Людина - екран : візуальна антропологія (пост) сучасності

Чміль, Ганна

Людина - екран : візуальна антропологія (пост) сучасності

2020

Чміль, Ганна. Людина - екран : візуальна антропологія (пост) сучасності [Текст] : монографія / Ганна Чміль ; Ін-т культурології, Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2020. - 255 с. : іл. - ISBN 978-966-2241-54-9

К3-66673

Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження екрану як специфічного феномену (пост)сучасної куль-тури, що виконує подвійну функцію: адекватно відображає життя лю-дини і, водночас, формує нові способи людського мислення, зумовлені взаємодією екранного дискурсу та суб’єкта.Показано, що загальний дисплейно-екранний простір сучасності найточніше відображає наявну соціокультурну реальність, в якій нівелюється звична культурологічна диференціація типів культури на «високу» та «масову», а тотальність «буття-з-екраном» унеможливлює гегемонію якоїсь однієї з соціальних чи маргіналізованих груп, бо кожен із сучасних суб’єктів має можливість без обмежень продукувати «екран-не знання» та виривати власну суб’єкт(оподіб)ність з простору типових ідентифікаційних взірців до становлення себе як вільної особистості.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2021

 

Останні надходження

Шевельов, Юрій
Шерман, Леонард
Шифрін, Михайло
Подкопаєва, Лілія
Кривоконь, Олександр Григорович
Ішіґуро, Кадзуо
Самойленко, Григорій Васильович
Левин, Питер
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання