Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму

Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму

2020

Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму [Текст] / Генер. консульство Респ. Польща у Харкові, Громад. орг. ''Дім Полонії на Сході'', Громад. орг. ''Центр дослідження і популяризації польської спадщини на Слобожанщині''; [за ред.: Т. М. Коваленко, С. О. Сєрякова]. - Харків: Золоті сторінки, 2020.

Т.1: Долі поляків Харківщини у роки більшовицьких репресій в Україні: зб. док. - 2020. - 178 с.; VIII с.: фото.

К3-67001

У збірнику презентовані документи з Державного архіву Харківської області, які ілюструють репресивну політику більшовицького режиму щодо поляків на теренах нашого міста і області в 1920—1930-х pp. Опубліковані першоджерела (постанови про здійснення обшуків, протоколи допитів, обвинувальні висновки, заяви ув'язнених, витяги з протоколів Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР, витяг із протоколу рішень про розстріл, акт про виконання вироку) відображають різні аспекти, виміри і процесуальні етапи функціонування радянської репресивної машини. Окрему групу матеріалів складають реабілітаційні документи (листи-запити родичів репресованих до різних державних установ, висновок прокуратури щодо доцільності реабілітації певної особи, протест у порядку прокурорського нагляду, ухвали судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду УРСР та ін.), які дозволяють уточнити сторінки біографій фігурантів збірника і простежити їх життєву долю вже після засудження. Героями документів, які увійшли до цієї книги, є представники різних соціальних шарів і професійних груп польської громади Харківщини, а також поляки, які випадково опинилися на теренах нашого регіону в 1920—1930-х pp.

Для зручності у виданні наведено перелік основних абревіатур і скорочень, іменний та географічний покажчики.

Збірник адресовано широкому колу читачів, які цікавляться історією України і Польщі, феноменом життя людини в умовах тоталітарного суспільства і при цьому прагнуть пізнавати минуле з перших рук, звертаючись до історичних джерел.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2021

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання