Методологія наукових досліджень

Бабайлов, Василь Кузьмич

Методологія наукових досліджень

2019

Бабайлов, Василь Кузьмич.
Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. К. Бабайлов ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХНАДУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання