Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій

Карпенко, Євгенія Анатоліївна

Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій

2021

Карпенко, Євгенія Анатоліївна.
Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій [Електронний ресурс] : монографія / Є. А. Карпенко, Н. М. Поддубна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2021. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання