З історії книжкової культури України : дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

З історії книжкової культури України : дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

2021

З історії книжкової культури України : дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / [Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського] ; [редкол. Г. І. Ковальчук (наук. ред.). - Київ : Академперіодика, 2021. - 393,[6] с., [8] арк. іл. : іл. - ISBN 978-966-360-437-4

К4-30356

Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016—2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI—XХ ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки ґрунтується на конкретних джерелах. Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів, істориків вітчизняної культури.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у вересні 2021

 

Останні надходження

Шевельов, Юрій
Шерман, Леонард
Шифрін, Михайло
Подкопаєва, Лілія
Кривоконь, Олександр Григорович
Ішіґуро, Кадзуо
Самойленко, Григорій Васильович
Левин, Питер
Людвіґ, Петр
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання