Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ

Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ

2019

Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ [Текст]: матеріали ХІ Міжнар. наук-метод. конференціі, Харків, 18 квітня 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов., КВНЗ "Харків. акад. неперерв. освіти". - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 183 с. - Текст: англ., нім., фр., укр., рос. - ISBN 978-966-285-569-2

ІН2-21683

До збірника увійшли матеріали, що були представлені на ХІ Міжнародній науково-методичній конференції. Доклади присвячені загальним проблемам навчання і контролю, теорії і методики викладання іноземних мов, а також питанням пов’язаним з дидактичними та психологічними аспектами цього процесу у ВНЗ та школі. Висвітлюються професійна підготовка з викладання іноземних мов та новітні освітні підходи.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2021

 

Останні надходження

Дудар, Тамара Вікторівна
Філіп Жан
Тайсон Майк
Сегев Том
Остергольм Майкл
Кехейн Адам
Ріс Лоренс
Парамонов Андрей Федорович
Рікс Томас
Лі Стен
Робсон Девід
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання