Спортивна медицина

Спортивна медицина

2018

Спортивна медицина [Текст]: підруч. для студентів закл. вищ. освіти / [Л. Г. Шахліна, Б. Г. Коган, Т. О. Терещенко [та ін.]]; за ред. Л. Я.-Г. Шахліної. - К.: Олімпійська література, 2018. - 423 с.: іл.

К3-64538

У підручнику вперше комплексно подано теоретичний матеріал, що охоплює всі теми курсу спортивної медицини, і практичні роботи для закріплення теоретичних знань. Наведені запитання для самостійної підготовки й контрольні тестові завдання допоможуть студентам оцінити рівень своєї професійної підготовки. Короткий словник медичних термінів, що використовуються в навчальному процесі, полегшить засвоєння матеріалу.

Для студентів, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів, спортсменів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання