Українська преса в Україні та світі ХІХ - ХХ ст.

Українська преса в Україні та світі ХІХ - ХХ ст.

2019

Українська преса в Україні та світі ХІХ - ХХ ст. [Текст] : іст.-бібліогр. дослідж. / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. - Львів : ЛННБ України, 2007 - . - ISBN 978-966-02-3162-8.
Т. 5 : 1917 р. / [уклад. М. М. Романюк [та ін.] ; відповід. ред. Л. В. Сніцарчук]. - 2019. - 671 с. : іл. - ISBN 978-966-02-9052-5

К4-30355

У п’ятому томі видання докладно досліджено умови виникнення, функціонування і розвитку української преси, яка почала виходити 1917 р. на українських етнічних землях і поза її межами. Основна частина бібліографії української преси цього періоду охоплює бібліографічні описи га¬зет, журналів, бюлетенів, що виходили українською мовою в усіх її історичних, територіальних, діалектних різновидах на різних континентах і двомовних (українською та іншими мовами), а також українських іншомовних часописів.
Алфавітний покажчик часописів, іменний покажчик редакторів і видавців, іменний покажчик, покажчик місць видання часописів, а також додаток «Порічний реєстр часописів» як найважливіші елементи апарату видання підвищують наукову цінність дослідження.
Для пресознавців, істориків, джерелознавців, бібліографів, книгознавців, краєзнавців, працівників ЗМІ та бібліотек, педагогів, архівістів, державних і громадсько-політичних діячів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у вересні 2021

 

Останні надходження

Шевельов, Юрій
Шерман, Леонард
Шифрін, Михайло
Подкопаєва, Лілія
Кривоконь, Олександр Григорович
Ішіґуро, Кадзуо
Самойленко, Григорій Васильович
Левин, Питер
Людвіґ, Петр
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання