Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеїрації: організаційно-правові засади

Соф’їн Михайло Ігорович

Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеїрації: організаційно-правові засади

2019

Соф’їн М. І. Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеїрації: організаційно-правові засади: монографія / М. І. Соф’їн. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - 436 с.

К2-204621

Роботу присвячено дослідженню проблемі реалізації фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції. Розкрито теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади провадження зазначеної політики, а також окреслено напрями розвитку діяльності її суб’єктів. Особливу увагу звернуто на шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення здійснення фіскальної політики нашої держави в контексті євроінтеграційних процесів

Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців, суддів і юристів-практиків.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання