Японське академічне мовлення : теорія і практика

Асадчих, Оксана Василівна

Японське академічне мовлення : теорія і практика

2020

Асадчих, Оксана Василівна. Японське академічне мовлення : теорія і практика [Текст] : монографія / Оксана Асадчих, Вікторія Філонова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2020. - 307 с. : табл. - ISBN 978-966-489-527-6

К2-210298

Монографію адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. Їі мета – розкрити питання теорії та практики навчання японського академічного мовлення у ЗВО України, ознайомити з головними компонентами теорії навчання японського академічного мовлення і на цій основі навчити використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання та навчання японського академічного мовлення, виявити сучасні тенденції в навчанні японської мови як у нашій країні, так і за її межами, допомогти зрозуміти специфіку формування компетентності японського академічного мовлення в процесі навчання японської мови у магістратурі ЗВО.
Наведено концепцію інтегративної за змістом і методами системи навчання японського академічного мовлення у вищій школі. Подано результати впровадження інтегративної системи навчання японського академічного мовлення у магістратурі.
Монографія зацікавить фахівців у галузі лінгводидактики вищої школи, педагогів-практиків, усіх тих, хто цікавиться проблемою навчання японської мови студентів мовних спеціальностей.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2021

 

Останні надходження

Шевельов, Юрій
Шерман, Леонард
Шифрін, Михайло
Подкопаєва, Лілія
Кривоконь, Олександр Григорович
Ішіґуро, Кадзуо
Самойленко, Григорій Васильович
Левин, Питер
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання