Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні

Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні

2018

Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні [Текст]: монографія / С. М. Домбровська, В. М. Мороз, Л. М. Грень та ін.; Нац. ун-т цив. захисту України. - Харків: НУЦЗУ, 2018. - 251 с.

К2-200647

В монографії досліджено науково-теоретичні засади державного управління розвитком питання в Україні, зокрема теоретичні напрацювання щодо формування гендерно-узгодженої державної політики, особливостей становлення професійної жіночої освіти в розрізі історичної ретроспективи. Визначена роль державного управління розвитком трудового потенціалу на основі паритету, а також проаналізовано стан функціонування нормативно-правового механізму державного управління гендерного підходу в українському суспільстві. Обґрунтовано напрямки розвиту механізму державного правління трудовим потенціалом з позиції забезпечення гендерної рівності, а також удосконалення його нормативно-правової бази шляхом упровадження стратегії державно-управлінського впливу в цій сфері.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання