Самоменеджмент

Самоменеджмент

2021

Самоменеджмент [Текст]: навч. посіб. / [Г. З. Леськів, Г. Я. Левків, М. М. Бліхар та ін.]; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів: ЛДУВС, 2021. - 279 с.: іл. - Бібліогр.: с. 276-278.

К2-211958

Розкрито зміст дисципліни, зокрема теоретичні засади, концепції, методологію та практичні рекомендації з питань самоуправління та самоорганізації. Самоменеджмент - важливий напрям у розвитку управлінської науки і має на меті впроваджувати головні процеси управління собою й особистою діяльністю, персоналом, командами.

Для здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, менеджерів, фахівців, а також усіх, хто цікавиться питаннями самоменеджменту.

The manual «Self-Management» covers eight topics that consistently reveal the content of the discipline, including theoretical principles, concepts, methodology, and practical recommendations on self-government, self-organization. Self-management is an important direction in the development of science and aims to implement the main management processes of self-management, management of personal activities, HR management, and teams.

The manual due for students, researchers, and teaching staff, graduate students, managers, as well as anyone interested in self-management

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2022

 

Останні надходження

Баррі Джон М.
Шагала Володимир
Яневський Данило Борисович
Таїрова-Яковлєва Тетяна Геннадіївна
Степура Игорь Владимирович
Щербак Геннадій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання