Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries : current challenges and possibilities

Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries : current challenges and possibilities

2019

Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries : current challenges and possibilities [Text] : monograph / SI "Inst. of regional research named after M. I. Dolishniy of Nat. Acad. of Sciences of Ukraine" ; sci. ed. : Khrystyna Prytula ; transl. by Olha Demedyuk. - Lviv : [s. n.], 2019. - 219 p. : fig., tab. - ISBN 978-966-02-8889-8.
Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: сучасні виклики та можливості.

ІН3-16408

Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних та практичних основ розвитку транскордонного співробітництва у прикордонному просторі Україна - ЄС. У виданні проаналізовано основні фактори та тенденції розвитку тіньової економіки прикордонних регіонів, що примикають до країн-членів ЄС. Пропонуються нові напрями щодо активізації транскордонного співробітництва.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у вересні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання