Повільні інфекційні хвороби тварин

Повільні інфекційні хвороби тварин

2020

Повільні інфекційні хвороби тварин [Текст] / Л. Є. Корнієнко, Н. А. Меженська, О. А. Мороз [та ін.]; за ред. Л. Є. Корнієнка; Держ. НДІ з лаборатор. діагностики та вет.-санітар. експертизи. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2020. - 507 с.

К2-209855

У науковій монографії викладено сучасне розуміння поняття «персистування вірусів» і формування повільних, хронічних і латентних інфекцій у сільськогосподарських і диких тварин. Розкриті основні механізми персистування вірусів під час повільних інфекційних захворювань. Автори, Ґрунтуючись на наукових працях (вірусологів, епізоотологів й епідеміологів), виводять загальні закономірності, причини й передумови виникнення повільних інфекцій, розкривають сучасні відомості про збудників, клінічний і патолого-анатомічний їхні прояви, епізоотологічні та епідеміологічні особливості, сучасні методи діагностики, специфічної профілактики й заходи боротьби з найбільш актуальними (переважно зоонозними) повільними інфекціями в рамках підходу «Єдине здоров'я».

Розрахована на спеціалістів районних і обласних управлінь, лікарень ветеринарної медицини, слухачів інститутів і факультетів післядипломного навчання, викладачів та студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів і широке коло практичних фахівців ветеринарної медицини.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2021

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання