Війни та народонаселення країн світу у XX-XXI століттях (1900-2016 рр.)

Лавер Олександр Георгійович

Війни та народонаселення країн світу у XX-XXI століттях (1900-2016 рр.)

2018

Лавер О. Г. Війни та народонаселення країн світу у XX-XXI століттях (1900-2016 рр.) [Текст]: стат. дослідж.: монографія / О. Г. Лавер; ДВНЗ ''Ужгород. нац. ун-т'', Ф-т інформ. технологій, Каф. інформатики та фіз.-мат. дисциплін. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Ужгород: РІК-У, 2018. - 757 с.: табл. - Бібліогр. наприкінці параграфів.

К2-200550

Пропонована монографія є другим, доповненим і переробленим виданням монографії: Лавер О.Г. «Війни та народонаселення країн світу у XX столітті», яка була видана у 2002 році. Структура пропонованої монографії включає в себе вступ, дві частини, 6 розділів та додатки. У першій частині монографії досліджується статистика людських втрат у війнах і конфліктах ХХ-ХХІ століть (1900-2016 роки). Досліджуються втрати населення країн Європи, Америки, Азії, Африки, Російської імперії, СРСР та пострадянського простору у локальних війнах і конфліктах, які відбулися за вказаний проміжок часу, а також у Першій та Другій світових війнах. Велика увага приділяється вивченню втрат українського народу та населення України у війнах і конфліктах 1900-2016 рр. У другій частині монографії йдеться про проблеми біженців, вимушених переселенців, нелегальну міграцію, як наслідки воєн і конфліктів 1900-2016 рр. Вказані проблеми розглядаються як у розрізі континентів, так і регіонів нашої планети, включаючи країни пострадянського простору, а також Україну. Результати статистичних досліджень наведені у додатках.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у березні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання