Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (XIX - перша третина XX ст.)

Черемська Ольга Степанівна

Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (XIX - перша третина XX ст.)

2020

Черемська О. С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (XIX - перша третина XX ст.) [Текст]: монографія / О. С. Черемська; [відповід. ред. С. Я. Єрмоленко]; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - Харків: Олександр Савчук, 2020. - 483 с. - (Студії з українського мовознавства; 31).

К4-30009

У монографії вперше запропоновано цілісний погляд на історію Харківської філологічної школи, починаючи від її виникнення (10-ті роки XIX ст.) І до часу найвищого розквіту (20-ті роки XX ст.). В історії розвитку школи виокремлено чотири етапи, диференціювання яких зумовлене еволюцією наукової думки в європейському мовознавстві та зміною напрямів лінгвістичних досліджень. З'ясовано, що одним із найвагоміших здобутків школи стало розроблення й ухвалення першого академічного правопису української мови, який увійшов в історію вітчизняного мовознавства як Харківський правопис (1929).

Для науковців-філологів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у квітні 2021

 

Останні надходження

Шевельов, Юрій
Шерман, Леонард
Шифрін, Михайло
Подкопаєва, Лілія
Кривоконь, Олександр Григорович
Ішіґуро, Кадзуо
Самойленко, Григорій Васильович
Левин, Питер
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання