Європейська регіональна політика

Європейська регіональна політика

2020

Європейська регіональна політика [Текст]: (підруч. для студентів вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації) / [А. І. Крисоватий, І. О. Ліщинський, М. В. Лизун та ін.]; за ред. Крисоватого А. І. та Ліщинський І. О.; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 235 с.: іл.

К3-67148

Підручник «Європейська регіональна політика» за редакцією Крисоватого А. І та Ліщинського І. О. розроблений для студентів, що вивчають дисципліну «Європейська ре¬гіональна економіка» у Тернопільському національному економічному університеті. Дисципліна викладається в рамках імплементації проекту 612067-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейська регіональна політика: баланс локальних, національних та пан'європейських інтересів» Програми ім. Жана Моне (відповідно до угоди від 11.10.2019 p.).

У підручнику основний акцент робиться на окресленні стратегічних аспектів імплементації регіональної політики в країнах Європейського Союзу та огляді перспектив інтеграції України до європейської системи територіальних структур. Зокрема, у підручнику розкриті такі проблемні площини як: регіональні порівняльні переваги, стратегічний менеджмент територій; децентралізація влади, місцевий підхід, розміщення традиційних агломерацій (міст і промислових районів) і більш інноваційних відносино-орієнтованих альянсів (кластерів, креативних регіонів), розвиток розумних міст і креативного класу, стимулювання розвитку периферійних регіонів, транскордонне співробітництво та ін.

Підручник розрахований для дослідників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. Книга може бути корисною також фахівцям-практикам та всім, хто цікавиться проблемами вітчизняної та європейської регіональної політики.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2021

 

Останні надходження

Паласюк, Галина Богданівна
Кияновська, Любов Олександрівна
Дзюба, Іван
Алчевський, Григорій Олексійович
Плющ, Леонід
Мацко, Ірина Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання