У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни

Тріпутіна Наталія Петрівна

У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни

2018

Тріпутіна Н. П. У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни [Текст]: монографія / Наталія Тріпутіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків: Золоті сторінки, 2018. - 351 с.: іл. - З автографом авт. - Бібліогр.: с. 327-339 та в підрядк. прим.

К3-64255

У монографії, базованій на великому масиві уперше введених до наукового обігу різнопланових джерел, розглянуто основні сфери життєдіяльності Харкова часів радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. та його повоєнного відродження. У центрі уваги стоїть місто як органічне поєднання і взаємодія матеріальних складових (зокрема комунальної інфраструктури) та життя його мешканців.

Видання адресоване науковцям та широкому колу читачів, які цікавляться історією Харкова. Сподіваємося, що воно спонукатиме їх до нових досліджень Українського Краєзнавства та історичної урбаністики.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у листопаді 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання