Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір

Тупахіна Ольга Володимирівна

Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір

2020

Тупахіна О. В. Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір [Текст]: монографія / О. В. Тупахіна. - Запоріжжя: Гельветика, 2020. - 507 с.

К3-66377

У монографії висвітлюється специфіка художнього діалогу літератури порубіжжя XX — XXI століть із кодовою надсистемою вікторіанства як історичного, соціального, ціннісного, філософського й художнього конструкту. Широкий спектр художніх текстів, що репрезентують жанрове, стилістичне, ідейно-філософське й тематичне розмаїття сучасної вікторіографії, досліджено крізь призму запропонованої авторкою матричної моделі рецепції вікторіанського метанаративу постмодерністською художньою свідомістю, із урахуванням домінантної інтерпретативної модальності (деструкції, деконструкції, реконструкції), модусу репрезентації (травма, пам'ять, ностальгія) та типу похідного наративу.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2021

 

Останні надходження

Диденко, Екатерина
Чалдині, Роберт Бено
Гокінґ, Стівен
Гілл, Наполеон
Риггз, Ренсом
Ратнер, Александр Григорьевич
Бондаренко, Александр Федорович
Карпенко, Євгенія Анатоліївна
Дуцяк, Ігор Зенонович
Коршиков Іван Іванович
Салата Оксана Олексіївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання