Innovative development of the economy: global trends and national features

Innovative development of the economy: global trends and national features

2018

Innovative development of the economy: global trends and national features [Text]: collective monograph / Aleksandras Stulginskis univ. Business and rural development management inst.; ed.: J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. – Kaunas: Baltija рubl., 2018. – 710 p.: fig., tab. – Текст: англ., укр., рос. – ISBN 978-9934-571-76-3

ІН2-21124

Інноваційний розвиток економіки: світові тенденції та національні особливості: колективна монографія.

Інститут бізнесу і розвитку управління сільськими регіонами університету ім. А. Стульгінскіс (Литва) за участю в роботі групи авторів, підготовил колективну монографію. Видання складається з трьох розділів: інноваційний розвиток національної економіки; розвиток територій: інноваційний контекст; інноваційне управління бізнесом.

Монографія може бути хорошою основою для правильного використання іновацій, їх впливу на економічне зростання держави.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у жовтні 2019

 

Останні надходження

Галникіна Світлана Олександрівна
Кульчицький Станіслав Владиславович
Бер Джей
Касьянов Георгій Володимирович
Кеннеди Гєвин
Бейтс Боб
Марголіна Ірина Євгенівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання