Молитовник князя Володимира (Служебник Теодоровича) XIV століття

Молитовник князя Володимира (Служебник Теодоровича) XIV століття

2021

Молитовник князя Володимира (Служебник Теодоровича) XIV століття [Текст] = Prayerbook of Great Prince Volodymyr (Teodorovich Euchologion) of the 14th century: [вид. факсим. типу, дослідж.] / [Укр. культур. фонд]; [відп. ред. Л. Гнатенко]. - Київ: Горобець, 2021. - 457, [2] с.: факсим., іл. - Фотокоп. ориг. з фондів Публ. б-ки Нью-Йорка. - Бібліогр.: с. 453-454 та в підрядк. прим.

К2-211966

Уперше здійснено факсимільне видання оригіналу середньовічного українського рукописного Служебника XIV ст., що зберігається у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, у відділі рукописів та архівів, cod. slav. 1. У науковій частині представлено на новітніх засадах дослідження українських учених щодо кодикологічних, палеографічних, художніх, мовних та текстологічних особливостей рукопису. Актуалізовано розгляд питань ідентифікації й локалізації, історії кодексу й сфальшованих атрибуційних маргіналій. Сулакадзева, до рукописної колекції якого він належав на початку XIX ст.

For the first time, there appeared a facsimile-type edition of the original of the 14th с medieval Ukrainian manuscript Euchologion that is kept in the New York Public Library at the Manuscripts and Archives Division, cod. slav. 1. In the scientific part, the codicological, paleographic, artistic, linguistic and textual peculiarities of the manuscript are studied on the basis of the latest research principles of Ukrainian scholars. Consideration of the issues of identification and localization, history of the codex and the falsified attribution marginalia of O. Sulakadzev, whose manuscript collection it belonged to at the beginning of the 19th c, is actualized.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у лютому 2022

 

Останні надходження

Баррі Джон М.
Шагала Володимир
Яневський Данило Борисович
Таїрова-Яковлєва Тетяна Геннадіївна
Степура Игорь Владимирович
Щербак Геннадій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання