Бюджетні параметри секторального розвитку міста Харкова на середньостроковий період (2022-2024 роки)

Таукешева Тетяна Дауледкіріївна

Бюджетні параметри секторального розвитку міста Харкова на середньостроковий період (2022-2024 роки)

2021

Таукешева Т. Д. Бюджетні параметри секторального розвитку міста Харкова на середньостроковий період (2022-2024 роки) [Текст]: навч. посіб. / Т. Д. Таукешева; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. - 69 с.

К2-211444

У посібнику висвітлено основні макропоказники економічного та соціального розвитку міста Харкова, що виступають підґрунтям визначення доходів бюджету Харківської міської територіальної громади на середньострокову перспективу, прогнозні індикативні показники секторального бюджетного планування.

Особливу увагу приділено визначенню стратегічних завдань розвитку та реформування сфер життєдіяльності міста, які мають бути реалізовані в майбутньому.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів і магістрів вищих навчальних закладів, працівників фінансових структур, посадових осіб місцевого самоврядування.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2021

 

Останні надходження

Паласюк, Галина Богданівна
Кияновська, Любов Олександрівна
Дзюба, Іван
Алчевський, Григорій Олексійович
Плющ, Леонід
Мацко, Ірина Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання