Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ

Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ

2019

Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ [Текст]: матеріали ХІ Міжнар. наук-метод. конференціі, Харків, 18 квітня 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов., КВНЗ "Харків. акад. неперерв. освіти". - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 183 с. - Текст: англ., нім., фр., укр., рос. - ISBN 978-966-285-569-2

ІН2-21683

До збірника увійшли матеріали, що були представлені на ХІ Міжнародній науково-методичній конференції. Доклади присвячені загальним проблемам навчання і контролю, теорії і методики викладання іноземних мов, а також питанням пов’язаним з дидактичними та психологічними аспектами цього процесу у ВНЗ та школі. Висвітлюються професійна підготовка з викладання іноземних мов та новітні освітні підходи.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2021

 

Останні надходження

Гринева Анастасия Юрьевна
Александер Крістофер
Омельяненко Виктор Иванович
Игнатенко Леонид Александрович
Кассані Мія
Лукинюк Тетяна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання