Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці

Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці

2017

Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці [Текст]: монографія / [І. Б. Албанський, Н. Я. Возна, О. І. Волинський та ін.]; за заг. ред. Я. М. Николайчука; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: Бескиди, 2017. - 919 с.: іл.

К2-201463

У монографії системно викладено фундаментальні теоретичні основи інформатики спеціалізованих комп’ютерних технологій. Вперше зроблено узагальнення методології, теорії га спеціалізованої мікропроцесорної техніки формування, перетворення, передавання та розподілених комп’ютеризованих системах (РКС) реального часу. Особливу увагу приділено математичним основам систем кусково-постійних ортогональних функцій та теоретико-числових базисів (ТЧБ), кодові системи яких породжують відповідні позиційні та непозиційні системи числення у простих та розширених полях Галуа. Охоплено широкий клас ефективних рішень науково основі розроблених нових матрично-модульних методів та мікроелектронних спецпроцесорних засобів організації руху цифрових даних та інформаційних потоків у РКС реального часу.

Монографія призначена для науковців та спеціалістів у галузях «Інформаційні технології» та «Автоматика та приладобудування» і може бути корисною для аспірантів та студентів, які навчаються за відповідними напрямами.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання