Сучасний словник англо-український, українсько-англійський

Сучасний словник англо-український, українсько-англійський

2021

Сучасний словник англо-український, українсько-англійський [Текст] = English-Ukrainian,Ukrainian-English modern dictionary: 200 000 сл. та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / уклад.: В. Мюллер, М. Зубков, В. Федієнко; наук. та літ. ред.: К. М. Кононенко. – Вид. 4-те, випр. та допов. – Харків : Школа, 2021. – XVI с., 1834 ств. – ISBN 978-966-429-073-6.

ІН4-10565

Пропонований словник укладено на принципах і наукових засадах, що склалися в сучасній світовій лексикографічній традиції. Компактність та вичерпаність наповнення зумовлені класичним варіантом побудови такого типу словників: реєстрове слово, його переклад та – в рази потреби – стислий коментар. Словник може бути використаний для читання текстів різного рівня складності за будь-якою тематикою, за винятком вузькоспеціалізованих.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у жовтні 2021

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання