The internationalisation of Ukrainian universities: the English language dimension

Bolitho Rod

The internationalisation of Ukrainian universities: the English language dimension

2017

Bolitho, Rod. The internationalisation of Ukrainian universities : the English language dimension [Text] / Rod Bolitho, Richard West ; British Council (Ukraine), English for Universities Project. - Київ: Сталь, 2017. - 130 p.: tab. - ISBN 978-617-676-123-5

ІН3-16151

Інтернаціоналізація українських університетів: англомовний вимір.

Видання є результатом дослідження, що було проведено в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України в 2014-16 роках. Британська Рада та Міністерство освіти і науки України ініціювали його проведення з метою визначення ролі та статусу англійської мови в українському суспільстві. Звіт включає опис використаної для збору даних методології, презентацію основних результатів, рекомендації для широкого обговорення та подальших дій.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання