Фонд електронних документів

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка здійснює роботу зі створення електронного фонду документів. Метою цієї діяльності є збереження видань, що становлять значну історико-культурну цінність, та покращення доступу до них. Оцифровування проводиться за такими напрямами: захисне оцифровування, оцифровування в рамках створення окремих тематичних проектів, оцифровування за запитами користувачів.

Критерії відбору видання для оцифровування: видання, що становлять історико-культурну цінність, видання, що мають підвищений читацький попит, видання, що перебувають у незадовільному фізичному стані, припинення терміну дії авторського права на документ.

До фонду електронних документів ХДНБ ім. В. Г. Короленка входять: оцифровані книги, журнали, газети з фонду бібліотеки; видання бібліотеки, електронні видання, що не мають друкованого аналогу у фонді бібліотеки; електронні видання краєзнавчої електронної бібліотеки;

Оцифровані видання із фонду ХДНБ

Для зручності роботи з інформацією була оцифрована значна частина матеріалів з фонду ХДНБ. Пропонуємо ознайомитися з новими надходженнями з числа відсканованих видань. Робота з деякими джерелами, зокрема з початку минулого століття, можлива лише в форматі сканів з огляду на їхній стан та вимоги до зберігання. Водночас, завдяки технічним можливостям сканування, вони стали доступними широкому колу читачів.

 

Нове

<a href='https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/3449.html'>«Камена». 1918. Кн. 1</a>

«Камена». 1918. Кн. 1

Поповнення електронної колекції
Електронну колекцію «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої третини ХХ ст.» поповнив журнал «Камена», що видавався...
Докладніше »

 

<a href='https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/3446.html'>Журнал «Шляхи мистецтва»</a>

Журнал «Шляхи мистецтва»

Поповнення електронної колекції
Електронна колекція «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої третини ХХ ст.» поповнилася журналом «Шляхи мистецтва»...
Докладніше »

 

<a href='https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/3426.html'>Шидловский, В. Я. Весенние экскурсии в окрестностях Харькова</a>

Шидловский, В. Я. Весенние экскурсии в окрестностях Харькова

Поповнення фонду електронних документів
Шидловский, В. Я. Весенние экскурсии в окрестностях Харькова : (живот. и растит. мир) : пособие для шк. экскурсий : с 49...
Докладніше »

 

<a href='https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/3421.html'>Бюлетень «Театральна декада»</a>

Бюлетень «Театральна декада»

Поповнення колекції електронних документів
Бюлетень «Театральна декада» – видання Харківського театрального тресту. Перший номер вийшов у листопаді 1931 р. Він мі...
Докладніше »

 

<a href='https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/3385.html'>Журнал ''Театральна декада''</a>

Журнал ''Театральна декада''

Поповнення колекції електронних документів
«Театральна декада» – видання Харківської філії ''Українського театрального товариства''.

Публікувалися ...
Докладніше »

 

<a href='https://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/3375.html'>Жерсен, Едме Франсуа. Каталог графічних творів Рембрандта</a>

Жерсен, Едме Франсуа. Каталог графічних творів Рембрандта

Поповнення колекції електронних документів
Жерсен, Едме Франсуа. Каталог графічних творів Рембрандта. – Париж : Хошеро, 1751. – 120. 32, 326 с. – Фр. – Назва в ори...
Докладніше »

 

Всі оцифровані видання із фонду ХДНБ

 

 

Електронні видання, що не мають друкованої версії у фонді ХДНБ

Видання, представлені у цьому розділі, подаровані ХДНБ ім. В. Г. Короленка та не мають друкованої версії у фонді. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам за подаровані книги.

   Корецький А. І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект

Розроблено науково-теоретичні та методичні основи визначення npіopитетів інноваційного розвитку національної економіки з використанням науко метричних засобів, офіційних статистичних даних щодо динаміки окремих складових науково-технічного потенціалу та результатів виконання прогнозно аналітичних досліджень.


Повний текст

   Князевич, Анна Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины

В монографии представлены результаты исследования теоретических и практических основ управления процессами формирования и функционирования инновационной инфраструктуры Украины. Предложено авторское определение социально–экономической категории «инновационная инфраструктура». Обоснована необходимость активизации
коммерческой заинтересованности в предоставлении сервисных услуг и взаимовыгодных рыночных отношений между субъектами инновационной инфраструктуры и бизнеса.
Разработана модель функционирования инновационной инфраструктуры как комплекса взаимосвязанных рынков обеспечивающих софтизацию и сервизацию инновационных процессов в экономике знаний. Аргументирована взаимосвязь основных рынков, действующих в составе инновационной инфраструктуры страны. Разработаны экономико-математические модели оптимального распределения ресурсов среди субъектов инновационной инфраструктуры.
Монография рассчитана на широкий круг читателей, в частности студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений экономического профиля, руководителей предприятий, учреждений и организаций.


Повний текст

   Лисенко, Вадим Андреевич Архитектура : хроноэволюция архитектурных форм, конструкций, материалов

В монографии рассматриваются основные этапы развития архитектуры и ее онтология в хроноэволюционном аспекте (до ХVII в.). Предлагаются пути перехода к научно-обоснованным методам приведения в логическую гармонию существующую периодизацию истории архитектуры, а также альтернативная гипотеза эволюционирования архитектурных форм, конструкций, материалов, технологий.
Основные разделы монографии докладывались и публиковались в материалах международных конференций и симпозиумов в России, Украине, Польше, Франции, Болгарии, Германии в рамках деятельности отечественных и международных организаций: ЮНЕСКО, ИКОМОС, Европа Ностра, ИККРОМ и др.
Монография прошла рецензирование у ведущих отечественных и зарубежных ученых и рекомендована к изданию Ученым советом Одесской государственной Академии Строительства и Архитектуры.


Повний текст

За допомогою електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г.Короленка

Ви можете за ключовими словами знайти необхідну інформацію у різних базах даних, що містять оцифровані видання з фондів бібліотеки

 

Бази даних, що містять оцифровані видання з фондів бібліотеки:

Електронний каталог
Фонд електронних документів

На допомогу активним користувачам фонду електронних документів

Шановні користувачі!
Для покращення роботи сформований список газет та журналів, оцифрованих у ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Перейти до списку

Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка

Нове

До сторінки »

 

Публікації працівників бібліотеки

Нове

До сторінки »

 

Електронні видання краєзнавчої електронної бібліотеки

Нове

До краєзнавчої електронної бібліотеки »