Формування модерних націй: Україна - Росія - Польща

Шпорлюк Роман

Формування модерних націй: Україна - Росія - Польща

2016

Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна - Росія - Польща [Текст]: [пер. з англ.] / Р. Шпорлюк; Нац. ун-т ''Києво-Могилян. акад.'', Центр європ. гуманіт. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. - 2-ге вид. - Київ: Дух і літера, 2016. - 551 с.

К2-211341

«Формування модерних націй: Україна - Росія - Польща» презентує найважливіші для розуміння ролі Центрально-Східної Європи тексти професора Гарвардського університету Романа Шпорлюка. Есеї присвячені новітній історії Україні, Росії та Польщі, що розглядається в контексті історії цілого регіону. Вони дають змогу по-новому поди-витися на історію кожної з цих країн зокрема, й водночас у їхньому тісному переплетенні. Зацікавлення Романа Шпорлюка географічно охоплюють Центральну та Східну Європу, історично - модерну добу, тематично - національні рухи у цьому регіоні, які розглядаються в контексті світової історії.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2021

 

Останні надходження

Паласюк, Галина Богданівна
Кияновська, Любов Олександрівна
Дзюба, Іван
Алчевський, Григорій Олексійович
Плющ, Леонід
Мацко, Ірина Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання