Образність англомовного комп

Лабезна Наталія Валеріївна

Образність англомовного комп'ютерного текстопростору

2017

Лабезна Н. В. Образність англомовного комп'ютерного текстопростору [Текст]: монографія / Н. В. Лабезна; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ЗНТ, 2017. - 206 с. - ISBN 978-617-529-163-4.

ІН2-20488

Монографію присвячено дослідженню англомовних образних термінів та візуально-графічних засобів, які є елементами англомовного комп’ютерного текстопростору. Актуальність теми зумовлюється потребою утворення новітньої англомовної термінології у сфері інформаційних технологій.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання