Василь Стус: життя як творчість

Стус Дмитро Васильович

Василь Стус: життя як творчість

2018

Стус Д. В. Василь Стус: життя як творчість [Текст] / Дмитро Стус. - 4-те вид. - К.: Дух і літера, 2018. - 378, [5] с., [24] арк. іл. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). - Бібліогр. наприкінці глав. - Абетк. покажч.: с. 369-377.

К3-64506

Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто трапляється, що про когось, хто все життя перебував у епіцентрі подій, забувають відразу після смерті. До Василя Стуса широка відомість при¬йшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета - Дмитро, який майстерно поєднує об'єктивні біографічні відомості про життя Василя Стуса з власними спогадами і спостереженнями про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує високий науковий та белетристичний стилі. Пропонована книга - це Василь Стус очима дослідника і сина на тлі «запізнілого націєтворення».

Розрахована на широке коло читачів: від учнів до науковців.

Nobody knows how to explain the mystery of fame. Often a person who has spent all his life at the very core of events falls into oblivion right after his death. Vasyl Stus became renowned only after his reburial in 1989. What was the reason? His poetry? His heroic life? His irreconcilable position? Or his ability to be compassionate? In his attempt to answer these and other questions, the poet's son Dmytro masterfully combines the objective data of Vasyl Stus's biography with his own private recollections and observations about his father. His book offers a paradoxical interrelation of contexts combining the highbrow scientific with fiction-like styles. This book shows Vasyl Stus through the eyes of his son and researcher against a background of «belated nation-making».

For a wide circle of readers: from students to academics.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання