Agricultural dictionary

Agricultural dictionary

2017

Agricultural dictionary [Text]: 87000: english-ukrainian = Сільськогосподарський словник: англійсько-український / уклад.: Ткачова Євгенія Сергіївна; упорядкув. та заг. ред. Мочалова Сергія Львовича . - Київ; Ірпінь: Перун, 2017. - 701 с. - ISBN 978-966-569-316-1.

ІН2-20879

Сільськогосподарський словник: англійсько-український

Англійсько-український сільськогосподарський словник містить біля 87 000 термінів та словосполучень сучасної англійської лексики базових сільськогосподарських галузей, як-то: рослинництва, тваринництва, лісівництва, агрохімії, біології та генетики рослин і тварин, автоматизації сільськогосподарського виробництва, метеорології та ґрунтознавства. Словник містить наукову та технічну лексику, якою користуються в англомовних країнах.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у березні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання