Автографы на стенах Рейхстага. О воинах Красной Армии, чьи имена вошли в историю Рейхстага

Игнатенко Леонид Александрович

Автографы на стенах Рейхстага. О воинах Красной Армии, чьи имена вошли в историю Рейхстага

2020

Игнатенко Л. А. Автографы на стенах Рейхстага. О воинах Красной Армии, чьи имена вошли в историю Рейхстага [Текст] / Леонид Игнатенко. - Харьков: Мирошниченко О. А., 2020. - 199 с.: ил.

К5-31336

Данное научно-публицистическое издание отражает итоги многолетних исследований известного украинского краеведа, магистра, выпускника Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы 1978 г. Леонида Игнатенко, которые он провел с целью установления персонального авторства сохраненных в германском Рейхстаге надписей воинов Красной Армии,оставшихся со времени окончания Второй мировой войны в Европе.

Дане науково-публіцистичне видання відображає підсумки багаторічних досліджень відомого українського краєзнавця, магістра, випускника Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби 1978 р. Леоніда Ігнатенко, які він провів з метою встановлення персонального авторства збере¬жених в німецькому Рейхстазі написів воїнів Червоної Армії, що залишилися з часів закінчення Другої світової війни в Європі.

This scientific-journalistic publication reflects the results of many years of research of the famous Ukrainian local historian, Master of Science, graduate 1978 of the Patrice Lumumba Peoples' Friendship University Leonid Ignatenko, which he conducted with the aim of establishing of personal authorship of the Red Army soldiers' inscriptions, which are preserved in the German Reichstag since the end of World War II in Europe.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у червні 2021

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання