Фармакологія з основами патології

Фармакологія з основами патології

2021

Фармакологія з основами патології [Текст]: [підручник] / Ю. М. Колесник, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев [та ін.]; Запоріз. держ. мед. ун-т, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Вінниця: Нова книга, 2021. - 465 с.

К4-30194

Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Матеріал підручника відзначається оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу, добре ілюстрований. Заслуговує на увагу те, що традиційний матеріал подано на рівні найсучасніших досягнень науки і практики із застосуванням термінології за новими міжнародними номенклатурами (хімічною, МКХ, анатомічною, гістологічною), Міжнародною системою одиниць (СІ) у галузі фармакології й суміжних наук.

Для студентів медичних та фармацевтичного факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2021

 

Останні надходження

Шевельов, Юрій
Шерман, Леонард
Шифрін, Михайло
Подкопаєва, Лілія
Кривоконь, Олександр Григорович
Ішіґуро, Кадзуо
Самойленко, Григорій Васильович
Левин, Питер
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання