До уваги користувачів:

Доступ до платних БД надається в наступних читальних залах бібліотеки:

  • Читальний зал відділу інформаційно-бібліографічної роботи
  • Читальний зал відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів.

Бази даних EBSCO Publishing на СД доступні в Загальному читальному залі відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв'язків.

Доступ до власних БД можна здіснити з сайту бібліотеки та у відділах:

  • Читальний зал відділу «Україніка»
  • Читальний зал відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів.

Перелік баз даних, якими можна скористатися у читальних залах Бібліотеки

 

  Власні бази даних

  Фонд електронних документів
У базі даних містяться електронні видання та електронні версії друкованих видань ХДНБ ім. В. Г. Короленка.
Науково-видавничий відділ


  Електронний зведений каталог періодичних видань, що надійшли до провідних бібліотек м. Харкова (ЕЗКП)
Адресна інформація про наявність періодичних видань(газети, журнали, у т.ч. реферативні, державні бібліографічні покажчики) у фондах бібліотек міста
Відділ інформаційно-бібліографічної роботи


  Харківщина
Відомості про статті з періодичних та продовжуваних видань, розділи з книг, присвячені Харківщині та її видатним особистостям
Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка


  Пам'ятні дати України, Слобожанщини
Фактографічна інформація про видатні історичні події України та рідного краю, відомих діячів Слобожанщини
Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка


  Швидка довідка
Бібліографічні та фактографічні відомості з актуальних питань патентної інформації та стандартизації. Ведеться з 1999 р
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  Стандарти з інформації, бібліотечної та видавничої справи
Інформація про стандарти з інформації, бібліотечної та видавничої справи чинні на території України
Читальний зал відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку
Бібліографічна БД, створена з метою задоволення інформаційних потреб користувачів в галузі бібліотекознавства, про Харківську державну наукову бібліотеку iм. В. Г. Короленка, видання Бібліотеки та публікації її працівників у фахових і нефахових виданнях, ЗМІ, інтернет-ресурсах.
Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної


  Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова
Корпоративна бібліографічна БД, створена з метою задоволення інформаційних потреб користувачів та фахівців в галузі соціальних комунікацій, поточного інформування про нові надходження документів, що надійшли до фондів провідних бібліотек Харкова.
Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної


  Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство
Каталог ХДНБ
Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної


  Бібліотечна журналістика
Бібліографічна БД, створена з метою задоволення інформаційних потреб користувачів в галузі бібліотечної журналістики та підвищення рівня їх медіаграмотності.
Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної


  Передплачені бази даних

  Комп’ютерна правова бібліотека «Ліга. Закон»
Повні тексти офіційних законодавчих актів, нормативно-правова, економічна, консультаційна, довідкова інформація. Оновлення бази – щоденне
Відділ інформаційно-бібліографічної роботи


  Винаходи в Україні
Відомості про зареєстровані патенти на винаходи у вигляді структурованої інформації: бібліографічні дані, реферати, формули та описи винаходів трьома мовами: українською, російською та англійською. Представлена інформація за 2005 – 2008 рр
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  Патенты России
Повні тексти описів винаходів до патентів, формули яких наведені в офіційному бюлетені «Изобретения. Полезные модели». Інформація за 1997 – 2008 рр.
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  Патенты СНГ (CISPATENT)
Повні описи патентних документів Вірменії, Білорусії, Грузії, Узбекистану, Росії та Євразійського патентного відомства. Інформація за 2003 – 2005 рр.
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  Товарные знаки России
Інформація в обсязі бюлетеня ''Товарные знаки, знаки наименования мест происхождения товаров''. Інформація за 2006, 2008 рр.
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  Промышленные образцы России
Інформація про зареєстровані промислові зразки Росії. Інформація за 1994 – 2004 рр.
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  «Зодчий» Інформаційно-довідкова система.
Повнотекстові нормативно-правові документи з будівництва та архітектури. Інформація за 2001 – 2013 рр. Оновлюється щоквартально
Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів


  Бази даних EBSCO Publishing

  Medline
База даних статей, надрукованих у 80 медичних журналах. Містить реферативну інформацію за 1996 – 2000 рр
Відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків


  Academic Search Elite
База даних статей наукових журналів у галузі гуманітарних та соціальних досліджень. Містить повні тексти статей з 1230 журналів з 1990 р., реферати та анотовані покажчики з понад 3000 наукових журналів за 1984 – 2000 рр
Відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків


  Public Library
База даних популярних періодичних видань з питань бізнесу, політики, здоров'я, мистецтва, культури. До складу бази входять повні тексти статей з 1810 журналів з 1990 р., реферати та анотовані покажчики з 2470 журналів з 1984 – 2004 рр
Відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків


  Buisiness Source Elite
База даних містить повні тексти статей з 1320 журналів, у т.ч. Harvard Business Review, Academy of Management Review, а також реферати та анотовані покажчики з 2000 ділових журналів, у т.ч. The Wall Street Journal. Інформація за 1984 – 2004 рр
Відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків


  Newspaper Source
База даних більш ніж півмільйона статей із англомовних газет багатьох країн світу за 1995 – 2000 рр
Відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків


  Biomedical Reference Collection
База даних статей з журналів з біології та медицини за 1999 – 2004 рр
Відділ літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків