Людина - екран : візуальна антропологія (пост) сучасності

Чміль, Ганна

Людина - екран : візуальна антропологія (пост) сучасності

2020

Чміль, Ганна. Людина - екран : візуальна антропологія (пост) сучасності [Текст] : монографія / Ганна Чміль ; Ін-т культурології, Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2020. - 255 с. : іл. - ISBN 978-966-2241-54-9

К3-66673

Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження екрану як специфічного феномену (пост)сучасної куль-тури, що виконує подвійну функцію: адекватно відображає життя лю-дини і, водночас, формує нові способи людського мислення, зумовлені взаємодією екранного дискурсу та суб’єкта.Показано, що загальний дисплейно-екранний простір сучасності найточніше відображає наявну соціокультурну реальність, в якій нівелюється звична культурологічна диференціація типів культури на «високу» та «масову», а тотальність «буття-з-екраном» унеможливлює гегемонію якоїсь однієї з соціальних чи маргіналізованих груп, бо кожен із сучасних суб’єктів має можливість без обмежень продукувати «екран-не знання» та виривати власну суб’єкт(оподіб)ність з простору типових ідентифікаційних взірців до становлення себе як вільної особистості.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2021

 

Останні надходження

Галушка Андрей Анатольевич
Говард Аннабель
Тевіс Волтер
Клейнман Пол
Фельдман Барретт Ліза
Бок Петра
Гокінґ Стівен
Мустафін Олексій Рафаїлович
Залесский, Вячеслав Николаевич
Скуратівський, Вадим Леонтійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання