Збірник нормативних матеріалів

Збірник нормативних матеріалів ''Загальні положення щодо організації та функціонування Європейського суду з прав людини: нормативні матеріали та узагальнення практики''

2021

Збірник нормативних матеріалів ''Загальні положення щодо організації та функціонування Європейського суду з прав людини: нормативні матеріали та узагальнення практики'' [Текст] / Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, Юрид. клініка ''Істина'', Каф. загальноправ. дисциплін; за заг. ред. Наливайко Л. Р. ; [уклад.: Л. Р. Наливайко, Р. З. Голобутовський, К. В. Грідіна]. - Дніпро: ДДУВС, 2021. - 319 с.

К3-67107

Збірник «Загальні положення щодо організації та функціонування Європейського суду з прав людини: нормативні матеріали та узагальнення практики» віщує основні нормативні матеріали, що стосується організації та функціонування Європейського Суду з прав людини, а також узагальнення практики застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів.

Фонд відділу інформаційно-бібліографічної роботи
Надійшло у листопаді 2021

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання