Про службуПоставити запитанняВідповіді на запитання Контакти

Ми не виконуємо запити:

  • щo порушують чинне законодавство про інформацію (насильство, порнографія тощо);
  • комерційного характеру (купівля або продаж будь-чого);
  • розважального характеру (матеріали до кoнкурсів, розгадування кросвордів тощо);
  • що стосуються розв'язання конкретних задач з навчальних дисциплін;
  • що містять прохання про юридичні та медичні консультації;
  • щодо надання готових дипломних та курсових робіт, рефератів.
За період з 2011 виконано 7415 віртуальних довідок

Архів виконаних довідок

8010 / 14.07.2020

Есть ли в библиотеке газета ''Unsere Zeit'' (газета компартии ФРГ) за 1985--1988 гг.? Владислав

Добрый день, Владислав! В библиотеке эта газета есть за 1985-1987 г.г. – все номера; за 1988 год газета отсутствует.

 

8009 / 13.07.2020

Яка література з питання застосування лікарського засобу даларгін при алкоголізмі наявна у бібліотеці? Лілія

Добрий день, Ліліє! Ваша тема дуже вузька, тому наші знахідки включають результати загального клінічного застосування даларгіну:
1. Булгаков С. А. Синтетический опиоидный пептид даларгин в лечении хронического алкогольного панкреатита [Электронный ресурс] / С. А. Булгаков // Вестник современной клинической медицины.- 2010.- Т. 3, Приложение 1.- С. 26-27.- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sinteticheskiy-opioidnyy-peptid-dalargin-v-lechenii-hronicheskogo-alkogolnogo-pankreatita
2. К2- 82031 Демидов В. М. Ліпосомальні форми даларгіну та сандостатину сприяють розвиткові позитивного ефекту за умов експериментального гострого панкреатиту у щурів / В. М. Демидов, С. М. Демидов, С. В. Ципов’яз // Гастроентерологія : міжвід. зб. . - Д., 2000. - Вип. 31 : Присвяч. 10-ій річниці незалежності України та 35-річчю Укр. НДІ гастроентерології. - С. 80-87.
3. К2- 82031 Дуць Р. П. Використання даларгіну та магнітотерапії в комплексному лікуванні гастродуоденальних виразок / Р. П. Дуць // Гастроентерологія : міжвід. зб. . - Д., 2000. - Вип. 31 : Присвяч. 10-ій річниці незалежності України та 35-річчю Укр. НДІ гастроентерології. - С. 309-314.
4. Картіфузова Ж. В. Вплив даларгіну на морфоструктуру тканини печінки та активність ферментів сироватки крові щурів за умов моделювання підгострого алкогольного гепатиту [Електронний ресурс] / Ж. В. Картіфузова, Є. М. Решетнік, С. І. Павлович, А. С. Пустовалов, М. Г. Матвієнко, М. Ю. Макарчук // Вісник наукових досліджень. - 2010. - № 1. - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2010_1_26
5. Картіфузова Ж. В. Вплив опіоїдних пептидів на холерез у щурів з підгострим алкогольним ураженням печінки [Електронний ресурс] / Картіфузова Ж. В., Решетнік Є. М., Бондзик О. В., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. // Фізика живого.- 2008.- Т. 16, №1.- С. 120-127.- Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-opioyidnih-peptidiv-na-holerez-u-schuriv-z-pidgostrim-alkogolnim-urazhennyam-pechinki
6. Ав-123805 Ковтун А. І. Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та функції нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями : автореф. дис. . канд. мед. наук : 14.01.30 / А.І.Ковтун ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2004. - 20 с
7. Ав-126094 Куковська І. Л. Ренальні ефекти даларгіну (експериментальне дослідження) : автореф. дис. . канд. мед. наук : 14.03.05 / І.Л.Куковська ; Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології і токсікології . - К., 2004. - 24 с.
8. Литвиненко Е. Ю. Оценка влияния аналога эндогенных опиоидов даларгина на реакцию системы крови при воспалении [Електронний ресурс] / Е. Ю. Литвиненко // Медицина сьогодні і завтра. - 2014. - № 2-3. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2014_2-3_7
9. Маяхи М. Влияние "Даларгина" на свободнорадикальные процессы в крови крыс при гипотермии [Електронний ресурс] / М. Маяхи, Т. Джабер, Ж. Г. Исмаилова, М. Д. Астаева, Н. К. Кличханов // Проблемы криобиологии. - 2012. - Т. 22, № 3. - С. 302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KrioBiol_2012_22_3_72
10. Мокрик О. Я. Вивчення в умовах експерименту впливу даларгіну на вміст гістаміну у вогнищі гострого запалення та больову реакцію [Електронний ресурс] / О. Я. Мокрик, В. М. Горицький // Клінічна та експериментальна патологія. - 2014. - Т. 13, № 3. - С. 121-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2014_13_3_27
11. Мокрик О. Я. Вплив даларгіну на вміст гістаміну у вогнищі гострого запалення та больову реакцію [Електронний ресурс] / О. Я. Мокрик, О. В. Шамлян // Клінічна стоматологія. - 2013. - № 3-4. - С. 82-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/klct_2013_3-4_67
12. Мокрик О. Я. Нові результати клінічного застосування даларгіну (Огляд) [Електронний ресурс] / О. Я. Мокрик, В. В. Винарчук-Патерега // Вісник проблем біології і медицини. - 2012. - Вип. 1. - С. 28-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2012_1_8
13. Ав-123506 Паньків І. Б. Ефективність комплексної терапії виразкової хвороби з використанням електролітного розчину срібла і даларгіну : автореф. дис. . канд. мед. наук : 14.01.02 / І. Б. Паньків ; Івано-Франк. держ. мед. акад. - Івано-Франківськ, 2003. - 21 с.
14. Ав-131325 Пушкова Т. М. Застосування даларгіну у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки : автореф. дис. . канд. мед. наук : 14.01.22 / Т.М.Пушкова ; Укр. мед. стоматол. акад. - Полтава, 2005. - 20 с.
15. Хара М. Р. Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту міокарда тварин різної статі при введенні адреналіну на тлі даларгіну [Електронний ресурс] / М. Р. Хара, Г. С. Сатурська, М. І. Козій, Р.М. Бурик // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2010. - № 2. - С. 154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zkem_2010_2_92
16. Хара М. Р. Вплив даларгіну на чутливість міокарда щурів різної статі до екзо-та ендогенного ацетилхоліну в умовах адреналінового пошкодження [Електронний ресурс] / М. Р. Хара, Г. С. Сатурська // Патологія. - 2008. - Т. 5, № 2. - С. 106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pathology_2008_5_2_87
17. Ав-140162 Червінська М. Є. Морфо-функціональні зміни слизової оболонки шлунка при дії ульцерогенних факторів (серотоніну, норадреналіну, етанолу) та їх корекція верапамілом і даларгіном : автореф. дис. . канд. мед. наук : 14.03.01 / М.Є.Червінська ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2006. - 16 с.

 

8008 / 13.07.2020

Уточните пожалуйста по запросу № 8004 от 10.07.2020, есть ли в сборнике Вопросы теоретической и клинической психоэндокринологии. Сб. науч. Тр. М.: НИИП МЗ РФ , 1989, статья Гарбер М.Р. Влияние синтетического аналога лей-энкефалина даларгина на динамику алкогольного абстинентного синдрома. Діана

Добрый день, Диана! Уточняем нужные Вам данные.
К3-18967 Гарбер М. Р. Влияние синтетического аналога лей-энкефалина даларгина на динамику алкогольного абстинентного синдрома / М. Р. Гарбер // Вопросы теоретической и клинической психоэндокринологии: сб. науч. тр.- М.: НИИП МЗ РФ, 1989. - С. 69.

 

8007 / 13.07.2020

Добрий день! Чи є у бібліотеці видання: Булгаковский Д.Г. Очерк деятельности попечительств о народной трезвости за все время их существования 1895-1909 гг. (СПб., 1910). Галина

Добрий день, Галино! У фонді бібліотеки є це видання: 482420 Булгаковский Д.Г. Очерк деятельности попечительств о народной трезвости за все время их существования (1895-1909 гг.): в 2 ч.: сост. по офиц. источникам / Д.Г. Булгаковский.- СПб.: Тип. отечественная, 1910.- 238 с.

 

8006 / 13.07.2020

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: ''Захист інформації в системах документообігу від незаконного втручання''. Ганна

Добрий день, Ганно! Пропонуємо Вам такі видання:
1. К2-118883 Давиденко А. М. Процес оцінки безпеки документообігу / А.М. Давиденко, С.М. Головань, Л.М. Щербак // Збірник наукових праць; Нац. акад. наук України. - К.: ІПМЕ, 1998 - .Вип. 31. - 2005. - С .30-34.
2. Дурняк Б. В. Підвищення надійності функціонування автоматизованих систем документообігу / Б. В. Дурняк, В. І. Сабат // Международная конференция «Информационные технологии в управлении энергетическими системами». ИТУЭС-2005: 18–19 окт. 2005 г., Киев. — К., 2005. — С.89.
3. К2-145681 Дурняк Б.В. Семантичний захист інформації в системах документообігу : монографія / Б. В. Дурняк, В. І. Сабат. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. - 159 с.
4. Ав-119840 Карчевський М.В. Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (аналіз складу злочину) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00. 08 / М.В.Карчевський ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 19 с.
5. К2-93197 Карчевський М. В. Незаконне втручання в роботу ЕОМ: питання кваліфікації за новим Кримінальним кодексом України / М.В. Карчевський // Нове кримінальне і кримінально- процесуальне законодавство та завдання юридичної підготовки кадрів ОВС України : Матеріали наук.-практ. конф., Луганськ, 30-31 трав. 2002 р. У 2 ч. - Луганськ : РВВ ЛАВС, 2002 - .Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України ; спец. вип.Ч. 1. - 2002. - С .137-139.
6. Карчевський М. В. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж (ст.361 КК України): аналіз складу злочину / М.В.Карчевський // Зб. наук. пр. Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. — Х., 2004. — Вип.8. — С.143–189.
7. Карчевський Н. В. Суб’єкт незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: проблемні питання / Н.В.Карчевський // Вісник. Запорізький юрид. ін-т. — Запоріжжя, 2002. — N3 (20). — С.170–173.
8. Ав-121236 Розенфельд Н.А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп''ютерів), систем та комп''ютерних мереж : автореф.дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н.А.Розенфельд ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2003. - 17 с.
9. Ав-132217 Сабат В.І. Інформаційні системи технології семантичного захисту інформації в системах документообігу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / В.І.Сабат ; Нац. акад. наук України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Львів, 2005. - 20 с.
10. Ав-165719 Фіалка М.І. Кримінально-правова охорона документообігу : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. І. Фіалка ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 20 с.

 

Пошук за №

Після відправки запитання до нашої служби Вам цей номер був повідомлений

Пошук за датою

Запитання містить