Моніторинг шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

Моніторинг шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

2020

Моніторинг шкідників і хвороб сільськогосподарських культур [Текст]: навч. посіб. / [С. В. Станкевич, І. В. Забродіна, Ю. В. Васильєва та ін.]; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Ф-т захисту рослин. - Харків: Бровін О. В., 2020. - 623 с.: іл.

К2-206151

Висвітлено існуючі методи виявлення та обліку шкідників сільськогосподарських культур і шляхи їх удосконалення. Наведено критерії доцільності застосування засобів захисту рослин від шкідників та визначення ефективності захисних заходів. Запропоновано алгоритми проведення обліків основних шкідників сільськогосподарських культур за загальноприйнятими та перспективними новітніми методами.

Призначено для аудиторної та самостійної роботи фахівців аграрних вищих навчальних закладів II—IV рівнів акредитації зі спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин», 201 «Агрономія» та 101 «Екологія». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин, науковим співробітникам і агрономам господарств різних форм власності, слухачам закладів післядипломної освіти, викладачам, здобувачам біологічних та сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усім тим, кого цікавить екологічно орієнтований захист рослин.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2021

 

Останні надходження

Паласюк, Галина Богданівна
Кияновська, Любов Олександрівна
Дзюба, Іван
Алчевський, Григорій Олексійович
Плющ, Леонід
Мацко, Ірина Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання