Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання

Видання ХДНБ та публікації працівників бібліотеки

Багатопланова наукова діяльність ХДНБ відображається у видавничій продукції, видовий та тематичний репертуар якої надзвичайно широкий. Виходять друком фундаментальні наукові праці, науково-допоміжні бібліографічні покажчики, методичні посібники, зведені каталоги та каталоги виставок. Щороку видається близько 30 найменувань видань, понад 40 публікацій.

Монографії

  Бондаренко, С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст.

Бондаренко, С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії) : [монографія] / С. К. Бондаренко ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ім. П. Т. Тронька ; [наук. ред. і передм. С. М. Куделка ; ред. С. М. Миценко]. – Харків, 2015. – 219 с.

Всі документи »

Збірники наукових праць

  Багаліївський збірник: академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України

Багаліївський збірник: академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України [Текст] : наук. ст. та матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. П. Куніч]. – Харків : Сага, 2008. – 84, [152], 72с. : іл., фото. – Бібліогр. : С. 239 – 258.


Збірник є першим виданням, яке висвітлює внесок академіка Дмитра Івановича Багалія у розвиток бібліотекознавства, найбільших бібліотек України. В основу покладено матеріали доповідей та повідомлень на наукових читаннях, організованих ХДНБ ім. В. Г. Короленка до 150-річчя від дня народження вченого. Містить препринти публікацій кінця ХIХ – 20-х років ХХ ст., репродукції унікальних фотодокументів тощо.

  Збірник наукових праць. Випуск 4

Збірник наукових праць. [Текст] Вип. 4 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 100 с.


Повний текст

  Збірник наукових праць. Випуск 3

Збірник наукових праць. Вип. 3 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2000. — 173 с.

  Збірник наукових праць. Випуск 6

Збірник наукових праць. Вип. 6 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – 133 с.


Повний текст

  Збірник наукових праць. Випуск 7

Збірник наукових праць. Вип. 7 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – 140 с.


Повний текст

Всі документи »

Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних конференцій (матеріали конференцій)

  «Ukr.Tech.Fest» : матеріали ІІ міжрегіональної виставки-конференції винахідницького мистецтва

«Ukr.Tech.Fest» : матеріали ІІ міжрегіон. вист.-конф. винахідн. мистецтва (Харків, 21–22 трав. 2015 р.) [Електронний ресурс] / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винахідників і раціоналізаторів України ; [уклад.: Г. В. Прохорова, І. В. Бондаренко]. – Харків, 2015. – 85 с.


Повний текст

  Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження

Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. 18 трав. 2006 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2006. – 115 с.


Повний текст

  Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій: матеріали науково-практичних семінарів

Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій: матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. : Н. В. Подошовка, М. М. Чегринець. – Харків, 2011. – 84 с.


Висвітлюються основні тенденції наукової каталогізації, напрацювання відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, обґрунтовані проблеми використання новітніх інформаційних технологій і представлені напрями роботи з теоретичними та практичними результатами.


Повний текст

  Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика

Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика 20 жовт. 2004 р. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 108 с.


Повний текст

  Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка

Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка [Текст] : Матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. – Харків, 2002. – 118 с.


Повний текст

Всі документи »

Інформаційно-аналітичні огляди

  Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу

Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. Н. Кучерява, Г. Д. Ковальчук. – Харків, 2004. – 21 с. – (У б-ках Сх. України).


Повний текст

  Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет.

Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет. [Текст] (Аналітичний огляд) / Харків.держ.наук.б-ка ім В. Г. Короленка; Уклад.: Г. Д. Ковальчук, Н. М. Кучерява. – Харків, 2005. – 20 с.


Повний текст

  Методична діяльність публічних бібліотек: сучасний стан та проблеми

Методична діяльність публічних бібліотек: сучасний стан та проблеми (Аналіт. огляд за 2000–2003 рр.) [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Г. Д. Ковальчук. – Харків, 2003. – 24 с. – (У б-ках Сх. України).


Повний текст

  Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: інформаційно-аналітичний огляд за 2006 – 2010 рр.

Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] : інформ.-аналіт. огляд за 2006 – 2010 рр. / М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка»; [уклад. Н. І. Капустіна ; ред. С. М. Миценко; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2011. – 86 с. – До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: аналітичний огляд за 2001–2005 рр.

Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: аналіт. огляд за 2001–2005 рр. [Текст] / Харків. Держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2006. – 55 с.


Повний текст

Всі документи »

Науково-популярні видання

  Чегринец М. Н. Сквозь откровение воспоминаний

Чегринец, М. Н. Сквозь откровение воспоминаний : к 130-летию Харьк. гос. науч. б-ки им. В. Г. Короленко : мемуар.-худож. изд. / М. Чегринец ; Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.] – Харьков : Форт, 2016. – 96 с. : ил. – С автогр. авт. – Список работ авт. : с. 87–89.


Повний текст

Всі документи »

Виробничі видання

  «Короленківські читання» (1998 – 2012) : покажчик змісту

«Короленківські читання» (1998 – 2012) : покажч. змісту / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова; ред. С. М. Миценко; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2013. – 54 с. – До 15-річчя «Короленківських читань»


Повний текст

  Інноваційні та традиційні підходи до методичної діяльності в публічних бібліотеках Дніпропетровщини

Інноваційні та традиційні підходи до методичної діяльності в публічних бібліотеках Дніпропетровщини [Текст] : (З досвіду роботи) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Г. Д. Ковальчук, І. Є. Луньова. – Харків, 2006. – 24 с., 8 с. дод. – (У б-ках Сх. України).


Повний текст

  Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання

Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. Д. Ковальчук]. – Харків, 2012. – 38 с.


Повний текст

  Інтерактивні форми навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання

Інтерактивні форми навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. Д. Ковальчук]. – Харків, 2012. – 38 с.


Повний текст

  Інформатизація публічних бібліотек Східної України: стан та можливості формування єдиного інформаційного простору

Інформатизація публічних бібліотек Східної України: стан та можливості формування єдиного інформаційного простору [Текст] : метод. матеріали за наслідками дослідження / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. М. Кучерява, Г. Д. Ковальчук. – Харків, 2002. – 22 с.


Повний текст

Всі документи »

Науково-допоміжні бібліографічні посібники

  Історія футболу в Україні

Історія футболу в Україні : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. : Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. – Харків, 2012. – 272 с.


Повний текст

  Історія Харківського цирку

Історія Харківського цирку [Електронний ресурс ] : (до 130-річчя заснування) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. цирк ; [уклад.: В. Р. Антонова, Т. О. Сосновська]. — Електрон. текстові дані. — Харків : ХДНБ, 2013. — 137 с. — Назва з титул. екрана. — Режим доступу: http://www.docme.ru/doc/1081748/%D1%96stor%D1%96ya-hark%D1%96vs._kogo-cirku, вільний (дата звернення: 20.08.2015).


Повний текст

  Альтернативні моторні палива біологічного походження

Альтернативні моторні палива біологічного походження [Текст] : наук.-бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: В. Г. Прохорова, Т. К. Крестініна. – Харків, 2007. – 29 с.


Повний текст

  Альтернативна енергетика: можливості для України

Альтернативна енергетика: можливості для України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Т. О. Сосновська, Л. Ф. Бондаренко, В. Р. Антонова, Г. М. Герасимова, Т. С. Антипова. – Харків, 2015. – 197 с.

  Бібліотечна справа Харківщини до 1917 року

Бібліотечна справа Харківщини до 1917 року : бібліогр. посіб. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В .Г. Короленка; уклад. Г. М. Єрофеєва. —Харків. —1999. —274 с.


Повний текст

Всі документи »

Персональні та біобібліографічні покажчики

  Єрьомка Віктор Данилович

Єрьомка Віктор Данилович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. Вип. 7 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2014. – 28 с. – (Винахідники Харківщини). – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945e5533bf15d6c.


Повний текст

  Іван Юхимович Саратов – вчений, краєзнавець

Іван Юхимович Саратов – вчений, краєзнавець [Текст] : біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В. О. Ярошик]. – Харків, 2010. – 63 с.


Повний текст

  Ігор Миколайович Лаврентьєв – архітектор, краєзнавець

Ігор Миколайович Лаврентьєв – архітектор, краєзнавець : (до 85-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. М. Дмитрієва] ; наук. ред.: О. С. Соловйова, М. М. Красиков, Н. П. Тріпутіна. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 66 с. – (Краєзнавці Слобожанщини)

  Бантюков Євген Миколайович

Бантюков Євген Миколайович [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. : Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2010. – 48 с. – (Винахідники Харківщини).


Повний текст

  Валентина Олександрівна Ярошик – бібліограф, краєзнавець

Валентина Олександрівна Ярошик – бібліограф, краєзнавець : бібліогр. покажч. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Н. І. Полянська, О. М. Дмитрієва]. – Харків, 2013. –39 с. – (Краєзнавці Слобожанщини).


Повний текст

Всі документи »

Зведені каталоги

  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2011 р.

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2011 р. / Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Харків, 2012. – 93 с.


Повний текст

  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2013 р.

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Електронний ресурс] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц».; [уклад. І. А. Карнаух]. – Харків, 2014. – 219 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/00063294560fb896b11a6.


Повний текст

  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2014 рік

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Електронний ресурс] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2014 рік / М-во культури України, Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад.: Ю. В. Ходарєва, О. В. Непочатова ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. Н. О. Стрілець ; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2016. – 145 с. – Режим доступу : http://bit.ly/1ShhBxS (дата звернення: 23.03.2016). – Назва з екрана.


Повний текст

  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2001 р.

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2001 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. О. П. Скорик. – Харків, 2001. – 111 с.


Повний текст

  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2002 р.

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2002 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. бібл. т-во; Уклад.: О. П. Скорик, Н. О. Шалаєва. – Харків, 2003. – 96 с.


Повний текст

Всі документи »

Віртуальні виставки

Каталоги виставок

  Україна в житті і творчості О. Довженка

«Україна в житті і творчості О. Довженка» : До 115-річчя від дня народження : кат. вист. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. О. М. Хрістіян, Г. І. Тарнавська]. – Харків, 2009. – 33 с.


Повний текст

  Європейський музичний романтизм: Роберт Шуман

Європейський музичний романтизм: Роберт Шуман [Текст] : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад: Е. І. Романова та ін. – Харків, 2004. – 64 с.


Повний текст

  Європейський музичний романтизм: Ф. Мендельсон, Г. Малер

Європейський музичний романтизм: Ф. Мендельсон, Г. Малер [Текст] : кат. вист. /Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Е. І. Романова та ін. – Харків, 2006. – 26 с.


Повний текст

  Європейський музичний романтизм: Ференц Ліст

Європейський музичний романтизм: Ференц Ліст [Текст] : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Е. І. Романова та ін. – Харків, 2005. – 43 с.


Повний текст

  Європейський музичний романтизм: Фридерик Шопен

Європейський музичний романтизм: Фридерик Шопен [Текст] : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім.В. Г. Короленка; Уклад.: Е. І. Романова та ін. – Харків, 2003. – 42 с.


Повний текст

Всі документи »

Довідкові видання

  Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка»

Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. О. Ярошик, С. М. Миценко]. – Харків, 2013. – 38 с.


Повний текст

  Бібліотеки Харкова

Бібліотеки Харкова : довідник / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Л. В. Волошина, О. В. Непочатова]. – 2-е вид., допов. і переробл. – Харків, 2012. – 216 с.


Повний текст

  Патентні фонди ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 1869 – 2014 рр.

Патентні фонди ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 1869 – 2014 рр. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, В. Г. Прохорова, І. В. Торно]. – Харків, 2014. – 119 с.


Повний текст

Всі документи »

Інформаційні видання

  «VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BIBLIOTHECA CHARCO-VIENSIS!»(Хай живе, росте, квітне харківська бібліотека!) Д. І. Багалій

«VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BIBLIOTHECA CHARCO-VIENSIS!»(Хай живе, росте, квітне харківська бібліотека!) Д. І. Багалій / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – 123. с.


Повний текст

  БібліоSpase

«БібліоSpase» : дайджест бібліотечних інновацій / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, від. наук.-метод. роботи, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [відп. за випуск Л. В. Глазунова, уклад. О. В. Соцков, верстка В. В. Лужанчук, дизайн К. М. Вірютіна]. – Харків, 2016. – № 2. – 12 с.


Повний текст

  Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938)

Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938) [Текст] : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: А. О. Черевко, Т. Л. Кульшицька. – Харків, 2005. – 90 с.


Повний текст

  Науково-технічні досягнення українських вчених та винахідників на сторінках Інтернету

Науково-технічні досягнення українських вчених та винахідників на сторінках Інтернету [Текст] : метод. поради бібліотекарям з використання Інтернет-ресурсів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Т. Крестініна, Л. Литвякова, В. Мірошникова. – Харків, 2004, 43 с.


Повний текст

  Польська книга ХVІ–ХVІІІ ст. у фондах Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка як джерело інформації про історію, культуру Польщі

Польська книга ХVІ–ХVІІІ ст. у фондах Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка як джерело інформації про історію, культуру Польщі [Текст] : Путівник по фонду / Уклад. К. Д. Тараманова. – Харків, 2001. – 45 с.


Повний текст

Всі документи »

Художня література

  Шашкова И. Пламя на ветру

Шашкова И. Пламя на ветру: избранные стихотворения. – Харьков: Курсор, 2005 – 298 с.


Повний текст

Всі документи »

Публікації працівників бібліотеки

  Валентина Илларионовна Астахова : биобиблиогр. указ

Валентина Илларионовна Астахова : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Козицкая (отв. ред.), Л. В. Глазунова и др.] // Ученики об Учителе : очерки о науч.-пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьк. гуманитар. ин-та «Нар. укр. акад.» Валентины Илларионовны Астаховой / Нар. укр. акад. – Харьков, 2015. – С. 177–460.

  Аксьонова, Г. В. Створення та використання регіональних цифрових бібліотечних ресурсів: методичний аспект

Аксьонова, Г. В. Створення та використання регіональних цифрових бібліотечних ресурсів: методичний аспект [Текст] / Г. В. Аксьонова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 97–106. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам`ятних дошках»: новий краєзнавчий ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам`ятних дошках»: новий краєзнавчий ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова // VI Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – стратегія розвитку» : зб. матеріалів ; 8 – 12 верес. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Електрон. текстові дані. – Київ : УБА, 2015. – С. 54–56. – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з етикетки диска. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97270-5-3.

  Антонова, В. Р. Електронна база «Метабібліографія Харківщини»: створення віртуального путівника

Антонова, В. Р. Електронна база «Метабібліографія Харківщини»: створення віртуального путівника [Текст] / В. Р. Антонова // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Асоц. сучас. інформ.- бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 3–4.


Маючи на меті збір та введення у науковий обіг якомога повної бібліографічної інформації, пов'язаної з Харківщиною за походженням та змістом, у ХДНБ ім. В.Г.Короленка з вересня 2013 р. розпочалася робота зі створення корпоративного ресурсу Метабібліографії Харківщини''.

  Антонова, В. Р. Корпоративний проект «Метабібліографія Харківщини»: стан реалізації, перспективи розвитку

Антонова, В. Р. Корпоративний проект «Метабібліографія Харківщини»: стан реалізації, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова, Л. В. Глазунова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-ї річниці заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2–3 жовт. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 8-13. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/zb_juvil_konfer_75/index.html.


Повний текст

Всі документи »