Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII-початку XIX ст.

Маслійчук Володимир Леонтійович

Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII-початку XIX ст.

2018

Маслійчук В. Л. Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII-початку XIX ст. [Текст] / Володимир Маслійчук; Харків. держ. акад. культури. - Харків: ХПММС, 2018. - 539 с.: іл.

К2-201027

У книжці йдеться про постання світських навчальних закладів на території підімперської України. Досліджуються питання освітніх проектів, взаємодії центру та провінції, роль соціальних відносин у постанні нової школи. Розглянуто успіхи та невдачі освітніх реформ, регіональні особливості, перші проблеми нових навчальних закладів, секуляризацію та вплив «старої школи» та церковних установ.

Видання розраховано на фахівців, зацікавлених у питаннях соціальної історії педагогіки, культурних новацій, краєзнавців, дослідників політичних та освітніх процесів, усіх хто цікавиться проблемами історії та освіти.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання