Публікації працівників бібліотеки

 

  Валентина Илларионовна Астахова : биобиблиогр. указ

Валентина Илларионовна Астахова : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Козицкая (отв. ред.), Л. В. Глазунова и др.] // Ученики об Учителе : очерки о науч.-пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьк. гуманитар. ин-та «Нар. укр. акад.» Валентины Илларионовны Астаховой / Нар. укр. акад. – Харьков, 2015. – С. 177–460.

А

  Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам`ятних дошках»: новий краєзнавчий ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам`ятних дошках»: новий краєзнавчий ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова // VI Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – стратегія розвитку» : зб. матеріалів ; 8 – 12 верес. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Електрон. текстові дані. – Київ : УБА, 2015. – С. 54–56. – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з етикетки диска. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97270-5-3.

  Антонова, В. Р. Електронна база «Метабібліографія Харківщини»: створення віртуального путівника

Антонова, В. Р. Електронна база «Метабібліографія Харківщини»: створення віртуального путівника [Текст] / В. Р. Антонова // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Асоц. сучас. інформ.- бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 3–4.

Маючи на меті збір та введення у науковий обіг якомога повної бібліографічної інформації, пов'язаної з Харківщиною за походженням та змістом, у ХДНБ ім. В.Г.Короленка з вересня 2013 р. розпочалася робота зі створення корпоративного ресурсу Метабібліографії Харківщини''.

  Антонова, В. Р. Корпоративний проект «Метабібліографія Харківщини»: стан реалізації, перспективи розвитку

Антонова, В. Р. Корпоративний проект «Метабібліографія Харківщини»: стан реалізації, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова, Л. В. Глазунова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-ї річниці заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2–3 жовт. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 8-13. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/zb_juvil_konfer_75/index.html.


Повний текст

  Антонова, В. Р. Корпоративний проект „Метабібліографія Харківщини”: стан реалізації, перспективи розвитку

Антонова, В. Р. Корпоративний проект „Метабібліографія Харківщини”: стан реалізації, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Антонова В. Р., Глазунова Л. В. // Семінар-нарада директорів бібліотек внз III–IV рівнів акредитації Київського та Харківського зональних методичних об'єднань «Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства» (22-25 вересня 2014 р., м. Харків). – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10079.

Розглянуто стан реалізації корпоративного проекту „Метабібліографія Харківщини”, який очолює Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. Охарактеризовано основні кроки щодо розробки інструктивно-методичної бази, методики та технології корпоративної взаємодії учасників, якими є провідні бібліотеки Харківщини.


Повний текст

  Антонова, В. Р. Окремі засоби доведення до споживачів інформації про бібліографічну продукцію (на прикладі електронної презентації бібліографічного посібника «Історія Харківського цирку»)

Антонова, В. Р. Окремі засоби доведення до споживачів інформації про бібліографічну продукцію (на прикладі електронної презентації бібліографічного посібника «Історія Харківського цирку») [Текст] / В. Р. Антонова, Т. О. Сосновська // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 95–97. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Аксьонова, Г. В. Створення та використання регіональних цифрових бібліотечних ресурсів: методичний аспект

Аксьонова, Г. В. Створення та використання регіональних цифрових бібліотечних ресурсів: методичний аспект [Текст] / Г. В. Аксьонова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 97–106. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

Б

  Бондаренко, С. К. Ізюмський оптико-механічний завод-холдинг ДП

Бондаренко, С. К. Ізюмський оптико-механічний завод-холдинг ДП [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 146.

  Бондаренко, С. К. Ізюмський приладобудівний завод

Бондаренко, С. К. Ізюмський приладобудівний завод // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 146.

  Бондаренко, С. К. Ізюмський тепловозоремонтний завод, ВАТ

Бондаренко, С. К. Ізюмський тепловозоремонтний завод, ВАТ / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 147.—І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Історична психологія читання в контексті бібліотерапії

Бондаренко, С. К. Історична психологія читання в контексті бібліотерапії [Текст] / С. К. Бондаренко // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НТБ Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 81-91. – Бібліогр. : с. 90-91.

Здійснено спробу розкрити діалектичні зв’язки історичної психології, бібліографії і бібліотерапії, проведено паралель між історичною психологією читання у Харкові кінця ХІХ - початку ХХ ст. і зародженням модерних наукових уявлень про "вплив книги" і соціальну терапію.

  Бондаренко С. К. Алчевські

Бондаренко С. К. Алчевські [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 112 – 113.

  Бондаренко, С. К. Бібліотека ім. К. С. Станіславського

Бондаренко, С. К. Бібліотека ім. К. С. Станіславського [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 39.

  Бондаренко, С. К. Бібліотеки університетської будинок

Бондаренко, С. К. Бібліотеки університетської будинок [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 39.

  Бондаренко, С. К. Бібліотечна справа на Харківщині

Бондаренко, С. К. Бібліотечна справа на Харківщині [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 40.

  Быков В. Г. Воин, монархист, патриот

Быков В. Г. Воин, монархист, патриот / В. Г. Быков // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам'яткоохрон. роботи. – Харків, 2014. – Вип. 3, ч. 2. – С. 84-94 : іл. – Бібліогр. : с. 94.

Стаття співробітника науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій рідкісних видань та рукописів В. Г. Бикова висвітлює життя та діяльність російського генерала графа Ф. А. Келлера (1857-1918).

  Бондарь, К. В. И. Н. Явленский – поэт и драматург

Бондарь, К. В. И. Н. Явленский – поэт и драматург / К. В. Бондарь // Дев’ятнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшиця / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – С.21–23.

  Бондаренко, С. К. Керівництво читанням у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у контексті дискурсу медіа і цифрового простору

Бондаренко, С. К. Керівництво читанням у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у контексті дискурсу медіа і цифрового простору [Текст] / С. К. Бондаренко // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 231–240. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Бондарь К. Книга воспитывает своим присутствием

Бондарь К. Книга воспитывает своим присутствием : (беседа с сотрудником науч.-исслед. отд. книговедения, коллекций редких изданий и рукописей ХГНБ) / К. Бондарь ; беседу вела Ю. Гайворонская // Время. – 2014. – 25 марта (№ 43). – С. 7.

  Бондаренко, С. К. Кременець, гора

Бондаренко, С. К. Кременець, гора / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. С. 193.—– Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Культура чтения в Харьковской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в.

Бондаренко, С. К. Культура чтения в Харьковской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в. [Текст] / С. К. Бондаренко // Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Белгород : Политерра, 2015. – С. 15–22.

  Бондаренко, С. К. Літературний музей

Бондаренко, С. К. Літературний музей / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 210.

  Бондаренко, С. К. Марко Вовчок

Бондаренко, С. К. Марко Вовчок / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. С. 222. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Меморіальний дискурс бібліотек як проблема сучасної гуманітаристики

Бондаренко, С. К. Меморіальний дискурс бібліотек як проблема сучасної гуманітаристики [Текст] / С. К. Бондаренко // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2015 р. / Харк. держ. акад. культури та ін. – Харків : ХДАК, 2015. – С. 192–193.

Йдеться про меморіальну функцію бібліотек та вивчення історії бібліотек

  Бондаренко, С. К. Мемориальное пространство библиотеки как «место памяти» в контексте урбанистики и городского планирования: взаимодействие и конфликт

Бондаренко, С. К. Мемориальное пространство библиотеки как «место памяти» в контексте урбанистики и городского планирования: взаимодействие и конфликт [Текст] / С. К. Бондаренко // Румянцевские чтения – 2015 : материалы междунар. науч. конф. (14–15 апр. 2015 г. ) / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – Ч. 1. – С. 23–26.

Стаття присвячена проблемі вивчення взаємодії бібліотеки і ментальності міського середовища. Автор підкреслює значення некласичних підходів до цієї проблеми

  Бондар, К. В. Натхнення пошуку, жага пізнання

Бондар, К. В. Натхнення пошуку, жага пізнання : [передмова] // Фотопортрети та автографи діячів мистецтва з колекції поштових листівок та фотодокументів О. В. Горілого / К. В. Бондар, І. Я. Лосієвський / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 3–4.


Повний текст

  Бондаренко, С. Оптика чтения как этос: образ и взгляд в имажинистском историческом письме

Бондаренко, С. Оптика чтения как этос: образ и взгляд в имажинистском историческом письме [Электронный ресурс] / Станислав Бондаренко // Historians.in.ua : сайт. - Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2012 - . – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1273-stanyslav-bondarenko-optyka-chtenyya-kak-etos-obraz-y-vzhlyad-v-
ymazhynystskom-ystorycheskom-pysme (дата звернення: 22.09.2014). - Назва з екрану.


Повний текст

  Бондар, К. В. Особовий фонд літературознавця і письменниці Л. М. Яновської у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Бондар, К. В. Особовий фонд літературознавця і письменниці Л. М. Яновської у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / К. В. Бондар // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 241–246. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Бондаренко, С. К. Позитивистское толкование чтения у П. Отле, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса в контексте духовно-нравственных аспектов развития цивилизации

Бондаренко, С. К. Позитивистское толкование чтения у П. Отле, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса в контексте духовно-нравственных аспектов развития цивилизации [Текст] / С. К. Бондаренко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. праць: за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. / Харків. політехн. ін-т, нац. техн. ун-т, Нац. акад. пед. наук України. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. - Ч. 2 . -С. 326-328.

У даній статті в порівняльній перспективі розглядаються деякі особливості поглядів на читання вчених-позитивістів кінця ХІХ - початку ХХ століття, як основа судження про моральне контексті застосування методів вивчення історії читання, читача і бібліотек в працях сучасних дослідників.

  Бондаренко, С. К. Рубинський Костянтин Іванович

Бондаренко, С. К. Рубинський Костянтин Іванович / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 316.І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Богданов, К. Ю. Соціальні мережі як засіб комунікації бібліотеки з користувачами (з досвіду роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка)

Богданов, К. Ю. Соціальні мережі як засіб комунікації бібліотеки з користувачами (з досвіду роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка) [Електронний ресурс] / К. Ю. Богданов // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С.219–224. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945b3e4ef41b7bf.


Повний текст

  Бондаренко, С. К Справа харківських банків 1901 р.

Бондаренко, С. К Справа харківських банків 1901 р. / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 342.— І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Стислий нарис історіографії історії читання

Бондаренко, С. К. Стислий нарис історіографії історії читання [Текст] / С. К. Бондаренко // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 68-ї міжнар. наук. конф., 24 квіт. 2015 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 15–16.

Наводяться узагальнюючі огляди, аналіз і систематизація історіографічних течій в історії читання

  Бондаренко, С. К. Телевежа харківська

Бондаренко, С. К. Телевежа харківська / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. С. 356. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Телефонний зв'язок на Харківщині

Бондаренко, С. К. Телефонний зв'язок на Харківщині / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 356.І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Хавкіна Любов Борисівна

Бондаренко, С. К. Хавкіна Любов Борисівна / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та С. 387.-ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондарь, К. В. Хранитель: (к юбилею Вс. И. Срезневского)

Бондарь, К. В. Хранитель: (к юбилею Вс. И. Срезневского) // Рус. яз., лит. и культура в шк. и вузе. – 2014. – № 4. – С. 19–21.

  Бондаренко, С. К. Центральна наукова бібліотека ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Бондаренко, С. К. Центральна наукова бібліотека ХНУ ім. В. Н. Каразіна / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 411 – 412.-

  Бондаренко, С. К. Читання в Ізюмі: 86 років тому

Бондаренко, С. К. Читання в Ізюмі: 86 років тому [Текст] / С. К. Бондаренко // Обрії Ізюмщини. - 2014. - 26 верес. - С. 10.

  Бондаренко, С. К. Читання та відособлення в добу модерну: історико-психологічний етюд за матеіалами часопису М.Вольфа початку ХХ ст.

Бондаренко, С. К. Читання та відособлення в добу модерну: історико-психологічний етюд за матеіалами часопису М.Вольфа початку ХХ ст. [Текст] / С. К. Бондаренко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. – Харків, 2014. – Ч. 2. – С. 201-210.

В контексті історії читання та історичної психології здійснюється спроба розглянути вибір книг для читання як випадковість такого роду, що вступає у структурний зв'язок із загальними історичними тенденціями.

  Бондар К. Шевченко, сповнений загадок

Бондар К. Шевченко, сповнений загадок [Текст] / К. Бондар // Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 123–124. – Рец. на кн. : Рева Л. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк, Символ України: до 200-ліття від дня народження : зб. наук. ст. / Л. Рева. – Київ : Фенікс, 2014. –– 112 с.

В

  Вірютіна К. Інтерактивний плакат «Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной: к 110-летию со дня основания»: технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів

Вірютіна К. Інтерактивний плакат «Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной: к 110-летию со дня основания»: технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів / К. Вірютіна // Бібл. планета. – 2014. - № 3. – С. 19-22.

  Вірютіна, К. М. Блог «Школа бібліотечного журналіста» як медіа-майданчик навчально-інноваційного проекту Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Вірютіна, К. М. Блог «Школа бібліотечного журналіста» як медіа-майданчик навчально-інноваційного проекту Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] / К. М. Вірютіна // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 174–180. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Вирютина, Е. Н. Интерактивній плакат "Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания". Из практики представления библиотековедческого наследия средствами веб 2.0

Вирютина, Е. Н. Интерактивній плакат "Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания". Из практики представления библиотековедческого наследия средствами веб 2.0 [Текст] / Е. Н. Вирютина // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 4. – С. 54-57.

Засоби веб 2.0 дозволили об’єднати інформацію про кабінет бібліотекознавства ім. л.б.Хавкіної, надати достіп до його ресурсів в одному віртуальному проекті та популяризувати його в Інтернеті.

  Вирютина, Е. Н. Интернет-телевещание. Сервисы для создания библиотечного интернет-канала

Вирютина, Е. Н. Интернет-телевещание. Сервисы для создания библиотечного интернет-канала [Электронный ресурс] / Е. Н. Вирютина // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Вирютина Е. Н. Использование сервисов Веб 2.0 в отображении истории и популяризации деятельности Кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной

Вирютина Е. Н. Использование сервисов Веб 2.0 в отображении истории и популяризации деятельности Кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной / Е. Н. Вирютина // Библиотечное дело – 2014: библиотечно-информационная деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры и образования. Скворцовские чтения : материалы девятнадцатой междунар. науч. конф., 23–24 апр. 2014 г. / [науч. ред. и сост. Л. И. Сальникова]. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 133–136.

  Вирютина, Е. Н. Использование сервисов веб 2.0 в отображении истории кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной

Вирютина, Е. Н. Использование сервисов веб 2.0 в отображении истории кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной [Текст] / Е. Н. Вирютина // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 17–23. – Электрон. аналог : режим доступа : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3.


Повний текст

  Вирютина, Е. Н. Сервисы для создания периодического издания он-лайн

Вирютина, Е. Н. Сервисы для создания периодического издания он-лайн [Электронный ресурс] / Е. Н. Вирютина // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Волошина, Л. В. Справочник «Библиотеки Харькова»: презентация издания

Волошина, Л. В. Справочник «Библиотеки Харькова»: презентация издания [Электронный ресурс] / Л. В. Волошина // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 238–242. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945c36019c6d01e


Повний текст

Г

  Глазунова, Л. В. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації

Глазунова, Л. В. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації [Текст] /Л. В. Глазунова, В. В. Сафонова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 106–111. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект

Глазунова, Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Глазунова Людмила Володимирівна ; Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — 23 с.

  Глазунова, Л. В. Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста: огляд роботи та враження учасників

Глазунова, Л. В. Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста: огляд роботи та враження учасників / Л. В. Глазунова, А. А. Тіщенко // Бібл. форум України. - 2014. - № 3. - С. 64-69.

Інформаційний звіт про Першу та Другу Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста, що проходили у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка та враження і відгуки їх учасників.

  Грабарчук, О. Л. Документальні матеріали письменника Вадима Козового у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Грабарчук, О. Л. Документальні матеріали письменника Вадима Козового у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 240–246. – Електрон. аналог : режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія, сьогодення, перспективи

Глазунова, Л. В. Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія, сьогодення, перспективи [Текст] / Л. В. Глазунова, О. П. Скорик // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 7–16. – Електрон. аналог: режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).

Йдеться про розвиток Кабінету бібліотекознавства ім Л. Б. Хавкіної у контексті науково-методичної діяльності Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Грабарчук, О. Л Меморіальні матеріали про видатного українського офтальмолога Л. Л. Гіршмана у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Грабарчук, О. Л. Меморіальні матеріали про видатного українського офтальмолога Л. Л. Гіршмана у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 260 – 266. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 4. Артбук

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 4. Артбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 2–7.

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 1. Фліпбук. Фанбук

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 1. Фліпбук. Фанбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 13-17.

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 2. Зін (езін)

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 2. Зін (езін) / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 5-9.

Аналізуються питання використання нових форм книг у навчальному процесі та позанавчальній діяльності, популяризації книги та читання в шкільній бібліотеці.

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 3. Фліпбук

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 3. Фліпбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотека р. – 2015. – № 6. – С. 4–10.

  Глазунова, Л. В. Ресурси Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка як складова інтегрованих професійних комунікацій фахівців галузі соціальних комунікацій

Глазунова, Л. В. Ресурси Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка як складова інтегрованих професійних комунікацій фахівців галузі соціальних комунікацій [Електронний ресурс ] / Л. В. Глазунова // VI Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – стратегія розвитку» : зб. матеріалів ; 8 – 12 верес. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Електрон. текстові дані. – Київ : УБА, 2015. – С. 78–81. – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з етикетки диска. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97270-5-3.

  Гонтаренко, Л. Д. Усе життя – пізнання світу

Гонтаренко, Л. Д. Усе життя – пізнання світу // Єрьомка Віктор Данилович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2014. – 28 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 7). – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945e5533bf15d6c.


Повний текст

Д

  Дмитрієва О. М. Віртуальний проект "Слобожанський уклін Кобзареві" Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Дмитрієва О. М. Віртуальний проект "Слобожанський уклін Кобзареві" Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / О. М. Дмитрієва // Джерело педагогічних інновацій. Спадщина Т. Г. Шевченка у навчально-виховному процесі сучасної школи : наук.-метод журн. — Харків, 2014. — Вип. 1 (5). — С. 15–19.

У статті йдеться про структуру та інформаційне наповнення віртуального проекту "Слобожанський уклін Кобзареві", підготовлений ХДНБ ім. В. Г. Короленка до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.

И

  Исаенко, О. Я. Документы из истории Харьковской общественной библиотеки/ХГНБ им. В. Г. Короленко в личном фонде М. О. Габель

Исаенко, О. Я. Документы из истории Харьковской общественной библиотеки/ХГНБ им. В. Г. Короленко в личном фонде М. О. Габель [Текст] / О. Я. Исаенко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 223–230. – Электрон. аналог : режим доступа : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата обращения: 10.12.2014).


Повний текст

К

  Карнаух, І. А. Інформаційний жанр журналістики «некролог» як біобібліографічний ресурс

Карнаух, І. А. Інформаційний жанр журналістики «некролог» як біобібліографічний ресурс [Текст] / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.159–174. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України

Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук, М. Є. Корнієнко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України

Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук, М. Є. Корнієнко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 69–78. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/00063294515a24d6c5e1b.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» : зведений каталог нових надходжень

[Карнаух, І. А.] Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» : зведений каталог нових надходжень [Електронний ресурс ] / [І. А. Карнаух] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Електрон. текстові дані. – [Харків], 2015.– Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступа: http://su0.ru/L1xT (дата звернення : 25.08.2015). – Назва з титулу екрана.

Про видання «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова» — бібліографічний покажчик, який містить інформацію про документи з дисциплін соціально-комунікаційного циклу, що надходять до провідних наукових та публічних бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів Харкова за поточний рік. Головним координатором проекту є Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

  Косачова, О. О. Буктрейлер як ефективий медіаресурс сучасної бібліотеки

Косачова, О. О. Буктрейлер як ефективий медіаресурс сучасної бібліотеки [Текст] / О. А. Косачова // Вісн. книжк. палати. - 2014. - № 10. - С. 15-18. - Бібліогр. : с.18.

Проведено аналіз буктрейлерів, створених фахфівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на реципієнта.

  Капустіна, Н. І. Електронна база даних «Бібліотеки Харкова» : досвід створення

Капустіна, Н. І. Електронна база даних «Бібліотеки Харкова» : досвід створення [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 242–250. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945149cf3f2ff47.


Повний текст

  Косачова, О. О. Журналістська діяльність бібліотек Харкова на світових відеохостингах

Косачова, О. О. Журналістська діяльність бібліотек Харкова на світових відеохостингах [Текст] / О. О. Косачова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 124–137. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Карнаух, І. А. Журналістське розслідування

Карнаух, І. А. Журналістське розслідування [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук Г. Д. Информационные потребности экономики: опыт и традиции региональных библиотек Украины

Ковальчук Г. Д. Информационные потребности экономики: опыт и традиции региональных библиотек Украины / Г. Д. Ковальчук // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. - № 2. – С. 73-76.

  Карнаух, И. А. Использование жанра "некролог" в библиотечной сфере

Карнаух, И. А. Использование жанра "некролог" в библиотечной сфере / И. А. Карнаух // Румянцевские чтения – 2014 = The Rumyantsev Readings – 2014 : материалы междунар. науч. конф. (15–16 апр. 2014 ) / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 302–307. – Библиогр. : с. 306–307 (21 назва).

  Карнаух, И. А. К вопросу о библиографическом описании сетевых электронных изданий

Карнаух, И. А. К вопросу о библиографическом описании сетевых электронных изданий [Электрон. ресурс] / И. А. Карнаух // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015 : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. текст. та граф. дані. – Харків, 2015. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9677/1/Карнаух.pdf (дата звернення: 25.09.2015). – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Коментар

Ковальчук, Г. Д. Коментар [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Карнаух, І. А. Математичне товариство

Карнаух, І. А. Математичне товариство [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 223–224.

  Косачева, О. О. Медіа-простір харківських бібліотек

Косачева, О. О. Медіа-простір харківських бібліотек [Електронний ресурс] / О. О. Косачева // Короленківські читан-ня 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 87–97. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/00063294535fffb92a9e0.


Повний текст

  Косачева, О. А. Медиа-конвергенция и интернет-журналистика

Косачева, О. А. Медиа-конвергенция и интернет-журналистика [Электронный ресурс] / О. А. Косачева // Друга Все-українська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Карнаух, І. А. Некролог

Карнаух, І. А. Некролог [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук, Г. Д. Огляд

Ковальчук, Г. Д. Огляд. [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Косачова, О. О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні

Косачова, О. О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні [Текст] / О. А. Косачова // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 5. – С. 48–52.

Розглядаються основні напрями становлення бібліотечної журналістики в Україні. Здійснюється огляд передового досвіду книгозбірень у цій сфері, застосування медіа для трансляції соціально значущої інформації.

  Карнаух, І. А. Перша харківська чоловіча гімназія

Карнаух, І. А. Перша харківська чоловіча гімназія [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 271.

  Капустіна, Н. І. Покажчик змісту збірників матеріалів «Короленківських читань»

Капустіна, Н. І. Покажчик змісту збірників матеріалів «Короленківських читань» [Текст] / Н. І. Капустіна // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 246–252. – Електрон. аналог : режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Каплун, Л. А. Практические рекомендации по написанию информационного письма и фактической справки

Каплун, Л. А. Практические рекомендации по написанию информационного письма и фактической справки [Электронный ресурс] / Л. А. Каплун // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук, Г. Д. Рецензія

Ковальчук, Г. Д. Рецензія [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного жур-наліста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Карнаух, И. А. Сводные каталоги библиотековедческой тематики: история и развития

Карнаух, И. А. Сводные каталоги библиотековедческой тематики: история и развития [Текст] / И. А. Карнаух // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 29–40. – Електрон. аналог : режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Косачова О. О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки

Косачова О. О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки / О. О. Косачова // Вісн. Харк. держ. академії культури. – 2014. – Вип. 44. – С. 167–177.

Досліджено сучасний стан та проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.

  Косачова, О. О. Структурно-функціональний аспект журналістської діяльності харківських бібліотек

Косачова, О. О. Структурно-функціональний аспект журналістської діяльності харківських бібліотек [Текст] / О. О. Косачова // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2015 р. / Харк. держ. акад. культури та ін. – Харків : ХДАК, 2015. – C. 192–193.

Ведення бібліотечної журналістики та формування окремих структурних підрозділів, що відповідають за цю реалізацію, стають основним завданням роботи сучасної бібліотеки.

  Карнаух, І. А. Товариство дослідників природи

Карнаух, І. А. Товариство дослідників природи [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 362.

  Карнаух, І. А. Товариство наук

Карнаух, І. А. Товариство наук [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 362.

  Карнаух, І. А. Товариство наукової медицини та гігієни

Карнаух, І. А. Товариство наукової медицини та гігієни [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 362.

  Карнаух, І. А. Товариство фізико-хімічних наук

Карнаух, І. А. Товариство фізико-хімічних наук [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 363.

  Кравченко, Л. І. Фонди нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія і сьогодення

Кравченко, Л. І. Фонди нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія і сьогодення [Текст] / Л. І. Кравченко // Бібл. форум України. - 2014. - № 3. - С. 23-25.

Висвітлюється робота з фондом нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, довідково-пошуковим апаратом до нього та науково-просвітницька діяльність.

  Карнаух, І. А. Харківський історичний архів

Карнаух, І. А. Харківський історичний архів [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 398–399.

  Карнаух, І. А. Юридичне товариство

Карнаух, І. А. Юридичне товариство [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 435.

Л

  Лосиевский И. Я. «Я – цветок осенний…» : поэзия Вадима Сидура

Лосиевский И. Я. «Я – цветок осенний…» : поэзия Вадима Сидура / И. Я. Лосиевский // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – 2013. – Вип. 69, № 1080. – С. 165–170.

  Лужанчук, В. В. Астрономічна обсерваторія

Лужанчук, В. В. Астрономічна обсерваторія [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 21.

  Лужанчук, В. В. Атлас зворотного боку Місяця

Лужанчук, В. В. Атлас зворотного боку Місяця [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 21.

  Лужанчук, В. В. Бернштейн Сергій Натанович

Лужанчук, В. В. Бернштейн Сергій Натанович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 36.

  Лужанчук, В. В. Вєркін Борис Ієремійович

Лужанчук, В. В. Вєркін Борис Ієремійович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 66–67.

  Лужанчук, В. В. Вернадський Володимир Іванович

Лужанчук, В. В. Вернадський Володимир Іванович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 65–66.

  Лужанчук, В. В. Дмітренко Ігор Михайлович

Лужанчук, В. В. Дмітренко Ігор Михайлович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 111.

  Лужанчук, В. В. Докучаєв Василь Васильович

Лужанчук, В. В. Докучаєв Василь Васильович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 112–113.

  Лужанчук, В. В. Дубодєлов Віктор Іванович

Лужанчук, В. В. Дубодєлов Віктор Іванович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 117.

  Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток як навчальна дисципліна

Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток як навчальна дисципліна [Електронний ресурс] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 45–60. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945e841df50ebc0


Повний текст

  Лосиевский, И.Я. Литературное движение на Украине в 1800-х – 1825 гг.

Лосиевский, И.Я. Литературное движение на Украине в 1800-х – 1825 гг. [Текст] / И. Я. Лосиевский // В.Н.Каразін. Діалоги у часі й просторі: дослідження і матеріали. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – С. 181-191.

Екстракт із монографії І.Я.Лосієвського «Русская лира с Украины: Русские писатели Украины первой четверти ХІХ в.» (1993), по суті, є полемікою науковця із представниками ленінградської літературознавчої школи В. Г. Базановим, Б. С. Мейлахом та ін., м. вважали В. Н. Каразіна м. у засланні О. С. Пушкіна. Автор доводить, що нотатки В. Н. Каразіна не могли суттєво вплинули на долю поета, адже стали відомими урядовцями уже після винесення остаточного вердикту стосовно Олександра Сергійовича.

  Лосієвський, І. Я. Особовий фонд поета Бориса Чичибабіна у ХДНБ ім. В. Г. Короленка: до характеристики складу

Лосієвський, І. Я. Особовий фонд поета Бориса Чичибабіна у ХДНБ ім. В. Г. Короленка: до характеристики складу [Текст] / І.Я. Лосієвський. // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 231–240. – Електрон. аналог : режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Лужанчук, В. В. Очерк

Лужанчук, В. В. Очерк [Электронный ресурс] / В. В. Лужанчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Лосиевский, И.Я. Пам`ятки античної культури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Лосієвський, І. Я. Пам`ятки античної культури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 49–56. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Лосієвський, І. Поет, воїн, патріот

Лосієвський, І. Поет, воїн, патріот [Текст] / І. Лосієвський // Слово і час. –– 2015. –– № 6. –– С. 111. – Рец. на кн. : Рева Л. Платон Микитович Воронько, 1913 –– 1988 : до 100-ліття від дня народження : монографія. –– Київ : Альтерпрес, 2014. –– 204 с.

  Лосієвський, І. Я. Український бібліотекар, книгознавець та бібліограф О. І. Черкашин: до 100-річчя з дня народження

Лосієвський, І. Я. Український бібліотекар, книгознавець та бібліограф О. І. Черкашин: до 100-річчя з дня народження [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.205– 216. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Шоломова Софія Богданівна

Лосієвський, І. Я. Шоломова Софія Богданівна [Електрон. ресурс ] / І. Я. Лосієвський. // Українська бібліотечна енциклопедія : веб-сайт / Нац. парлам. б-ка України. – [Київ], 2015. – Електрон. текстові дані. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Шоломова%20Софія%20Богданівна (дата звернення: 08.05.2015)

Стаття розміщена у розділі ''Персоналії'' сайту Української бібліотечної енциклопедії. Розділ містить відомості про науковців, організаторів бібліотечної справи, бібліотечних фахівців-практиків, діяльність яких вплинула на становлення та розвиток бібліотечної справи на територіях, які зараз входять до складу Української держави, а також про фахівців бібліотечної справи - наших сучасників.


Повний текст

М

  Миценко, С. М. Ракитянська Валентина Дмитрівна : до 65-річчя [заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, директора Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка]

Миценко, С. М. Ракитянська Валентина Дмитрівна : до 65-річчя [заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, директора Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка] / С. М. Миценко // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам’яткоохорон. роботи. – Харків, 2014. – Вип. 3, ч. 1. – С. 237–238 : портр.

  Мыценко, С. М. Теоретические основы редактирования и некоторые практические рекомендации по редактированию документов

Мыценко, С. М. Теоретические основы редактирования и некоторые практические рекомендации по редактированию документов [Электронный ресурс] / С. М. Мыценко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Н

  Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка)

Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібл. вісн. – 2014. - № 3. - C. 7-12. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2014_3_4.pdf.

У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку.


Повний текст

П

  Прохорова, Г. В. NE-FORMATне навчання бібліотекарів

Прохорова, Г. В. NE-FORMATне навчання бібліотекарів [Текст] / Г. В. Прохорова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 26–27.

Йдеться про Зимову школу молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, що була проведена за підтримки програми «Бібліотміст» 11–15 лютого 2014 року у Львівській області.

  Прохорова, Г. В. Інтелектуальна власність очима молоді

Прохорова, В. Г. Інтелектуальна власність очима молоді [Текст] / В. Г. Прохорова, В. О. Кривошей, Є. С. Стогній // Освіта і право. – 2015.– № 12. – С. 13 – 14.

  Прохорова, Г. В. Нові реалії бібліотечного обслуговування

Прохорова, Г. В. Нові реалії бібліотечного обслуговування [Текст] / Г. В. Прохорова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.187–192. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Полянська, Н. І. Партнерство в краєзнавчій діяльності бібліотек (на прикладі ХДНБ ім. В.Г.Короленка)

Полянська, Н. І. Партнерство в краєзнавчій діяльності бібліотек (на прикладі ХДНБ ім. В.Г.Короленка) [Текст] / Н. І. Полянська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р., [що відбулася у рамках II краєзнав. читань пам'яті П. Тронька] / Нац. іст. б-ка України [та ін.]. - Київ : Фоліант, 2014. - С. 158-161.

У статті розповідається про великий досвід ХДНБ ім. В.Г.Короленка пратнерської співпраці у царині краєзнавчої діяльності.

  Пахарук, Е. А. Пресс-пакет. Практические рекомендации по составлению пресс-релиза

Пахарук, Е. А. Пресс-пакет. Практические рекомендации по составлению пресс-релиза [Электронный ресурс] / Е. А. Пахарук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріа-ли ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Прохорова, В. Г. Просвітницька та іміджева діяльність відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів у дзеркалі медіа-простору регіону

Прохорова, В. Г. Просвітницька та іміджева діяльність відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів у дзеркалі медіа-простору регіону [Електронний ресурс] / В. Г. Прохорова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 136–141. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945139bc3780af6


Повний текст

  Поліщук, О. А. Різдвяні святки: традиції українського народу

Поліщук, О. А. Різдвяні святки: традиції українського народу [Текст] / Оксана Поліщук, Наталя Погребняк // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 74.

Огляд дореволюційного нотного видання К. Г. Стеценка «Українські колядки і щедрівки» із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, повний зміст якого знаходиться на сайті бібліотеки.

  Прохорова, Г. В. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах

Прохорова, Г. В. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах [Текст] / Г. В. Прохорова // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 33-34.

Стаття присвячена питанню необхідної реорганізації бібліотечного простору в умовах нових інформаційних потреб користувачів; особлива увага акцентується на втіленні ідеї “третього місця” на бібліотечних теренах.

Р

  Ракитянская, В. Д. «В поисках путей к уму и сердцу каждого читателя». К образу Н.Я.Фридьевой

Ракитянская, В. Д. «В поисках путей к уму и сердцу каждого читателя». К образу Н.Я.Фридьевой [Текст] / В. Д. Ракитянская, Н. И. Капустина // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 4. – С. 60-63.

У статті досліджується наукова діяльність Н.Я.Фрідьєвої, зокрема присвячена розвитку бібліотечної справи в Харкові.

  Ракитянська В. Д. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації

Ракитянська В. Д. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації / Ракитянська Валентина Дмитрівна, Глазунова Людмила Володимирівна, Сафонова Вікторія Володимирівна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека – територія єдності», 27–28 листопада 2014 р., Київ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. С. Пашкова та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD–R). – Назва з етикетки диску. – С. 20–23. – Бібліогр.: с. 23 (2 назви).

  Ракитянська, В. Д. Бібліотечна енциклопедія Харківщини: концепція регіонального електронного проекту

Ракитянська, В. Д. "Бібліотечна енциклопедія Харківщини" : концепція регіонального електронного проекту [Текст] / В. Д. Ракитянська, Сафонова В.В. // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 20-22.

У статті розкривається ідеї створення, мета і завдання впровадження мультимедійного регіонального проекту “Бібліотечна енциклопедія Харківщини”.

  Ракитянська, В. Д. Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: концепція регіонального електронного проекту

Ракитянська, В. Д. Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: концепція регіонального електронного проекту [Текст] / В. Д. Ракитянська, В. В. Сафонова // Короленківські читання 2014 «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 7–14. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. В гостях ''Вечірньої кави'' Валентина Ракитянська – директор ХДНБ ім. Г. В Короленка [Відеозапис]

Ракитянська, В. Д. В гостях ''Вечірньої кави'' Валентина Ракитянська – директор ХДНБ ім. Г. В Короленка [Відеозапис] / бесіду вела І. Вікторова // YouTube UA. – Електрон. дані. – Харків, 2015. – 13 лют. – Назва з екрана. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=lR5jtvGgdc0 (дата звернення: 23.02.2015).


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Лосієвський Ігор Якович

Ракитянська, В. Д. Лосієвський Ігор Якович [Електрон. ресурс ] / В. Д. Ракитянська. // Українська бібліотечна енциклопедія : веб-сайт / Нац. парлам. б-ка України. – [Київ], 2015. – Електрон. текстові дані. – Режим доступу : http://ube.nplu.org/article/Лосієвський%20Ігор%20Якович2. (дата звернення: 08.05.2015)

Стаття розміщена у розділі ''Персоналії'' сайту Української бібліотечної енциклопедії. Розділ містить відомості про науковців, організаторів бібліотечної справи, бібліотечних фахівців-практиків, діяльність яких вплинула на становлення та розвиток бібліотечної справи на територіях, які зараз входять до складу Української держави, а також про фахівців бібліотечної справи - наших сучасників.


Повний текст

  Ракитянская, В. Д. Медиа-пространство современной научной библиотеки

Ракитянская, В. Д. Медиа-пространство современной научной библиотеки [Электронный ресурс] / В. Д. Ракитянская // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С.7–13. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329456528057c26bf


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Слобожанський уклін Кобзареві (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка)

Ракитянська, В. Д. Слобожанський уклін Кобзареві (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) [Текст] / В. Д. Ракитянська // Тарас Шевченко в просторі сучасної культури : зб. наук. ст. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2014. – С. 93–103.

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка за 125 років: найголовніше…

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка за 125 років: найголовніше… / В. Д. Ракитянська // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам’яткоохорон. роботи. – Харків, 2014. – Вип. 3, ч. 1. – С. 239–246.

  Ракитянская, В. Читатели дарят уникальные артефакты Библиотеке им. Короленко

Ракитянская, В. Читатели дарят уникальные артефакты Библиотеке им. Короленко [Текст] : [ответы на вопросы прямой телефонной линии с гостем редакции - директором Харьковской государственной библиотеки им. В. Г. Короленка Валентиной Ракитянской] / В. Д. Ракитянская; подг. и провела И. Стрельник // Веч. Харьков. - 2014. - 28 окт. - С. 4-5 : фото. - Электронный аналог (публ.: 28.10.2014): режим доступа: http://vecherniy.kharkov.ua/news/98566/ (дата обращения: 30.10.2014).

В. Д. Ракитянская - гость редакции и участник прямой телефонной линии газеты ''Вечерний Харьков''- отвечает на вопросы слушателей.


Повний текст

С

  Сафонова, В. В. Бібліотечна блогосфера. Блогінг як вид журналістської діяльності

Сафонова, В. В. Бібліотечна блогосфера. Блогінг як вид журналістської діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 182–203. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945b97ce5a817a8


Повний текст

  Сафонова, В. В. Бібліотечна енциклопедія Харківщини: інформація для учасників проекту

Сафонова, В. В. Бібліотечна енциклопедія Харківщини: інформація для учасників проекту [Електронний ресурс] : [презентація] / Вікторія Володимирівна Сафонова // Electronic Archive of Kharkov National University of Radioelectronics. – Електрон. та граф. дані (6 слайдів). – Харків, 2015. – Режим доступу: http://bit.ly/1C4WJW8 (дата звернення: 2.07.15)


Повний текст

  Сафонова В. В. Библиотечная блогосфера, блоггинг, журналистика: украинский опыт

Сафонова В. В. Библиотечная блогосфера, блоггинг, журналистика: украинский опыт / В. В. Сафонова // Библиотечное дело – 2014: библиотечно-информационная деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры и образования. Скворцовские чтения : материалы девятнадцатой междунар. науч. конф., 23–24 апр. 2014 г. / [науч. ред. и сост. Л. И. Сальникова]. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 191–195.

  Сафонова, В. В. Блогінг і бібліотечна журналістика. Бібліоблогосфера

Сафонова, В. В. Блогінг і бібліотечна журналістика. Бібліоблогосфера [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Сафонова, В. В. Вплив просвітницьких проектів на формування і розвиток регіональної бібліотечної школи: досвід минулого та сучасні реалії

Сафонова, В. В. Вплив просвітницьких проектів на формування і розвиток регіональної бібліотечної школи: досвід минулого та сучасні реалії [Текст] / В. В. Сафонова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 246–252. – Електрон. аналог : режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Соцков О. В. Десять пазлів, що допоможуть оновити бібліотеку, запровадити зміни

Соцков, О. В. Десять пазлів, що допоможуть оновити бібліотеку, запровадити зміни [Текст] / Олег Соцков // Бібл. форум України. – 2015. – № 2. – С. 16.

Здійснено спробу викласти покрокову схему дій щодо впровадження змін у бібліотеках у формі алгоритму.

  Сафонова, В. В. Есе як перспективний жанр бібліотечної публіцистики

Сафонова, В. В. Есе як перспективний жанр бібліотечної публіцистики [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Стрілець, Н. О. Можливості онлайн-конференцій для бібліотек

Стрілець, Н. О. Можливості онлайн-конференцій для бібліотек [Текст] / Н. О. Стрілець // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 63–67.

Аналізується процедура, принципи та сервіси для проведення онлай-конференцій

  Стрілець Н. О. Можливості цифрових комунікацій бібліотек : зарубіжний досвід

Стрілець Н. О. Можливості цифрових комунікацій бібліотек : зарубіжний досвід [Електрон. ресурс] / Н. О. Стрілець // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. — Харків, 2014. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Statti_Tezu/Strilec.doc (дата звернення: 03.04.2014).

Розглядаються можливості зарубіжних бібліотек зі збереження та організації доступу до цифрових матеріалів.


Повний текст

  Сафонова В. В. Онлайнові раритетні колекції як прерогатива сучасних наукових бібліотек

Сафонова В. В. Онлайнові раритетні колекції як прерогатива сучасних наукових бібліотек [Електрон. ресурс] / В. В. Сафонова // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. — Харків, 2014. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Statti_Tezu/Safonova.doc (дата звернення: 3.04.2014).

У статті розглянута роль цифрових колекцій раритетів як ресурсів віддаленого доступу у використанні онлайнових форм обслуговування користувачів. Акцентується увага на формуванні нової концепції наукової бібліотеки, визначенні її місця в сучасному електронно-інформаційному середовищі.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Проект триває. Перша Регіональна школа бібліотечного журналіста

Сафонова, В. В. Проект триває. Перша Регіональна школа бібліотечного журналіста. [Текст] / В. В. Сафонова // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 55-57.

У статті надається аналіз діяльності та результати Першої Регіональної школи бібліотечного журналіста.

  Стрелец, Н. А. Рекомендации по организации пресс-конференции и онлайн-конференции

Стрелец, Н. А. Рекомендации по организации пресс-конференции и онлайн-конференции [Электронный ресурс] / Н. А. Стрелец // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріа-ли ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Сафонова, В. В. Репортаж і бібліотечна журналістика: можливості жанру. Вимоги до репортерської роботи

Сафонова, В. В. Репортаж і бібліотечна журналістика: можливості жанру. Вимоги до репортерської роботи [Елект-ронний ресурс] / В. В. Сафонова // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Соцков, О. В. Хроніки війни, що не була оголошена

Соцков, О. В. Хроніки війни, що не була оголошена [Текст] / Олег Соцков // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 6–7.

  Соцков, О. В. Що нам робити з методичною службою бібліотек? Роздуми вголос

Соцков, О. В. Що нам робити з методичною службою бібліотек? Роздуми вголос [Текст] / Олег Соцков // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 38–39.

Т

  Тіщенко, А. А. Використання подкастів бібліотеками України: видовий та змістовний склад

Тіщенко, А. А. Використання подкастів бібліотеками України: видовий та змістовний склад [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 203–214. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945096ed93b1b1c


Повний текст

  Тищенко А. А. Использование возможностей медиа-сферы в популяризации наследия ученого-библиофила В. И. Вернадського

Тищенко А. А. Использование возможностей медиа-сферы в популяризации наследия ученого-библиофила В. И. Вернадського // Румянцевские чтения – 2014 = The Rumyantsev Readings – 2014 : материалы междунар. науч. конф. (15–16 апр. 2014 ) / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – Ч. 2. – С. 263-269.

  Тіщенко, А. А. Кореспонденція: характеристика, методика складання

Тіщенко, А. А. Кореспонденція: характеристика, методика складання [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Тищенко, А. А. Место литературы в жизни и научном творчестве библиофила В. И. Вернадского

Тищенко, А. А. Место литературы в жизни и научном творчестве библиофила В. И. Вернадского [Текст] / А. А. Тищенко // Румянцевские чтения – 2015 : The Rumyantsev readings – 2015 : материалы междунар. науч. конф., [Москва], (14–15 апреля 2015). В 2 ч. – Москва, 2015. – Ч. 2. – С. 148–153.

  Тіщенко А. А. Молодіжна секція УБА – перший рік діяльності

Тіщенко А. А. Молодіжна секція УБА – перший рік діяльності [Електрон. ресурс] / А. А. Тіщенко // БібліоМолодь : бюл. Укр. бібл. асоц. – 2014. – № 1, квіт. – С. 1 : фото. – Режим доступу: http://issuu.com/molod.uba/docs/bibliomolod__1_2014 (дата звернення: 8.05.2014).


Повний текст

  Тищенко А. А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов

Тищенко А. А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов / А. А. Тищенко // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 1. – С. 61-64; То же // Молодые в библ. деле. – 2014. – № 2. – С. 37-56.

  Тіщенко, А. А. Подкасти: методика створення та поширення

Тіщенко, А. А. Подкасти: методика створення та поширення [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Друга Всеукра-їнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Тіщенко, А. А. Подкастинг у бібліотеках – навіщо та як?

Тіщенко, А. А. Подкастинг у бібліотеках – навіщо та як? [Текст] / А. А. Тіщенко // Бібл. форум України. - 2014. - № 3. - С. 59-63.

Подкасти – відносно молодий засіб інформування громади про діяльність бібліотек. Саме тому це явище викликає багато сперечань, а отже, інтерес до нього зростає. У статті розглядаються тонкощі самої суті подкастингу – цього нового для бібліотек інструменту «бесіди» з громадою.

  Тіщенко, А. А. Професійний ресурс — сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації — як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху

Тіщенко, А. А. Професійний ресурс — сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації — як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху [Текст] / А. А. Тіщенко // Сучасна бібліотека : філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23–26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка» та ін. – Харків : ХНУ, 2014. – С. 267–270.

Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації – практичне втілення регіонального бібліотечного руху. Одним з головних напрямків діяльності відділення є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи, зокрема формуванню в суспільстві усвдомлення ролі бібліотеки як осередку культури й освіти. доступу до світових інформаційних ресурсів. Саме функцію інформування, представництва, позиціонуванню і здійснює сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.

  Тіщенко, А. А. Спадщина вченого-бібліофіла В. І. Вернадського у медіа-просторі

Тіщенко, А. А. Спадщина вченого-бібліофіла В. І. Вернадського у медіа-просторі [Текст] / А. А. Тіщенко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 152-159. – Електрон. аналог : режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Фейлетон – король гумористично-сатиричних жанрів

Тіщенко, А. А. Фейлетон – король гумористично-сатиричних жанрів [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Х

  Ходарєва, Ю. В. Інформаційна кульура користувача в інформаційному просторі бібліотеки (за результатами дослідження)

Ходарєва, Ю. В. Інформаційна кульура користувача в інформаційному просторі бібліотеки (за результатами дослідження) [Текст] / Ю. В. Ходарева // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 69–73.

Важливим показником загальної культури особистості стає інформаційна культура користувача, на формування якої впливає інформаційний простір бібліотеки.

  Ходарева, Ю. В. Бібліотеки Східної України у медіа-просторі: участь і вплив на реалізацію соціокультурних завдань

Ходарева, Ю. В. Бібліотеки Східної України у медіа-просторі: участь і вплив на реалізацію соціокультурних завдань [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарева // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 79–87. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945f6aabb38250e


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Взаємодія бібліотек із засобами масової інформації

Ходарєва, Ю. В. Взаємодія бібліотек із засобами масової інформації [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарєва // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ходарєва, Ю. В. Комунікаційні стратегії бібліотек Східної України в медіа-просторі регіону (за результатами дослідження)

Ходарєва, Ю. В. Комунікаційні стратегії бібліотек Східної України в медіа-просторі регіону (за результатами дослідження) / Ю. В. Ходарєва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квітня 2014 р. / Харк. держ. акад. культури та ін. –– Х., 2014. – С. 204.

  Ходарєва, Ю. В. Медіа-карта бібліотек Східної України (за результатами регіонального дослідження)

Ходарєва, Ю. В. Медіа-карта бібліотек Східної України (за результатами регіонального дослідження) [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Короленківські читання 2014 «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, (8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.111–123. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Сучасний бібліотекар: перші результати і досягнення

Ходарєва, Ю. В. Сучасний бібліотекар: перші результати і досягнення [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарєва // Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації: веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – [К.], 2013-2014. – Режим доступу: http://molod.uba.org.ua/2014/09/blog-post_19.html (дата звернення: 19.09.2014). – Назва з екрану.

Про перший етап конкурсу "Сучасний бібліотекар-2", оголошеного програмою "Бібліоміст", який проходив на базі Регіонального тренінгового центру ХОУНБ і ХДНБ, переваги участі в ньому для молодих фахівців.


Повний текст

Ч

  Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик в ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик в ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. вісн. – 2015. – № 1. – С. 8–11. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2015_1_4.pdf


Повний текст

  Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / М. М. Чегринець // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.). – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. – С. 342–344. – ISBN 978-966-02-7337-5.

  Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / М. М. Чегринець // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21 - 23 жовт 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського та ін. - К., 2014. - С. 342-344. - Електрон. аналог: режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/388.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Яскрава сторінка з історії Харківської державної наукової. До 100-річного ювілею Марка Рафаїловича Зайчика

Чегринець, М. М. Яскрава сторінка з історії Харківської державної наукової. До 100-річного ювілею Марка Рафаїловича Зайчика (1915–1996) [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 58-60. - Бібліогр. : с. 60.

У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях завідувача відділу обробки та каталогів, ветерана праці, Великої Вітчизняної війни Зайчика Марка Рафаїловича, який зробив неоціненний внесок в історичне минуле і розвиток майбутнього Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

Ш

  Шалыганова, А. Л. « ... написанное остается» (о первом летописце Харьковской общественной библиотеки Ф. А. Павловском)

Шалыганова, А. Л. « ... написанное остается» (о первом летописце Харьковской общественной библиотеки Ф. А. Павловском) [Текст] / Шалыганова Алла Людвиговна // Короленківські читання 2014 «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків (8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 269–275. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Шалыганова, А. Гуманный деятель общественного просвещения: к 180-летию со дня рождения первого Председателя Правления ХОБ Б. Г. Филонова

Шалыганова, А. Гуманный деятель общественного просвещения: к 180-летию со дня рождения первого Председателя Правления ХОБ Б. Г. Филонова [Текст] / Алла Шалыганова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 66 – 71.

  Шалыганова, А. Л. Знаменитые деятели медицины Харькова и Харьковская общественная библиотека (по материалам исследования «Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918»)

Шалыганова, А. Л. Знаменитые деятели медицины Харькова и Харьковская общественная библиотека (по материалам исследования «Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918») [Электрон. ресурс] / А. Л. Шалыганова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015 : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. текст. та граф. дані. – Харків, 2015. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9688/1/Шалыганова.pdf (дата звернення: 25.09.2015). – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Шалыганова, А. Л. Основатель и первый летописец Харьковской общественной библиотеки: к 175-летию со дня рождения Федора Андреевича Павловского

Шалыганова, А. Л. Основатель и первый летописец Харьковской общественной библиотеки: к 175-летию со дня рождения Федора Андреевича Павловского [Текст] / А. Л. Шалыганова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 46–50. – Библиогр. : с. 50.

В статье представлены неизвестные факты из истории Харьковской общественной библиотеки ( ныне Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко) и роли Федора Андреевича Павловского в ее основании.

  Шалыганова, А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918 : к вопросу о создании биобиблиографического словаря

Шалыганова, А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918 : к вопросу о создании биобиблиографического словаря / А. Л. Шалыганова [Текст] / А. Л. Шалыганова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 147–152. – Електрон. аналог : режим доступа : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998