Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г.Короленка щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам за подаровані книги. Завдяки їм поповнюється і збагачується фонд нашої бібліотеки.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Дарувальники 2021

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Галина Миколаївна Швецова-Водка

 Галина Миколаївна Швецова-Водка,
доктор історичних наук, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку доктору історичних наук, професору кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, давньому другу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Галині Миколаївні Швецовій-Водці за подароване видання, яке поповнить спеціалізований фонд кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної.
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 029 Інформац., бібл. та архівна справа / Г. М. Швецова-Водка, М. С. Костенко ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2021. – 140 с.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Борис Андрійович Фоменко

 Борис Андрійович Фоменко,
член Національної спілки журналістів України, лауреат Міжнародної літературної премії ім. І. Кошелівця

Щиро дякуємо Борису Андрійовичу Фоменко за передані книги. Дякуємо за увагу до нашої бібліотеки та турботу про формування її фонду.

Видання з собистої книгозбірні (341 прим.) передані до сектору ретроспективного комплектування та книгообміну відділу наукового формування документних ресурсів і документообміну і будуть розподілені в бібліотеки всіх систем і відомств України.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Станіслав Дрокін, художник-ювелір

 Станіслав Дрокін, художник-ювелір

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру вдячність Станіславу Дрокіну за переданий до фонду альбом «Станіслав Дрокін: ДНК автора».
Станіслав Дрокін – харківський художник-ювелір світового рівня, визнаний у світі митець, переможець міжнародних та українських ювелірних конкурсів. Презентація згаданого альбому відбулася в рамках персональної виставки Станіслава Дрокіна, що експонувалася влітку 2021 р. в Музеї історичних коштовностей України (філія Національного музею історії України). Альбом двомовний, вийшов обмеженим тиражем. Його основу складають роботи ювеліра. У виданні також розміщені стаття кураторки виставки, відгуки про митця від його колег та експертів з різних країн світу. Також опубліковані статті пана Станіслава, одну з них він виголосив під час наукової конференції в МІКУ.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Ганна Горобець, директорка видавництва «Горобець»

 Ганна Горобець, директорка видавництва «Горобець»

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру вдячність Ганні Горобець за цінні дарунки – видання ''Лавришівське Євангеліє XIV століття'', ''Холмське Євангеліє ХІІІ століття'', ''Віденський Октоїх XIІІ ст.''.

З 2009 року видавництвом «Горобець» започатковано проєкт «Повертаємо в Україну культурну спадщину», покликаний шляхом видань факсимільного типу зробити доступними для науковців та громадськості середньовічні рукописні пам’ятки, що знаходяться поза межами України. Від найбагатшої книжкової спадщини Київської Русі збереглося не більше одного відсотка усіх рукописів, створених у князівських скрипторіях – це книги релігійні, історичні й державотворчі. Тому кожен збережений рукопис є цінним історичним джерелом та скарбом української середньовічної культури. На жаль, переважна більшість українських середньовічних книжних пам’яток перлинами книжкових зібрань Австрії, Білорусі, Італії, Польщі, Росії, Франції та інших країн.

Видавництво «Горобець» повертає цінні рукописи у вигляді факсимільних копій в Україну за сприяння Українського культурного фонду, в рамках програми «Повертаємо в Україну культурну спадщину».

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Микола Семенович Туркот

 Микола Семенович Туркот,
кандидат юридичних наук, доцент

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку Міколі Семеновичу Туркот за подароване видання "Військові кримінальні правопорушення: Розділ ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України, Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів".


У науково-практичному посібнику міститься характеристика військових кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XIX Особливої частини Кримінального кодексу України.

Окреслено коло ознак, за допомогою яких здійснюється відмежування злочинів та кримінальних проступків від військових адміністративних і дисциплінарних правопорушень.

Особливу увагу укладачами приділено систематизації постатейних матеріалів з практикою Європейського суду з прав людини, Верховного Суду, Верховного Суду України, апеляційних і місцевих судів.

Окрім того, запропоновано підборку нормативно-правових актів у сфері національної безпеки і оборони, міжнародних конвенцій, які можуть бути використані правозастосовниками у практичній діяльності.

З метою швидкого та зручного доступу користувачів до цих матеріалів, надання можливості застосовувати їх у новітній редакції, у виданні використовуються QR-коди.

Посібник буде корисним для слідчих, адвокатів, прокурорів, суддів, юристів, які реалізують повноваження у військовій сфері, військовослужбовців, студентів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, так само усіх, хто цікавиться Воєнною організацією України.

 

ХДНБ ім В.Г. Короленка щиро вдячна Олександр Савчук

 Олександр Савчук,
Видавець

Колектив ХДНБ ім. В. Г. Короленка висловлює щиру подяку видавцю Олександру Савчуку за подароване видання “Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури. Книга з доповненою реальністю” Стефана Таранушенко.
Книга видана за підтримки Українського культурного фонду у межах програми “Культура плюс”.
В книзі є елементи доповненої реальності (точні кольорові 3d-моделі церков, з якими можна буде взаємодіяти: обертати, збільшувати, наближатися, розглядати з усіх боків, змінювати освітлення пори дня). У кожної церкви є QR-код, який можна відсканувати за допомогою камери на смартфоні, і на екрані з'явиться 3D-модель.

 

ХДНБ ім. В.Г.Короленка висловлює вдячність

усім державним та громадським організаціям, установам, вищим навчальним закладам, авторам, читачам, видавництвам та митцям за різноманітні подарунки, що поповнюють фонд бібліотеки, розширюють ії технологічну базу, та прикрашають витворами мистецтва:

 • Видавництву «БУРУН і К» - за передані 72 видання
 • Видавництву «Золоті сторінки» - за подаровані 19 книг
 • Видавництву «Основа» - за передані 23 видання
 • Видавництву НТУ «ХПІ» - за 22 наукових видання
 • Видавництву «Прапор» - за подаровані 11 книг
 • Видавництву «Ранок» - за передані 21 книг
 • Видавництву «САГА» і особисто керівнику проектів Сергію Андрійовичу Голоті , який передав 37 видань
 • Видавництву «ФОРТ» - за подаровані 2 книги
 • Видавництву Харківського національного університету внутрішніх справ і особисто головному редактору Олександру Серафимовичу Тяпкіну за подаровані 52 видання
 • Харківській музично-театральній бібліотеці ім. Станіславського за подароване мініатюрне видання «Die kltine Liebes Bibel»
 • Бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ -10 книг
 • Державній бібліотеці України для юнацтва і особисто директору Г. А. Саприкіну за 10 бібліографічних покажчиків та інформаційний вісник «Бібліосвіт»
 • Л. С. Карась-Чичибабіній за книгу Чичибабин Б.А. Собрание стихотворений.- Х.: Фолио, 2009.
 • Полтавському літературно-меморіальному музею В.Г. Короленка за подаровані 6 видань і 2 диски з історії Полтави
 • Праправнуку В.Г. Короленка – Сергію Валентиновичу Шерман-Короленку за книгу Владимир Короленко. ДНЕВНИК (1917-1921). Письма из Полтавы.-К.:Аконіт, 2011.
 • Харківському художньому музею за подаровані 11 ілюстрованих альбомів з мистецтва та 3 книги
 • Пані Наталії Папковій, праправнучці одного з засновників бібліотеки М.Ф. фон Дітмара за подаровані 3 видання
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. А.М. Горького
 • Івано-Франківській ОУНБ
 • Центральному державному науково-технічному архіву України
 • Державному архіву Харківської області
 • Всеукраїнському конгресу літераторів і особисто Л. Пятак
 • Харківській єпархії Української православної церкви
 • Сумській ОУНБ
 • Мордику Віталію Петровичу, відомому харківському художнику
 • Харківському національному медичному університету
 • Ліні Пятак, відомій харківській поетесі
 • Одеській національній науковій бібліотеці ім. М. Горького
 • Харківській державній академії культури за подаровану веб-камеру
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за подарований ноутбук
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" за подарований міні компьютер
 • Харківську обласну універсальну наукову бібліотеку за подарований годинник

та багатьом іншим, що допомагають розвиненню діяльності бібліотеки.