Психологія репрезентацій дійсності

Жовтянська Валерія Вікторівна

Психологія репрезентацій дійсності

2020

Жовтянська В. В. Психологія репрезентацій дійсності [Текст]: монографІя / В. В. Жовтянська. - Київ: Талком, 2020. - 375 с.

К2-209860

У монографії розглянуто психологічні механізми формування, функціонування і розвитку уявлень людини про об'єкти дійсності. Запропонована авторкою теорія застосовується для пояснення широкого кола питань. Насамперед це стосується таких класичних проблем гуманітарної науки, як природа гри, метафори, міфу, смішного. Крім того, надано психологічну інтерпретацію цілої низки феноменів, що формують обличчя сьогодення. Це абстрактне мистецтво, політика постправди, теорії змови, рекламні та політтехнологічні маніпуляції, мода тощо. Окрему увагу приділено процесам історичного розвитку уявлень про дійсність. Висвітлено механізми смислових деформацій у релігійних та ідеологічних вченнях.

Монографію адресовано психологам, філософам, культурологам, а також усім, хто цікавиться проблемами людського пізнання.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2021

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання