Екологічний дизайн

Дубовий Олексій Володимирович

Екологічний дизайн

2019

Дубовий О. В. Екологічний дизайн [Текст]: навч. посіб. / О. В. Дубовий, Т. П. Блажкевич, В. І. Дубовий; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Херсон: Олді-плюс, 2019. - 361 с.: іл.

К2-201338

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного простору людини.

Розглянуто умови виникнення, концептуальні та науково-методологічні основи екологічного дизайну. Наведені характеристики природних та антропогенних засобів формування об’єктів екологічного дизайну, історичні аспекти розвитку його в Україні і за кордоном, теорія побудови композицій, фітоергономіка як наука про вплив рослин на здоров’я людини, особливості створення водних об’єктів (акваріумів, мікробасейнів, фонтанів, каскадів) для конкретних умов.

Видання розраховане для викладачів, аспірантів, магістрів, а також студентів всіх екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання