XXIV Науково-практична конференція «Короленківські читання»

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Короленківські читання - 2021

Короленківські читання - 2021
Бібліотеки, архіви, музеї у структурі сучасного соціуму: стратегії цифрової модернізації

21 жовтня 2021

Запрошуємо взяти участь у ХХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Короленківські читання 2021». Тема: «Бібліотеки, архіви, музеї у структурі сучасного соціуму: стратегії цифрової модернізації». Захід відбудеться 21 - 22 жовтня 2021 р. у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.

Партнери: журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», корпорація «Ранок».

У разі продовження строків загальнодержавних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 конференція відбудеться в режимі онлайн. Про дату проведення зареєстровані учасники будуть поінформовані додатково.

Напрям 1. Бібліотеки, архіви, музеї: цифровізація комунікативного та культурно-освітнього простору

• Національні проєкти цифрової трансформації в контексті розвитку галузі.

• Читання і книга в цифровому суспільстві. Промоція читання: сучасні практики. Фіджитал формат.

• Цифровий культурний продукт та його споживач. Цифровий маркетинг та реклама.

• Цифрові активи. Диджиталізація бібліотечних сервісів. Цифрові колекції та архіви.

• Диджитал освіта та самоосвіта: можливості бібліотек, архівів, музеїв.

• Цифрова інклюзія та соціальна інтеграція: функції бібліотек, архівів, музеїв. Інформаційна єдність. Цифрова доступність.

• Цифрове партнерство. Корпоративні диджитал проєкти.

• Цифрові компетенції фахівців.

• Цифрові формати професійної комунікації фахівців бібліотек, архівів, музеїв.

• Ефективність праці в умовах диджиталізації. Бібліотечна технологія і цифрова модернізація.

• Цифрова культура та інформаційна грамотність. Захист інформації.

Матеріали надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com.

Напрям 2. Цифрова трансформація охорони культурної спадщини: плани та реалізація

• Робота з пам’ятками друку та писемності у контексті підготовки матеріалів до Державного реєстру національного культурного надбання.

• Фонди та колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах і музеях України: характеристика окремих комплексів, особливості складу.

• Основні напрями розвитку діяльності щодо збереження документарно-культурної спадщини.

• Проблеми цифрової репрезентації пам'яток культури.

• Сучасний підхід до організації роботи з книжковими пам’ятками в архівах, музеях і бібліотеках.

• Експертиза цінності документів у закладах науки та культури.

• Архівні документи у фондах бібліотек та музеїв: актуальні питання формування та опрацьовування колекцій.

• Особливості роботи з документними пам’ятками в дистанційному форматі.

• Рідкісні та цінні видання з фондів бібліотек, музеїв та архівів в контексті сучасного соціокультурного простору.

Матеріали надсилати на адресу: ndvkhdnb@gmail.com.

Увага!

22 жовтня у межах конференції відбудеться молодіжна печа-куча «Бібліотека: pro et contra».

До участі запрошуються студенти, молоді бібліотекарі (18 – 35 років) – члени Харківського обласного відділення УБА. Кількість учасників обмежено.

Мета: надати можливість бібліотечній молоді проявити себе, показати власне бачення майбутнього бібліотек, професії; заохотити до професійного розвитку.

Вектори виступів:

• Не чекай дедлайну: змінюй бібліотеку вже сьогодні.

• Digital people і бібліотека. Дорожня карта осучаснення, цифровізації бібліотек.

• Бібліотека, коли набридло. Що зробити, щоб залучити читачів. Як перетворити бібліотеку на третє місце?

• Бібліотекар: чи є перспективи?

• Імперативи розвитку: реалії і можливості.

• Гендерна рівність у професії.

Формат: вільна трибуна онлайн / наживо – виступ (6 – 10 хв.) з візуалізацією (презентація – max 20 слайдів, відеоролик – 3 – 6 хв., плакат-постер). Найкращі виступи будуть відзначені призами (І місце – оплата участі у VІ Міжнародному форумі молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації 2022 р.; ІІ місце – оплата навчання на дистанційному курсі; ІІІ місце – QR-книжки).

Захід відбуватиметься на базі Window on America Kharkiv у ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Питання надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com.

Робочі мови: українська, англійська.

Термін подання заявок на участь у конференції (у т. ч. без доповіді, для отримання сертифіката), тез доповідей – до 15 вересня 2021 р.

Учасники отримають сертифікати.

Передбачається публікація електронного збірника матеріалів конференції.

Умови подання матеріалів до збірника «Короленківські читання 2021»:

1. Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 97-2003 (обсяг: не більше 5 сторінок формату А 4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве –1,5 см; шрифт – Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5). Нумерувати сторінки не потрібно.

2. Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК, назва доповіді (прописними літерами, кегль 14), прізвище, ім'я, по батькові автора, посада, повна назва закладу, країна, місто, анотація та ключові слова двома мовами (укр., англ.), текст, перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).

Участь у конференції безкоштовна.

Додаткова інформація:

21 жовтня планується проведення безкоштовних екскурсій провідними бібліотеками Харкова, а також до Логістичного центру корпорації «Ранок» (у межах проєкту «Бібліотечний туризм»).

 

   Запрошуємо до участі!

Партнери

Партнери Партнери Партнери Партнери

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання» — знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України
Докладніше

Збірники матеріалів

Збірники матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2020
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше

 

  Контакти оргкомітету

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка


Валентина Дмитрівна Ракитянська

голова оргкомітету, директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України

 (057) 731–11–01


Алла Анатоліївна Соляник

доктор педагогічних наук, декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

 (057) 731–13–88
 allasolyanik164@gmail.com


Людмила Володимирівна Глазунова

канд. наук із соціальних комунікацій, заступник директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, голова Харківського відділення Української бібліотечної асоціації

 (057) 731–11–01
 milaglazunova@gmail.com


Ігор Якович Лосієвський

доктор філологічних наук, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, заслужений працівник культури України

 (057) 731–11–79
 ndvkhdnb@gmail.com


Олена Петрівна Куніч

завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка

 (057) 731–32–27; 095–789–6296
 nmr.hdnb@gmail.com