Теоретико-методологічні основи адаптації законодавства України, що регулює відносини у непідприємницьких товариствах та установах, до acguis ЄС

Кочин, Володимир Володимирович

Теоретико-методологічні основи адаптації законодавства України, що регулює відносини у непідприємницьких товариствах та установах, до acguis ЄС

2018

Кочин, Володимир Володимирович.
Теоретико-методологічні основи адаптації законодавства України, що регулює відносини у непідприємницьких товариствах та установах, до acguis ЄС [Електронний ресурс] : монографія / Кочин В. В. ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Електрон. текстові дані. - Київ : НДІПП ім. Ф. Г. Бурчака, 2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання