Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності

Леган Ірина Миколаївна

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності

2021

Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності [Текст]: монографія / І. М. Леган; Держ. ун-т ''Житомир. політехніка''. - Чернігів: Чернігівська політехніка, 2021. - 327 с.: іл.

К2-211325

В результаті проведеного дослідження обґрунтовано теоретико-правові засади і розроблено науково-практичні рекомендації щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Визначено історико-правові передумови становлення та розвитку, охарактеризовано основні напрями та форми міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Проведено кримінологічну характеристику організованих злочинних груп як суб'єктів вчинення транснаціональних злочинів. Проведено аналіз сучасного стану та тенденцій кримінологічних показників транснаціональної злочинності в Україні та світі. Визначено роль ООН, Інтерполу та Європолу у міжнародному співробітництві держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Охарактеризовано міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання та протидії окремим видам транснаціональної злочинності

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих закладів освіти, які досліджують проблеми розвитку теорії та практики міжнародного співробітництва у сфері протидії та запобігання транснаціональній злочинності.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2021

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання