Українська призма : зовнішня політика 2018

Українська призма : зовнішня політика 2018

2019

Українська призма : зовнішня політика 2018 [Текст] : [аналіт. дослідж.] / [Бурейко Н., Вдовенко Ю., Вдовиченко В. та ін. ; редкол. : Бурейко Н., Максак Г., Шелест Г.] ; Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, Громад. орг. "Рада зовніш. політики "Укр. призма". - Київ : Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2019. - 256 с. : табл. - Авт. зазначено на с. 250-252. - ISBN 978-617-7157-91-4

К2-201709

Аналітичне дослідження є системним та комплексним аналізом зовнішньої по- літики України за 2018 р. Проаналізовано сорок дев’ять напрямів – від співпраці з ключовими партнерами та міжнародними організаціями до публічної дипломатії. Застосовано п`ять критеріїв оцінювання – індикаторів, які базуються на новій моде- лі методології дослідження. Широким колом експертів досліджено і проаналізовано діяльність президента, МЗС України, Комітету у закордонних справах Верховної Ради України та інших інституцій, задіяних у формуванні та реалізації зовнішньої політи-ки нашої держави. Дана публікація є четвертим щорічним дослідженням.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання