Гриби заповідників і національних природних парків українських Карпат

Гриби заповідників і національних природних парків українських Карпат

2019

Гриби заповідників і національних природних парків українських Карпат [Текст] / І. О. Дудка, В. П. Гелюта, М. П. Придюк та ін.; за ред. В. П. Гелюти. - Київ: Наукова думка, 2019. - 213, [1] с., [16] арк. іл.

К4-30444

Монографію присвячено мікофлорі основних об'єктів природно-заповідного фонду Українських Карпат. У ній максимально повно зібрано й проаналізовано інформацію з літературних джерел, а також гербаріїв України, однак основою є власні багаторічні до¬слідження авторів. Представлено список грибів і грибоподібних організмів (2704 види, 842 роди, 74 порядки, 25 класів), що значною мірою відображає весь склад мікофлори Українських Карпат. Розглянуто видовий склад грибів регіону та їх розподіл за заповідними об'єктами і основними біотопами. Список грибів наведено у формі таблиці, в якій види рознесені за заповідними об'єктами. Ця таблиця фактично є першим критичним узагальненням видового складу грибів Українських Карпат і може використовуватися для подальшого вивчення мікофлори заповідних об'єктів регіону. Досліджено поширення видів грибів, внесених до Червоної книги України, встановлено їх нові місцезростання.

Для природоохоронців Карпат, адміністрацій заповідників і національних природ¬них парків регіону, дослідників гірських екосистем Європи та всіх, хто цікавиться мікологією. Також для викладачів вищих навчальних закладів і студентів, які виконують від¬повідні кваліфікаційні роботи на території Українських Карпат.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у жовтні 2021

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання