З історії незакінченої війни

Шевельов, Юрій

З історії незакінченої війни

2020

К2-210908
Шевельов, Юрій.
З історії незакінченої війни [Текст] / Юрій Шевельов ; упоряд.: Оксана Забужко, Лариса Масенко ; [Наук. т-во ім. Шевченка]. - Київ : Києво-Могилянська акад., 2020. - 470 с. - ISBN 978-966-518-779-0

К2-210908

У книзі вибраних есе і розвідок Юрія Шевельова — найвидатнішого українського гуманітарія ХХ століття, славіста зі світовим ім'ям — автор постає передусім як політичний мислитель, блискучий аналітик своєї доби. Ця збірка є хронікою вивільнення непересічної особистості з випарів найядучішої системи радянського тоталітаризму, історія особистого вибору позиції інтелектуального опору в епоху пристосуванства, поєднана з проникливим аналізом колективної долі українців в імперській системі всеохопної соціальної й національної уніфікації та державного терору. До збірки ввійшли есе й розвідки Ю. Шевельова, написані впродовж тривалого часу — від 1940-х років, початків його еміграційного життя на Заході, до 1990-х, коли ім'я і творчий доробок автора стали відомими в Україні. Культурологічну й політологічну тематику останніх його розвідок, опублікованих уже на батьківщині, можна загально окреслити підзаголовком одного з есе, хоча й присвяченого іншій країні, — «Незалежність — і що завтра?». Видання розраховане на широке коло читачів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2021

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання