Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO

Коробейнікова Тетяна Іванівна

Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO

2021

Коробейнікова Т. І.Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO [Текст]: навч. посіб. / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 231 с.: іл.

К2-211342

У навчальному посібнику розглянуто технології захисту локаль-них комп'ютерних мереж різних типів на основі використання обладнання компанії Cisco. Він складається з чотирьох розділів та двох додатків, які містять тестові та практичні завдання. Матеріал розташовано в логічній послідовності та із зазначенням необхідних команд для налаштування обладнання компанії ''Cisco''.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей 123 ''Комп'ютерна інженерія'' та 125 ''Кібербезпека''.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2021

 

Останні надходження

Паласюк, Галина Богданівна
Кияновська, Любов Олександрівна
Дзюба, Іван
Алчевський, Григорій Олексійович
Плющ, Леонід
Мацко, Ірина Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання