Публікації працівників бібліотеки

 

  130 років служіння суспільству. До 130-річчя від дня створення Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (1886)

130 років служіння суспільству. До 130-річчя від дня створення Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (1886) [Текст] / [Підгот. Л. Глазуновою, О. Танько] // Дати і події : календар знамен. дат / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 2016, друге півріччя, № 2 (8). – С. 84–89. – Библиогр. : с. 89.


Повний текст

  Бібліотечна преса як складова медіа-системи України

Бібліотечна преса як складова медіа-системи України [Текст] / авт.-уклад.: Г. Д. Ковальчук, М. Є. Корнієнко // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 59-68. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Блогінг і бібліотечна журналістика. Бібліоблогосфера

Блогінг і бібліотечна журналістика. Бібліоблогосфера [Текст] / авт.-уклад. В. В. Сафонова // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 246-249. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Валентина Илларионовна Астахова : биобиблиогр. указ

Валентина Илларионовна Астахова : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Козицкая (отв. ред.), Л. В. Глазунова и др.] // Ученики об Учителе : очерки о науч.-пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьк. гуманитар. ин-та «Нар. укр. акад.» Валентины Илларионовны Астаховой / Нар. укр. акад. – Харьков, 2015. – С. 177–460.

  Есе як перспективний жанр бібліотечної публіцистики

Есе як перспективний жанр бібліотечної публіцистики [Текст] / авт.-уклад. В. В. Сафонова // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 164-178. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Журналістське розслідування

Журналістське розслідування [Текст] / авт.-уклад. І. А. Карнаух // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 149-164. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Интернет-телевещание. Сервисы для создания библиотечного интернет-канала

Интернет-телевещание. Сервисы для создания библиотечного интернет-канала [Текст] / авт.-сост. Е. Н. Вирютина // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 263-271. - Библиогр. в конце ст.

  Коментар. Визначення, історія жанру, використання у сучасній українській пресі

Коментар. Визначення, історія жанру, використання у сучасній українській пресі [Текст] / авт.-уклад. Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 116-124. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Кореспонденція: характеристика, методика складання

Кореспонденція: характеристика, методика складання [Текст] / авт.-уклад. А. А. Тіщенко // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 133-148. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Медиа-конвергенция и интернет-журналистика

Медиа-конвергенция и интернет-журналистика [Текст] / авт.-сост. О. А. Косачева // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 229-246. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Некролог

Некролог [Текст] / авт.-уклад. І. А. Карнаух // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 84-102. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Огляд

Огляд [Текст] / авт.-уклад. Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 124-132. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Очерк

Очерк [Текст] / авт.-сост. В. В. Лужанчук // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 179-197. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Подкасти: методика створення та поширення

Подкасти: методика створення та поширення [Текст] / авт.-уклад. А. А. Тіщенко // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 250-263. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Подкастинг как интерактивный способ презентации библиотек

Тищенко, А. А. Подкастинг как интерактивный способ презентации библиотек [Электронный ресурс] / А. А. Тищенко. - Электрон. текст. дан. - [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 64 с. - Режим доступа: http://qps.ru/i8NK5 (дата обращения: 11.05.2016). - Загл. с тит. экрана.


Повний текст

  Практические рекомендации по написанию информационного письма и фактической справки

Практические рекомендации по написанию информационного письма и фактической справки [Текст] / авт.-сост. Л. А. Каплун // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 31-39. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Пресс-пакет. Практические рекомендации по составлению пресс-релиза

Пресс-пакет. Практические рекомендации по составлению пресс-релиза [Текст] / авт.-сост. Е. А. Пахарук // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 20-31. - Библиогр. в конце ст.

  Професія бібліотекар – справа всього життя

Професія бібліотекар – справа всього життя [Текст] // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 61.

Некролог з приводу смерті Лілії Павлівні Незнамової, ветерана бібліотечної справи, директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1989-2006 рр.

  Ракитянська Валентина Дмитрівна

Ракитянська Валентина Дмитрівна : некролог / [Н. Петренко] // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 1. – С. 58 : фото.

  Рекомендации по организации пресс-конференции и онлайн-конференции

Рекомендации по организации пресс-конференции и онлайн-конференции [Текст] / авт.-сост. Н. А. Стрелец // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 39-58. - Библиогр. в конце ст.

  Репортаж і бібліотечна журналістика: можливості жанру. Вимоги до репортерської роботи

Репортаж і бібліотечна журналістика: можливості жанру. Вимоги до репортерської роботи [Текст] / авт.-уклад. В. В. Сафонова // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 69-84. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Рецензія

Рецензія [Текст] / авт.-уклад. Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 103-115. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Сервисы для создания периодического издания он-лайн

Сервисы для создания периодического издания он-лайн [Текст] / авт.-сост. Е. Н. Вирютина // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 278-283. - Библиогр. в конце ст.

  Специфика использования компьютерных программ по верстке газет и журналов в библиотечной журналистике

Специфика использования компьютерных программ по верстке газет и журналов в библиотечной журналистике [Текст] / авт.-сост. О. А. Косачева // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 271-278. - Библиогр. в конце ст.

  Співпраця зі ЗМІ як важлива частина рекламної діяльності бібліотек

Співпраця зі ЗМІ як важлива частина рекламної діяльності бібліотек [Текст] / авт.-уклад. Ю. В. Ходарєва // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 8-9. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Теоретические основы редактирования и некоторые практические рекомендации по редактированию документов

Теоретические основы редактирования и некоторые практические рекомендации по редактированию документов [Текст] / авт.-сост. С. М. Мыценко // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 211-228. - Библиогр. в конце ст.

  Фейлетон – король гумористично-сатиричних жанрів

Фейлетон – король гумористично-сатиричних жанрів [Текст] / авт.-уклад. А. А. Тіщенко // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 197-211. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. - Електрон. текст. дані. - [Харків], 2015. - Бібліогр. наприкінці ст. - Режим доступа: http://bit.ly/1NBtHUk (дата звернення: 11.05.2016). - Назва з тит. екрана.


Повний текст

  Школа бібліотечного журналіста

Школа бібліотечного журналіста [Електронний ресурс] / [авт.-уклад. К. М. Вірютіна] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. - Електрон. текст. дані. - [Харків], 2015. - Бібліогр. наприкінці ст. - Режим доступу: http://eb.by/qwZp (дата звернення: 4.09.2015). - Назва з тит. екрана.


Повний текст

P

  Petrenko, Natalia Charkowska Państwowa Biblioteka Naukowa im. W. G. Korolenki w epicentrum wojny

Petrenko Natalia. Charkowska Państwowa Biblioteka Naukowa im. W. G. Korolenki w epicentrum wojny / Natalia Petrenko // Biuletyn EBIB. Biblioteki ukraińskie. – № 208 (2023). – S. 1–8. – URL: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/850.

Описано стан однієї з найстаріших і найбільших книгозбірень України та Європи – Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка після пошкоджень внаслідок військової агресії Російської Федерації. Розглянуто стан бібліотечного комплексу та вжиті заходи щодо охорони будівель і фондів. Підкреслено важливість допомоги з боку влади України, громадських організацій, Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща та Польського центру сприяння культурі в Україні. Охарактеризовано сфери дистанційної діяльності фахівців в умовах війни: архівування документів про війну, робота над цифровими активами, міжнародна співпраця, науково-інформаційна та освітня діяльність, грантові проєкти.


Повний текст

  Petrenko Natalia Kharkiv region. War. Libraries : report on the thematic panel at the annual conference of the American Library Association «Books are A Refuge: Supporting Ukrainian Language Communities through Library Collections» (USA–Ukraine, June 26, 2023)

Petrenko Natalia. Kharkiv region. War. Libraries : report on the thematic panel at the annual conference of the American Library Association «Books are A Refuge: Supporting Ukrainian Language Communities through Library Collections» (USA–Ukraine, June 26, 2023) = Харківщина. Війна. Бібліотеки : доповідь на тематичній панелі щорічної конференції Американської бібліотечної асоціації «Книги притулок: підтримка українськомовних спільнот через бібліотечні фонди» (США–Україна, 26 черв. 2023 р.) / Natalia Petrenko ; [Data collection: Iryna Karnaukh ; Translated from Ukrainian: Victoria Dolbnia] ; Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Kharkiv Korolenko State Scientific Library, Kharkiv Regional Department of All-Ukrainian Non-Government Organization Ukrainian Library Association. ― Kharkiv, 2023. ― 7 p. ― The text is parallel in English and Ukrainian.

Natalia Petrenko, Director of the Kharkiv Korolenko State Scientific Library, Head of the Kharkiv Regional Department of All-Ukrainian Non-Government Organization Ukrainian Library Association, documents the damage caused to Kharkiv libraries and the efforts of librarians to rebuild these community spaces. All data were presented on the basis of the results of scientific research conducted within the framework of the multi-platform project “Libraries of the Kharkiv region under martial law”, which is implemented by specialists of the Kharkiv Korolenko State Scientific Library in partnership with the Kharkiv Regional Department of All-Ukrainian Non-Government Organization Ukrainian Library Association.


Повний текст

А

  Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам`ятних дошках»: новий краєзнавчий ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам`ятних дошках»: новий краєзнавчий ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова // VI Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – стратегія розвитку» : зб. матеріалів ; 8 – 12 верес. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Електрон. текстові дані. – Київ : УБА, 2015. – С. 54–56. – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з етикетки диска. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97270-5-3.

  Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам’ятних дошках: фактографічні та бібліографічні відомості», інформаційний бібліографічний ресурс

Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам’ятних дошках: фактографічні та бібліографічні відомості», інформаційний бібліографічний ресурс [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/bibliotechne-kraeznavstvo/89.html (дата звернення: 8.05.2018). – Назва з екрана.

Про інформаційний бібліографічний ресурс, заснований у ХДНБ ім. В. Г. Короленка у травні 2015 р. і доступний на сайті бібліотеки.


Повний текст

  Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам’ятних дошках» як інноваційний рекомендаційно-бібліографічний ресурс ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Антонова, В. Р. «Історія Харкова у пам’ятних дошках» як інноваційний рекомендаційно-бібліографічний ресурс ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / В. Р. Антонова // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 33–37. – Бібліогр. : с. 37. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2bJ03x7 (дата звернення: 06.09.2016).

Висвітлюється використання інформаційних технологій в бібліографічній роботі відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка ХДНБ ім. В. Г. Короленка, зокрема, створення нового рекомендаційно-бібліографічного ресурсу «Історія Харкова у пам’ятних дошках» на основі веб-сервісу для ведення блогів.


Повний текст

  Антонова, В. Р. Галина Миколаївна Каширіна: особистість, краєзнавець, бібліограф

Антонова, В. Р. Галина Миколаївна Каширіна: особистість, краєзнавець, бібліограф / В. Р. Антонова // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної, м. Харків, 23 трав. 2019 р. [Текст] : матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 4–12. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945522a6d11bb8b (дата звернення: 13.05.2020).


Повний текст

  Антонова, В. Р. Електронна база «Метабібліографія Харківщини»: створення віртуального путівника

Антонова, В. Р. Електронна база «Метабібліографія Харківщини»: створення віртуального путівника [Текст] / В. Р. Антонова // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Асоц. сучас. інформ.- бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 3–4.

Маючи на меті збір та введення у науковий обіг якомога повної бібліографічної інформації, пов'язаної з Харківщиною за походженням та змістом, у ХДНБ ім. В.Г.Короленка з вересня 2013 р. розпочалася робота зі створення корпоративного ресурсу Метабібліографії Харківщини''.

  Антонова, В. Р. Каширіна Галина Миколаївна

Антонова, В. Р. Каширіна Галина Миколаївна [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/25.html (дата звернення: 7.05.2018). – Назва з екрана.

Про бібліографа краєзнавця, географа, співробітника ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1959 – 1986 рр., зокрема, завідувачки відділу краєзнавчої роботи (1979-1986).


Повний текст

  Антонова, В. Р. Каширіна Галина Миколаївна – бібліограф, краєзнавець, географ

Антонова, В. Р. Каширіна Галина Миколаївна – бібліограф, краєзнавець, географ [Текст] / В. Р. Антонова // Культурна спадщина Слобожанщини : зб. наук. ст. / Харків. худож. музей та ін. – Харків : Курсор, 2018. – Число 39: Охорона культурної спадщини і музейна справа. Культура і мистецтво. Етнографія, фольклористика, діалектологія, літературне краєзнавство. Педагогіка. – С. 124–128. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про Каширіну Галину Миколаївну, бібліографа краєзнавця, географа, співробітника ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1959 – 1986 рр., зокрема, завідувачки відділу краєзнавчої роботи (1979-1986).

  Антонова, В. Р. Корпоративний проект „Метабібліографія Харківщини”: стан реалізації, перспективи розвитку

Антонова, В. Р. Корпоративний проект „Метабібліографія Харківщини”: стан реалізації, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Антонова В. Р., Глазунова Л. В. // Семінар-нарада директорів бібліотек внз III–IV рівнів акредитації Київського та Харківського зональних методичних об'єднань «Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства» (22-25 вересня 2014 р., м. Харків). – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10079.

Розглянуто стан реалізації корпоративного проекту „Метабібліографія Харківщини”, який очолює Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. Охарактеризовано основні кроки щодо розробки інструктивно-методичної бази, методики та технології корпоративної взаємодії учасників, якими є провідні бібліотеки Харківщини.


Повний текст

  Антонова, В. Р. Корпоративний проект «Метабібліографія Харківщини»: стан реалізації, перспективи розвитку

Антонова, В. Р. Корпоративний проект «Метабібліографія Харківщини»: стан реалізації, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. Р. Антонова, Л. В. Глазунова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-ї річниці заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2–3 жовт. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 8-13. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/zb_juvil_konfer_75/index.html.


Повний текст

  Антонова, В. Р. Окремі засоби доведення до споживачів інформації про бібліографічну продукцію (на прикладі електронної презентації бібліографічного посібника «Історія Харківського цирку»)

Антонова, В. Р. Окремі засоби доведення до споживачів інформації про бібліографічну продукцію (на прикладі електронної презентації бібліографічного посібника «Історія Харківського цирку») [Текст] / В. Р. Антонова, Т. О. Сосновська // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 95–97. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Аксьонова, Г. В. Створення та використання регіональних цифрових бібліотечних ресурсів: методичний аспект

Аксьонова, Г. В. Створення та використання регіональних цифрових бібліотечних ресурсів: методичний аспект [Текст] / Г. В. Аксьонова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 97–106. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

Б

  Бондаренко, С. К. «Мемориальное пространство» библиотеки как «место памяти» в контексте урбанистики и городского планирования: взаимодействие и конфликт

Бондаренко, С. К. «Мемориальное пространство» библиотеки как «место памяти» в контексте урбанистики и городского планирования: взаимодействие и конфликт [Текст] / С. К. Бондаренко // Румянцевские чтения – 2015 = The Rumyantsev readings – 2015 : материалы междунар. науч. конф. (14-15 апр. 2015) : [в 2 ч.] / Рос. гос. б-ка, Библ. ассамблея Евразии. – Ч. 1. – Москва : Пашков дом, 2015. – Ч. 1. – С. 23–26.


Повний текст

  Бондар, К. В. А. П. Кадлубовський – український і російський філолог, співробітник Харківської громадської бібліотеки

Бондар, К. В. А. П. Кадлубовський – український і російський філолог, співробітник Харківської громадської бібліотеки / К. В. Бондар // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 74–79. – Бібліогр.: с. 79 (14 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Висвітлюється діяльність українського і російського філолога А. П. Кадлубовського у складі Правління Харківської громадської бібліотеки та у відділі рукописів та автографів.


Повний текст

  Бондаренко С. К. Алчевські

Бондаренко С. К. Алчевські [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 112 – 113.

  Бондаренко, С. К. Бібліотека ім. К. С. Станіславського

Бондаренко, С. К. Бібліотека ім. К. С. Станіславського [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 39.

  Бондаренко, С. К. Бібліотеки університетської будинок

Бондаренко, С. К. Бібліотеки університетської будинок [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 39.

  Бондаренко, С. К. Бібліотечна справа на Харківщині

Бондаренко, С. К. Бібліотечна справа на Харківщині [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 40.

  Бондаренко, С. К. В поисках исторического образа Харьковской губернской публичной библиотеки

Бондаренко, С. К. В поисках исторического образа Харьковской губернской публичной библиотеки / С. К. Бондаренко // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 4–52 : табл. – Библиогр.: с. 51–52 (33 назв.). – Электрон. аналог: режим доступа: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата обращения: 9.03.2017).

Проаналізовано історіографію історії Харківської публічної бібліотеки (ХПБ), концепцію розвитку уявлень про ХПБ в історіографії про цю книгозбірню з урахуванням особливостей історіографії публічних бібліотек в цілому.


Повний текст

  Быков, В. Г. Василий Яковлевич Данилевский – выдающийся ученый и врач

Быков, В. Г. Василий Яковлевич Данилевский – выдающийся ученый и врач [Текст] / В. Г. Быков // Краєзнавчі читання : (тези доп. за 2017 р.) : [зб. наук. ст.] / ЦБС Новобоварського р-ну м. Харкова ; Центр. б-ка ім. І. Франка ; уклад. В. С. Бєжанова. – Харків, [2018]. – С. 122–131.

  Быков В. Г. Воин, монархист, патриот

Быков В. Г. Воин, монархист, патриот / В. Г. Быков // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам'яткоохрон. роботи. – Харків, 2014. – Вип. 3, ч. 2. – С. 84-94 : іл. – Бібліогр. : с. 94.

Стаття співробітника науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій рідкісних видань та рукописів В. Г. Бикова висвітлює життя та діяльність російського генерала графа Ф. А. Келлера (1857-1918).

  Быков, В. Г. Герои, не ставшие Героями

Быков, В. Г. Герои, не ставшие Героями [Текст] / В. Г. Быков // Культурна спадщина Слобожанщини : зб. наук. ст. – Харків : Курсор, 2017. – Число 36.– С.195–206. – Бібліогр. наприкінці ст.

Стаття наукового співробітника відділу рідкісних видань та рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, присвячена героям-харків'янам, які не отримали нагород за свої подвиги.

  Быков, В. Г. Д. И. Багалей – выдающийся историк слободской Украины

Быков, В. Г. Д. И. Багалей – выдающийся историк слободской Украины и Харькова [Текст] / В. Г. Быков // Краєзнавчі читання : (тези доп. за 2017 р.) : [зб. наук. ст.] / ЦБС Новобоварського р-ну м. Харкова ; Центр. б-ка ім. І. Франка ; уклад. В. С. Бєжанова. – Харків, [2018]. – С. 17–28.

  Борисенко, Н. П. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Борисенко, Н. П. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] / Н. П. Борисенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 48–54. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про формування жорстокої системи бібліотечної цензури в умовах радянського режиму, про технологію і механізми вилучення забороненої літератури та створення спецфондів на прикладі ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

  Бондарь, К. В. Дядя Ириней (к юбилею В. Ф. Одоевского)

Бондарь, К. В. Дядя Ириней (к юбилею В. Ф. Одоевского) / К. В. Бондарь // Рус. яз., лит., культура в шк. и вузе. – 2014. – № 5. – С. 14–15.

  Борисенко, Н. П. Забезпечення зберігання документних ресурсів ХДНБ ім. В. Г. Короленка організаційно-технологічною документацією

Борисенко, Н. П. Забезпечення зберігання документних ресурсів ХДНБ ім. В. Г. Короленка організаційно-технологічною документацією / Н. П. Борисенко // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 162–176 : мал. – Бібліогр.: с. 176 (10 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Висвітлюються забезпечення та удосконалення технологічних процесів зберігання документних ресурсів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Описується організаційно-технологічна документація процесів перевірки та збереження документних ресурсів у процесі використання.


Повний текст

  Бондарь, К. В. И. Н. Явленский – поэт и драматург

Бондарь, К. В. И. Н. Явленский – поэт и драматург / К. В. Бондарь // Дев’ятнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшиця / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – С.21–23.

  Бондарь, К. В. Иван Хрущов и другие

Бондарь, К. В. Иван Хрущов и другие [Текст] / К. В. Бондарь // Сквозь литературу : сб. ст. к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. - Киев, 2015. - С. 219–229.

  Бондаренко, С. К. История чтения в Харькове и губернии (1805–1905) в контексте новых историографических подходов к ее изучению

Бондаренко, С. К. История чтения в Харькове и губернии (1805–1905) в контексте новых историографических подходов к ее изучению [Текст] / С. К. Бондаренко // Национальная библиотека и ее читатель: проблемы трансформации : сб. науч.-практ. и метод. ст. / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 51–57. – Библиогр. в подсточ. прим. – Электрон. аналог: режим доступа: http://www.nlr.ru/tus/20141209/bondarenko.pdf (дата обращения: 27.01.2017).

Згадуються Харківська губернська публічна бібліотека та Харківська громадська бібліотека.


Повний текст

  Бондаренко, С. К. Ізюмський оптико-механічний завод-холдинг ДП

Бондаренко, С. К. Ізюмський оптико-механічний завод-холдинг ДП [Текст] / С. К. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 146.

  Бондаренко, С. К. Ізюмський приладобудівний завод

Бондаренко, С. К. Ізюмський приладобудівний завод // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 146.

  Бондаренко, С. К. Ізюмський тепловозоремонтний завод, ВАТ

Бондаренко, С. К. Ізюмський тепловозоремонтний завод, ВАТ / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 147.—І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Історична психологія читання в контексті бібліотерапії

Бондаренко, С. К. Історична психологія читання в контексті бібліотерапії [Текст] / С. К. Бондаренко // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НТБ Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 81-91. – Бібліогр. : с. 90-91.

Здійснено спробу розкрити діалектичні зв’язки історичної психології, бібліографії і бібліотерапії, проведено паралель між історичною психологією читання у Харкові кінця ХІХ - початку ХХ ст. і зародженням модерних наукових уявлень про "вплив книги" і соціальну терапію.

  Бондаренко, С. К. Керівництво читанням у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у контексті дискурсу медіа і цифрового простору

Бондаренко, С. К. Керівництво читанням у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у контексті дискурсу медіа і цифрового простору [Текст] / С. К. Бондаренко // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 231–240. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Бондарь К. Книга воспитывает своим присутствием

Бондарь К. Книга воспитывает своим присутствием : (беседа с сотрудником науч.-исслед. отд. книговедения, коллекций редких изданий и рукописей ХГНБ) / К. Бондарь ; беседу вела Ю. Гайворонская // Время. – 2014. – 25 марта (№ 43). – С. 7.

  Бондаренко, С. К. Конструювання пам’яті у бібліотечному середовищі

Бондаренко, С. К. Конструювання пам’яті у бібліотечному середовищі [Електронний ресурс] : тези доповіді / С. К. Бондаренко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Електрон. текст. дані. - Київ, 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/1rC0KgG (дата звернення: 11.05.2016).


Повний текст

  Бондаренко, С. К. Кременець, гора

Бондаренко, С. К. Кременець, гора / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. С. 193.—– Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Культура чтения в Харьковской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в.

Бондаренко, С. К. Культура чтения в Харьковской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в. [Текст] / С. К. Бондаренко // Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Белгород : Политерра, 2015. – С. 15–22.

  Бондаренко, С. К. Літературний музей

Бондаренко, С. К. Літературний музей / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 210.

  Бондаренко, С. К. Марко Вовчок

Бондаренко, С. К. Марко Вовчок / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. С. 222. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Мемориальное пространство библиотеки как «место памяти» в контексте урбанистики и городского планирования: взаимодействие и конфликт

Бондаренко, С. К. Мемориальное пространство библиотеки как «место памяти» в контексте урбанистики и городского планирования: взаимодействие и конфликт [Текст] / С. К. Бондаренко // Румянцевские чтения – 2015 : материалы междунар. науч. конф. (14–15 апр. 2015 г. ) / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – Ч. 1. – С. 23–26.

Стаття присвячена проблемі вивчення взаємодії бібліотеки і ментальності міського середовища. Автор підкреслює значення некласичних підходів до цієї проблеми

  Бондаренко, С. К. Меморіальний дискурс бібліотек як проблема сучасної гуманітаристики

Бондаренко, С. К. Меморіальний дискурс бібліотек як проблема сучасної гуманітаристики [Текст] / С. К. Бондаренко // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2015 р. / Харк. держ. акад. культури та ін. – Харків : ХДАК, 2015. – С. 192–193.

Йдеться про меморіальну функцію бібліотек та вивчення історії бібліотек

  Бондар, К. В. Натхнення пошуку, жага пізнання

Бондар, К. В. Натхнення пошуку, жага пізнання : [передмова] // Фотопортрети та автографи діячів мистецтва з колекції поштових листівок та фотодокументів О. В. Горілого / К. В. Бондар, І. Я. Лосієвський / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 3–4.


Повний текст

  Бондаренко, С. Оптика чтения как этос: образ и взгляд в имажинистском историческом письме

Бондаренко, С. Оптика чтения как этос: образ и взгляд в имажинистском историческом письме [Электронный ресурс] / Станислав Бондаренко // Historians.in.ua : сайт. - Електрон. текст. дані. – [Б. м.], 2012 - . – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1273-stanyslav-bondarenko-optyka-chtenyya-kak-etos-obraz-y-vzhlyad-v-
ymazhynystskom-ystorycheskom-pysme (дата звернення: 22.09.2014). - Назва з екрану.


Повний текст

  Биков В. Г. Особова бібліотека В. Я. Данилевського у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія формування та особливості складу

Биков В. Г. Особова бібліотека В. Я. Данилевського у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія формування та особливості складу / В. Г. Биков // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ЗГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 2. – С. 69–77. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: https://ru.calameo.com/read/000632945ec25530693b1 (дата звернення: 23.10.2017).

Проаналізовано склад та особливості особової бібліотеки видатного українського вченого-фізіолога, академіка В. Я. Данилевського (1852 – 1939), що нині зберігається у фонді документних пам’яток ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Бондар, К. В. Особовий фонд літературознавця і письменниці Л. М. Яновської у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Бондар, К. В. Особовий фонд літературознавця і письменниці Л. М. Яновської у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / К. В. Бондар // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 241–246. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Бондаренко, С. К. Позитивистское толкование чтения у П. Отле, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса в контексте духовно-нравственных аспектов развития цивилизации

Бондаренко, С. К. Позитивистское толкование чтения у П. Отле, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса в контексте духовно-нравственных аспектов развития цивилизации [Текст] / С. К. Бондаренко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. праць: за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. / Харків. політехн. ін-т, нац. техн. ун-т, Нац. акад. пед. наук України. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. - Ч. 2 . -С. 326-328.

У даній статті в порівняльній перспективі розглядаються деякі особливості поглядів на читання вчених-позитивістів кінця ХІХ - початку ХХ століття, як основа судження про моральне контексті застосування методів вивчення історії читання, читача і бібліотек в працях сучасних дослідників.

  Биков, В. Г. Прижиттєві видання і публікації творів та автограф М. Л. Кропивницького у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Биков, В. Г. Прижиттєві видання і публікації творів та автограф М. Л. Кропивницького у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / В. Г. Биков // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 224–227. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 7.12.2020).

Йдеться про про зв’язок життя та діяльності М. Л. Кропивницького із Харковом. Охарактеризовані прижиттєві публікації драматурга, що зберігаються у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка.


Повний текст

  Бондаренко, С. К. Рубинський Костянтин Іванович

Бондаренко, С. К. Рубинський Костянтин Іванович / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 316.І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Богданов, К. Ю. Соціальні мережі як засіб комунікації бібліотеки з користувачами (з досвіду роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка)

Богданов, К. Ю. Соціальні мережі як засіб комунікації бібліотеки з користувачами (з досвіду роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка) [Електронний ресурс] / К. Ю. Богданов // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С.219–224. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945b3e4ef41b7bf.


Повний текст

  Бондаренко, С. К Справа харківських банків 1901 р.

Бондаренко, С. К Справа харківських банків 1901 р. / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 342.— І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Становлення «сучасного читача» (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст

Бондаренко, С. К. Становлення «сучасного читача» (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст [Текст] / С. К. Бондаренко // Вісн. Кн. палати. - 2015. - № 10. - С. 41-43. Бібліогр. наприкінці ст.

  Бондаренко, С. К. Стислий нарис історіографії історії читання

Бондаренко, С. К. Стислий нарис історіографії історії читання [Текст] / С. К. Бондаренко // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 68-ї міжнар. наук. конф., 24 квіт. 2015 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 15–16.

Наводяться узагальнюючі огляди, аналіз і систематизація історіографічних течій в історії читання

  Бондаренко, С. К. Телевежа харківська

Бондаренко, С. К. Телевежа харківська / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. С. 356. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Телефонний зв'язок на Харківщині

Бондаренко, С. К. Телефонний зв'язок на Харківщині / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. С. 356.І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондаренко, С. К. Хавкіна Любов Борисівна

Бондаренко, С. К. Хавкіна Любов Борисівна / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та С. 387.-ін.]. – Харків, 2014. –

  Бондарь, К. В. Хранитель: (к юбилею Вс. И. Срезневского)

Бондарь, К. В. Хранитель: (к юбилею Вс. И. Срезневского) // Рус. яз., лит. и культура в шк. и вузе. – 2014. – № 4. – С. 19–21.

  Бондаренко, С. К. Центральна наукова бібліотека ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Бондаренко, С. К. Центральна наукова бібліотека ХНУ ім. В. Н. Каразіна / С. Бондаренко // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол. : С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 411 – 412.-

  Бондаренко, С. К. Читання в Ізюмі: 86 років тому

Бондаренко, С. К. Читання в Ізюмі: 86 років тому [Текст] / С. К. Бондаренко // Обрії Ізюмщини. - 2014. - 26 верес. - С. 10.

  Бондаренко, С. К. Читання та відособлення в добу модерну: історико-психологічний етюд за матеіалами часопису М.Вольфа початку ХХ ст.

Бондаренко, С. К. Читання та відособлення в добу модерну: історико-психологічний етюд за матеіалами часопису М.Вольфа початку ХХ ст. [Текст] / С. К. Бондаренко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. – Харків, 2014. – Ч. 2. – С. 201-210.

В контексті історії читання та історичної психології здійснюється спроба розглянути вибір книг для читання як випадковість такого роду, що вступає у структурний зв'язок із загальними історичними тенденціями.

  Бондар К. Шевченко, сповнений загадок

Бондар К. Шевченко, сповнений загадок [Текст] / К. Бондар // Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 123–124. – Рец. на кн. : Рева Л. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк, Символ України: до 200-ліття від дня народження : зб. наук. ст. / Л. Рева. – Київ : Фенікс, 2014. –– 112 с.

  Быков, В. Г. Яворницкий – козацкий историк

Быков, В. Г. Д. Яворницкий – козацкий историк [Текст] / В. Г. Быков // Краєзнавчі читання : (тези доп. за 2017 р.) : [зб. наук. ст.] / ЦБС Новобоварського р-ну м. Харкова ; Центр. б-ка ім. І. Франка ; уклад. В. С. Бєжанова. – Харків, [2018]. – С. 32–41.

В

  Вірютіна К. Whiteboard-сервіси: можливості для бібліотек

Вірютіна К. Whiteboard-сервіси: можливості для бібліотек [Електронний ресурс] / Катерина Вірютіна // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 трав. 2017 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Електрон. дані. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 129–131. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/38000/1/14-VIRIUTINA.pdf (дата звернення: 29.05.2017). – Назва з екрана.

Активно використовуються whiteboard-сервіси в роботі «Школи бібліотечного журналіста» – проекту, який реалізується на базі Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.


Повний текст

  Вірютіна, К. М. Бібліотека-смартфон-користувач: ініціативи та новації

Вірютіна, К. М. Бібліотека-смартфон-користувач: ініціативи та новації [Електронний ресурс] : [мультимед. презентація] / К. М. Вірютіна // Модель бібліотеки ХХІ століття : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2018 р. : матеріали конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – URL: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14711/7509 (дата звернення: 22.08.2018). – Назва з екрана.


Повний текст

  Вірютіна, К. М. Бібліотечні спільноти у Facebook як інструмент організації коммунікаційного простору бібліотекаря

Вірютіна, К. М. Бібліотечні спільноти у Facebook як інструмент організації коммунікаційного простору бібліотекаря [Електронний ресурс] / К. М. Вірютіна // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17779 (дата звернення: 9.11.2017). – Назва з екрана.

Розглянуто можливості використання соціальної мережі Facebook як засобу організації інформаційного і комунікативного простору, формального і неформального спілкування бібліотекарів. Зокрема висвітлено діяльність вітчизняних бібліотечних Facebook-спільнот.


Повний текст

  Вірютіна, К. М. Бібліотечні спільноти у Facebook як інструмент організації коммунікаційного простору бібліотекаря

Вірютіна, К. М. Бібліотечні спільноти у Facebook як інструмент організації коммунікаційного простору бібліотекаря [Текст] / К. М. Вірютіна // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2017. – С. 15–19. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19059 (дата звернення: 12.02.2018).

Розглянуто можливості використання соціальної мережі Facebook як засобу організації інформаційного і комунікативного простору, формального і неформального спілкування бібліотекарів. Зокрема висвітлено діяльність вітчизняних бібліотечних Facebook-спільнот.


Повний текст

  Вірютіна, К. М. Блог «Школа бібліотечного журналіста» як медіа-майданчик навчально-інноваційного проекту Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Вірютіна, К. М. Блог «Школа бібліотечного журналіста» як медіа-майданчик навчально-інноваційного проекту Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] / К. М. Вірютіна // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 174–180. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Вірютіна, К. М. Використання Whiteboard-сервісів у діяльності бібліотек

Вірютіна, К. М. Використання Whiteboard-сервісів у діяльності бібліотек [Текст] / К. М. Вірютіна // Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач : новий формат взаємодії : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет.-конф. (до 50-р. заснування Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі), 23-31 жовт. 2017 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2017. – С. 22–28 : рис. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2106/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 10.09.2020). – ISBN 978-966-405-444-4.

Активно використовуються whiteboard-сервіси в роботі «Школи бібліотечного журналіста» – проекту, який реалізується на базі ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Вірютіна К. М. Використання ігрових форм дистанційної роботи зі студентами

Вірютіна К. М. Використання ігрових форм дистанційної роботи зі студентами / К. М. Врютіна, О. О. Скаченко // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденції розвитку [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.] ; Хмельниц. нац. ун-т, наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту, б-ка Кам'янець-Поділ. ун-ту ім. І. Огієнка. – Хмельницький, 2022. – С. 33–37. – URL : https://drive.google.com/file/d/1MWmnFJp1ttOp5m_UPQ6I4kfO2XF0pnrR/view?usp=sharing (дата звернення: 1.12.2022)

Skachenko О. The game versus quarantine. The experience of Ukrainian libraries in communicating with students during COVID-19 / О. Skachenko, Y. Horban, К. Viriutina [Electronic resource] = Гра проти карантину: досвід українських бібліотек у спілкуванні зі студентами під час COVID-19 // College Research Libraries News. – Vol 83, No 9 (2022). – – s. 403–408 : ill. – Bibliography at the end of the article. – URL: https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/25639/33544 (date of application: 21.12.2022). – Title from the screen.

У матеріалі представлено досвід формування навичок і потреби в читанні серед студентської молоді за допомогою онлайн-гри на платформі Kahoot та налагодження комунікації бібліотек України зі студентами першого курсу під час проведення Всеукраїнських студентських digital-батлів у 2021 році під час пандемії COVID-19. Серед авторів публікації завідуюча сектору відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка Катерина Вірютіна.


Повний текст

  Вірютіна, К. М. Віртуальні формати професійної комунікації сучасного бібліотекаря: нові практики

Вірютіна, К. М. Віртуальні формати професійної комунікації сучасного бібліотекаря: нові практики [Текст] / К. М. Вірютіна // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 70–75. – Бібліогр. : с. 74–75. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2bJ03x7 (дата звернення: 06.09.2016).


Повний текст

  Вирютина, Е. Н. Интерактивный плакат ''Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания''. Из практики представления библиотековедческого наследия средствами веб 2.0

Вирютина, Е. Н. Интерактивный плакат ''Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания''. Из практики представления библиотековедческого наследия средствами веб 2.0 [Текст] / Е. Н. Вирютина // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 4. – С. 54-57.

Засоби веб 2.0 дозволили об’єднати інформацію про кабінет бібліотекознавства ім. л.б.Хавкіної, надати достіп до його ресурсів в одному віртуальному проекті та популяризувати його в Інтернеті.

  Вирютина, Е. Н. Интерактивный плакат «Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной» как он-лайновый ресурс библиотеки: создание, использование, перспективы развития

Вирютина, Е. Н. Интерактивный плакат «Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной» как он-лайновый ресурс библиотеки: создание, использование, перспективы развития / Е. Н. Вирютина // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 12–17.

  Вирютина, Е. Н. Интернет-телевещание. Сервисы для создания библиотечного интернет-канала

Вирютина, Е. Н. Интернет-телевещание. Сервисы для создания библиотечного интернет-канала [Электронный ресурс] / Е. Н. Вирютина // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Вирютина Е. Н. Использование сервисов Веб 2.0 в отображении истории и популяризации деятельности Кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной

Вирютина Е. Н. Использование сервисов Веб 2.0 в отображении истории и популяризации деятельности Кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной / Е. Н. Вирютина // Библиотечное дело – 2014: библиотечно-информационная деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры и образования. Скворцовские чтения : материалы девятнадцатой междунар. науч. конф., 23–24 апр. 2014 г. / [науч. ред. и сост. Л. И. Сальникова]. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 133–136.

  Вирютина, Е. Н. Использование сервисов веб 2.0 в отображении истории кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной

Вирютина, Е. Н. Использование сервисов веб 2.0 в отображении истории кабинета библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной [Текст] / Е. Н. Вирютина // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 17–23. – Электрон. аналог : режим доступа : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3.


Повний текст

  Вірютіна К. Інтерактивний плакат «Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной: к 110-летию со дня основания»: технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів

Вірютіна К. Інтерактивний плакат «Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной: к 110-летию со дня основания»: технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів / К. Вірютіна // Бібл. планета. – 2014. - № 3. – С. 19-22.

  Вірютіна, К. М. Інтернет-технології на допомогу бібліотечним ЗМІ (на прикладі блогу «Школа бібліотечного журналіста» Харківської державної бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Вірютіна, К. М. Інтернет-технології на допомогу бібліотечним ЗМІ (на прикладі блогу «Школа бібліотечного журналіста» Харківської державної бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / К. М. Вірютіна // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-ї річниці заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2-3 жовтня 2014 р.). – Електрон. текст. дані. – Київ, 2014. – С. 26–31. – Режим доступа: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/zb_juvil_konfer_75/index.html. – Назва з тит. екрана.


Повний текст

  Вирютина, Е. Н. Сервисы для создания периодического издания он-лайн

Вирютина, Е. Н. Сервисы для создания периодического издания он-лайн [Электронный ресурс] / Е. Н. Вирютина // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Волошина, Л. В. Справочник «Библиотеки Харькова»: презентация издания

Волошина, Л. В. Справочник «Библиотеки Харькова»: презентация издания [Электронный ресурс] / Л. В. Волошина // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 238–242. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945c36019c6d01e


Повний текст

  Вірютіна К. Сучасні акценти в неформальній освіті бібліотечних фахівців України: навчальні практики ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Вірютіна К. Сучасні акценти в неформальній освіті бібліотечних фахівців України: навчальні практики ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / К. Вірютіна // Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення : матеріали VIІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 жовт. 2019 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – С. 81–87. – URL: http://profy.nlu.org.ua/file/zbirnyk_shkoly_metodystiv.pdf (дата звернення: 30.01.2020). – Назва з екрана; Теж саме: URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=11686 (дата звернення: 4.02.2020). – Назва з екрана.

Представлена інформація про ХДНБ ім. В. Г. Короленка як провайдера освітніх послуг для фахівців бібліотек різних видів і форм власності України та зарубіжних країн, а також майбутніх бібліотекарів – студентів профільних закладів вищої освіти (ЗВО). Зазначено, що неформальна бібліотечна освіта здійснюється і координується відділом науково-методичної роботи бібліотеки. Проаналізовано тематику і основні форми професійного розвитку, які використовує ХДНБ. Одним з інтерактивних заходів названо навчально-інноваційний проєкт «Школа бібліотечного журналіста».


Повний текст

Г

  Глазунова Л. В. «Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: презентація демоверсії електронного ресурсу

Глазунова Л. В. «Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: презентація демоверсії електронного ресурсу [Текст] / Л. В. Глазунова, В. В. Сафонова // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 47–51. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Розглянуто основні напрацювання зі створення галузевої електронної енциклопедії, що відображає науково-довідкову інформацію про бібліотечно-бібліографічну, книгознавчу та документознавчу сфери. Проаналізовано структуру он-лайн ресурсу (демоверсії), наповнення статей, визначено основні розділи, навігацію.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації

Глазунова, Л. В. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації [Текст] /Л. В. Глазунова, В. В. Сафонова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 106–111. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Глазунова, Л. В. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації (замість передмови)

Глазунова, Л. В. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації (замість передмови) [Текст] / Л. В. Глазунова, В. В. Сафонова // Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.

  Глазунова, Л. В. DigiSkills бібліотекаря: можливості дистанційної освіти

Глазунова, Л. В. DigiSkills бібліотекаря: можливості дистанційної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова, К. М. Вірютіна // Посилення спроможності публічних бібліотек в контексті цифровізації суспільства : матеріали круглого столу, м. Рівне, 23 верес. 2020 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц.; уклад.: Н. П. Волян ; наук. ред., редагування: О. Л. Промська ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Електрон. дані. – Рівне, 2020. – С. 24–26. – URL: http://libr.rv.ua/data/library/img/175.pdf?fbclid=IwAR24qLPdMDXeMSFbF4TJyOP22i_aGsVxcGYK7z6n3rHLnVQAeYfJbpu0OF0 (дата звернення: 26.10.2021). – Назва з екрана.

Представлена інформація про дистанційні заходи ХДНБ ім. В. Г. Короленка з інформальної та неформальної освіти бібліотечних фахівців, а саме три всеукраїнські онлайн-школи бібліотечного журналіста, що відбулися у 2020 р. за темою «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички», та дистанційні курси «Електронна бібліографія», «Публічна/вузівська бібліотека в цифровому середовищі. Електронна бібліографія», «Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент», «Журналістика в школі/журналістика в бібліотеці: базові навички».


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект

Глазунова, Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Глазунова Людмила Володимирівна ; Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — 23 с.

  Гонтаренко, Л. Д. Біль відведу руками

Гонтаренко, Л. Д. Біль відведу руками [Текст] / Л. Д. Гонтаренко // Лук’янченко Володимир Вікторович : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, І. В. Торно]. - Харків, 2015. - С. 4-7. (Винахідники Харківщини ; вип. 8). - Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/1WQjqF6 (дата звернення: 11.05.2016).


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Букслем, буктуб, лонгрид...: популяризуємо книгу і читання у веб-середовищі

Глазунова, Л. В. Букслем, буктуб, лонгрид...: популяризуємо книгу і читання у веб-середовищі [Електронний ресурс] : [вебінар в межах 7-го інтернет-марафону, 21–24 черв. 2016 р.] / спікер Л. В. Глазунова ; видав.група «Основа» // YouTube. – Електрон. відеодані (1 файл: 28:16 хв.). – [Харків], 2016. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=rJhTu7mzSZI, вільний. – Канал користувача «Основа, Видавнича група» на YouTube: http://osnova.com.ua/. – Укр. – Назва з тит. екрана. – Дата публ.: 05.07.2016. – Дата перегляду: 11.07.2016.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Видове різноманіття нотаток у Facebook: досвід українських бібліотек

Глазунова, Л. В. Видове різноманіття нотаток у Facebook: досвід українських бібліотек [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17915 (дата звернення: 9.11.2017). – Назва з екрана.

Подано огляд діяльності українських бібліотек зі створення різних видів публікацій з використанням додатку «Нотатка» у соціальний мережі Facebook.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Видове різноманіття нотаток у Facebook: досвід українських бібліотек

Глазунова, Л. В. Видове різноманіття нотаток у Facebook: досвід українських бібліотек [Текст] / Л. В. Глазунова // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2017. – С. 27–30. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19059 (дата звернення: 12.02.2018).

Подано огляд діяльності українських бібліотек зі створення різних видів публікацій з використанням додатку «Нотатка» у соціальний мережі Facebook. Згадується досвід створення нотаток спеціалістами відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка І. А. Карнаух та О. В. Соцкова.


Повний текст

  Гонтаренко, Л. Д. Винахідники Харківщини

Гонтаренко, Л. Д. Винахідники Харківщини [Електронний ресурс] / Л. Д. Гонтаренко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/bibliografiya/78.html (дата звернення: 21.11.2017). – Назва з екрана.

Про серію біобібліографічних покажчиків «Винахідники Харківщини» Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Віртуальні екскурсії

Глазунова, Л. В. Віртуальні екскурсії [Електронний ресурс] /Л. В. Глазунова // YouTube. Дистанционная Академия / ВГ «Основа», Дистанційна Академія. – Електрон. відео дан. (1 файл: 1:05:15 хв.). – Харків, 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=7oLrty6NyhI&feature=youtu.be, обмежений. – Канал YouTube. Дистанционная Академия : https://www.youtube.com/channel/UCs8DIqF-14HsSsXyfb9vaOA. – Дата публ.: 24.05.2017. – Дата перегляду: 1.06.2017. – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста: огляд роботи та враження учасників

Глазунова, Л. В. Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста: огляд роботи та враження учасників / Л. В. Глазунова, А. А. Тіщенко // Бібл. форум України. - 2014. - № 3. - С. 64-69.

Інформаційний звіт про Першу та Другу Всеукраїнські школи бібліотечного журналіста, що проходили у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка та враження і відгуки їх учасників.

  Гонтаренко, Л. Главный библиотекарь – главный наставник. Славные имена славной библиотеки

Гонтаренко, Л. Главный библиотекарь – главный наставник. Славные имена славной библиотеки [Текст] / Лилия Гонтаренко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 42–47.

Статья главного библиотекаря отдела научно-информационного обеспечения инновационных процессов ХГНБ им. В. Г. Короленко (с 1990 г. по 2015 г.) посвящена Вере Николаевне Созоновой – опытнейшему специалисту-практику в области формирования фондов патентов и стандартов, главному библиотекарю отдела технической литературы (ныне – отдела научно-информационного обеспечения инновационных процессов) ХГНБ им. В. Г. Короленко и приурочена к 60-летию ее трудовой деятельности и 130-летию библиотеки.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Харківської державної академії культури

Глазунова, Л. В. Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Харківської державної академії культури [Текст] / Л. В. Глазунова // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 12. – с. 16–18.
Рец. на кн. : Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Харківської державної академії культури : до 25-річчя створення спеціалізованих вчених рад : бібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2020. – 146 с.

  Глазунова, Л. В. Дистанційний курс «Електронна бібліографія»

Глазунова, Л. В. Дистанційний курс «Електронна бібліографія» [Електронний ресурс] : [презентація] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; спікер Л. В. Глазунова. Електрон. відеодані (10 слайдів). –Харків, 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/1VNN1jR, вільний. – Дата публ.: 8.12.2015. – Дата звернення: 11.05.2016. - Назва з екрана. – Презентація на сервісі Slideshare.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Дистанційний курс «Електронна бібліографія» в системі професійного розвитку бібліотекарів-бібліографів України

Глазунова, Л. В. Дистанційний курс «Електронна бібліографія» в системі професійного розвитку бібліотекарів-бібліографів України [Текст] / Л. В. Глазунова // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 65–71. – Бібліогр. : с. 70–71. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 26.08.2016).


Повний текст

  Глазунова Л. В. Дистанційний курс «Електронна бібліографія»: можливості професійного розвитку бібліотекарів-бібліографів України

Глазунова Л. В. Дистанційний курс «Електронна бібліографія»: можливості професійного розвитку бібліотекарів-бібліографів України [Текст] / Л. В. Глазунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ф-т док. комунікацій та менеджменту, Каф. док. комунікацій і бібл. справи ; [редкол.: Г. В. Сілкова та ін.]. – Рівне, 2016. – С. 87–89. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf (дата звернення: 24.05.2016).

Про дистанційний курс «Електронна бібліографія», який проводить з 2016 року Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка за підтримки Дистанційної академії Видавничої групи «Основа».


Повний текст

  Грабарчук, О. Л. Документальні матеріали письменника Вадима Козового у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Грабарчук, О. Л. Документальні матеріали письменника Вадима Козового у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 240–246. – Електрон. аналог : режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз

Глазунова, Л. В. Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз [Текст] / Л. В. Глазунова, О. В. Лесюк // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2018. – Вип. 52. – С. 112–120. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://v-khsac.in.ua/v52/v52-art09.pdf (дата звернення: 5.04.2018).

Проаналізовано типи і жанри вітчизняної бібліографічної біографістики за 2012–2016 рр. Охарактеризовано науково-дослідницькі, науково-інформаційні, мемуарні та довідкові біографічні ресурси, присвячені українським бібліографам. Зазначено, що особливості функціональної структури українського бібліографознавчого знання 1991–2014 рр. визначені одним із авторів цієї статті – Л. В. Глазуновою – в дисертаційному дослідженні на основі контент-аналізу профільного масиву публікацій українських науковців. Краєзнавча біобібліографістика постійно розвивається на регіональному рівні персонологічних досліджень. Згадуються видання серії «Краєзнавці Слобожанщини» ХДНБ ім. В. Г. Короленка, кількість яких постійно поповнюється.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Знайдіть мільйон у бібліотеці

Глазунова, Л. В. Знайдіть мільйон у бібліотеці [Електронний ресурс] : [аудіозапис] / Л. В. Глазунова ; ведуча І. Мироненко // Піфагорове дерево /Mixcloud. Uaradio_kharkiv : [сайт]. – Електрон. аудіо дані (1 файл: 0:25 хв.). – [Харків], 2020. – 28 лют. – URL: http://bit.ly/3aldm2k (дата звернення: 3.03.2020). – Назва з титул. екрана.

Участь Людмили Глазунової, заступника директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка, голови Харківського обласного відділення УБА, кандидата наук із соціальних комунікацій, у програмі українського радіо «Піфагорове дерево», присвяченій діяльності ХДНБ. Подано інформацію про 190 річницю з часу заснування книгозбірні, ресурси, послуги, клуби за інтересами, заходи, віртуальні та реальні проєкти бібліотеки. Згадується дистанційні курси для бібліотекарів, інноваційний проєкт «Школа бібліотечного журналіста», робота з переселенцями, Фестиваль науки 2020, проєкт «Літературно-мистецькі журнали Харкова першої третини ХХ ст.» тощо.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія, сьогодення, перспективи

Глазунова, Л. В. Кабінет бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія, сьогодення, перспективи [Текст] / Л. В. Глазунова, О. П. Скорик // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 7–16. – Електрон. аналог: режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).

Йдеться про розвиток Кабінету бібліотекознавства ім Л. Б. Хавкіної у контексті науково-методичної діяльності Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Грабарчук, О. Л. Колекція юридичних пам’яток ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Грабарчук, О. Л. Колекція юридичних пам’яток ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 2. – С. 218–234. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945ebbc1261e1fc (дата звернення: 4.12.2019).

Про склад та особливості колекції юридичних книжкових пам’яток – видань XVI–XXI ст., яка зберігається у ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Курс «Електронна бібліографія» в системі дистанційного професійного розвитку бібліографів України

Глазунова, Л. В. Курс «Електронна бібліографія» в системі дистанційного професійного розвитку бібліографів України [Текст] / Л. В. Глазунова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – С. 54–57. – Бібліогр.: 5 назв. – Електрон. аналог: режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33649/1/10-54-57.pdf (дата звернення: 14.07.2016).


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Лонгрид: интегрирующий и коммуникационный потенциал

Глазунова, Л. В. Лонгрид: интегрирующий и коммуникационный потенциал [Электронный ресурс] : [презентация] / Л. В. Глазунова // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. – 1 лип. 2016 р. : матеріали конф. / / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Электрон. текст. дан. – Харків, 2016. – Режим доступа: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3956/640 (дата обращения: 22.06.2016). – Остання ред. 2016-05-23. – Анот., ключ. слова укр., рос., англ. – Загл. с титул. экрана.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Лонгрид: чим допоможе в навчальному процесі і чи можна створити самостійно

Глазунова, Л. В. Лонгрид: чим допоможе в навчальному процесі і чи можна створити самостійно [Електронний ресурс] : [вебінар в межах 6-го інтернет-марафону, 26 28 жовт. 2015 р.] / спікер Л. В. Глазунова ; [видав. група «Основа»] // YouTube. Основа, Видавнича група (http://bit.ly/1U0HzVm). - Електрон. відеодані (1 файл: 37:13 хв.). - [Харків], 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/1QUNKYk, вільний. – Укр. - Дата публ.: 30.10.2015. - Дата звернення: 11.05.2016. - Назва з екрана.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Лонгрід створення і використання в навчальному процесі

Глазунова, Л. В. Лонгрід створення і використання в навчальному процесі [Електронний ресурс] /Л. В. Глазунова // YouTube. Дистанционная Академия / ВГ «Основа», Дистанційна Академія. – Електрон. відео дан. (1 файл: 1:07:02 хв.). – Харків, 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ZqEUAoL4Nb8&feature=youtu.be, обмежений. – Канал YouTube. Дистанционная Академия : https://www.youtube.com/channel/UCs8DIqF-14HsSsXyfb9vaOA. – Дата публ.: 16.05.2017. – Дата перегляду: 1.06.2017. – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Грабарчук, О. Л Меморіальні матеріали про видатного українського офтальмолога Л. Л. Гіршмана у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Грабарчук, О. Л. Меморіальні матеріали про видатного українського офтальмолога Л. Л. Гіршмана у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 260 – 266. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 4. Артбук

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 4. Артбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 2–7.

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 1. Фліпбук. Фанбук

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 1. Фліпбук. Фанбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 13-17.

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 2. Зін (езін)

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 2. Зін (езін) / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 5-9.

Аналізуються питання використання нових форм книг у навчальному процесі та позанавчальній діяльності, популяризації книги та читання в шкільній бібліотеці.

  Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 3. Фліпбук

Глазунова, Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Ч. 3. Фліпбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотека р. – 2015. – № 6. – С. 4–10.

  Глазунова, Л. В. Ракитянська Валентина Дмитрівна

Глазунова, Л. В. Ракитянська Валентина Дмитрівна [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова, М. М. Чегринець // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 23 груд. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/personalii/rakitjanska-valentina-dmitrivna (дата звернення: 23.12.2021). – Назва з екрана.

Про українського бібліотекознавця, краєзнавця, громадського діяча, кавалера Ордена княгині Ольги III ступеня, заслуженого працівника культури України, Почесного громадянина Харківської області, директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2007–2021), Голову Харківського обласного відділення (філії) ВГО Українська бібліотечна асоціація (2011–2019).


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Ракитянська Валентина Дмитрівна

Глазунова, Л. В. Ракитянська Валентина Дмитрівна [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова, М. М. Чегринець // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2022. – 9 листоп. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 13.11.2022). – Назва з екрана.

Про організатора бібліотечної справи, бібліотекознавця, краєзнавця, громадського діяча, директора Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки (1995–2006) та ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2007–2021).


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Рекомендаційна бібліографія на сучасному етапі розвитку: жанрові інновації

Глазунова, Л. В. Рекомендаційна бібліографія на сучасному етапі розвитку: жанрові інновації [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова // Публічна бібліотека – соціокультурний центр регіону: технології, розваги, дизайн : наук.-практ. конф. – брейнстормінг : матеріали (Харків, 20 трав. 2016 р.) /Центр. міськ. б-ка ім. В. Г. Бєлінського. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/1MZDIdz (дата звернення: 24.05.2016). – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Ресурси Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка як складова інтегрованих професійних комунікацій фахівців галузі соціальних комунікацій

Глазунова, Л. В. Ресурси Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка як складова інтегрованих професійних комунікацій фахівців галузі соціальних комунікацій [Електронний ресурс ] / Л. В. Глазунова // VI Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – стратегія розвитку» : зб. матеріалів ; 8 – 12 верес. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Електрон. текстові дані. – Київ : УБА, 2015. – С. 78–81. – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з етикетки диска. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97270-5-3.

  Гонтаренко, Л. Д. Стогній Євген Степанович

Гонтаренко, Л. Д. Стогній Євген Степанович [Електронний ресурс] / Л. Д. Гонтаренко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/85.html (дата звернення: 16.02.2018). – Назва з екрана.

Про патентознавеця, патентного повіреного України, викладача, науковця, засновника патентно-правової фірми «ИНВЕНТА», співробітника відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Сучасна рекомендаційна бібліографія: термінологія, канали і засоби розповсюдження

Глазунова, Л. В. Сучасна рекомендаційна бібліографія: термінологія, канали і засоби розповсюдження [Електронний ресурс] : [презентація] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; спікер Л. В. Глазунова // Рекомендаційна бібліографія в столітті знань : [матеріали всеукр. семінару для бібліотекарів, 15 16 жовт. 2015, м. Одеса] / Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького. - Електрон. відео дан. (18 слайдів)/ - Одеса, 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/1Twrnub ; http://bit.ly/1Zq8D3R, вільний. - Дата публ.: 21.10.2015. – Дата звернення: 11.05.2016. – Назва з екрана. – Презентація на сервісі Slideshare.


Повний текст

  Гонтаренко, Л. Д. Усе життя – пізнання світу

Гонтаренко, Л. Д. Усе життя – пізнання світу // Єрьомка Віктор Данилович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2014. – 28 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 7). – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945e5533bf15d6c.


Повний текст

  Гонтаренко, Л. Д. Фонд патентів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Гонтаренко, Л. Д. Фонд патентів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / Л. Д. Гонтаренко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/dokumentni-fondy/39.html (дата звернення: 4.04.2017). – Назва з екрана.


Повний текст

  Грабарчук, О. Л. Хрести та енколпіони з колекції О. В. Горілого у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Грабарчук, О. Л. Хрести та енколпіони з колекції О. В. Горілого у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 134–143. – Бібліогр. : с. 140–143. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2bJ03x7 (дата звернення: 12.09.2016).

Про унікальну колекцію християнських пам'яток сакрально-культового призначення з особового архівного фонду професора О. В. Горілого, що зберігається у ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Шкільний бібліотекар (видання)

Глазунова, Л. В. Шкільний бібліотекар (видання) [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова, О. М. Куликова // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://bit.ly/2KGESv0 (дата звернення: 20.08.2018). – Назва з екрана.

Про щомісячний науково-методичний журнал, адресований бібліотекарям навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Заснований ТОВ «Видавнича група “Основа”» у квітні 2010 р.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Школа бібліотечного журналіста

Глазунова, Л. В. Школа бібліотечного журналіста [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова, В. В. Сафонова, К. М. Вірютіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/proektna-diyalnist/57.html (дата звернення: 20.02.2017). – Назва з екрана.

Про навчально-інноваційний проект «Школа бібліотечного журналіста», ініційований Харківською державною науковою бібліотекою імені В. Г. Короленка та адресований спеціалістам бібліотек. Проект започаткований 2013 р. за авторською ідеєю заступника директора з наукової роботи ХДНБ, кандидата наук із соціальних комунікацій Л. В. Глазунової.


Повний текст

  Глазунова, Л. Школа бібліотечного журналіста Харківського ОВ Української бібліотечної асоціації: змінюємо формати, відповідаємо на виклики

Глазунова, Л. Школа бібліотечного журналіста Харківського ОВ Української бібліотечної асоціації: змінюємо формати, відповідаємо на виклики [Електронний ресурс] / Людмила Глазунова, Катерина Вірютіна // «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну» : ХІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конф., 3–4 берез. 2021 р. : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц, [Голов. тренінг. центр для б-карів]. – Електрон. дані. – Київ, 2021. – С. 82–86. – URL: https://drive.google.com/file/d/149RXKYLNSvTTHpsutA3jw8LDh1de8uRG/view?usp=sharing (дата звернення: 8.06.2021). – Назва з екрана.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Школа бібліотечного журналіста Харківського ОВ Української бібліотечної асоціації: змінюємо формати, відповідаємо на виклики

Глазунова, Л. В. Школа бібліотечного журналіста Харківського ОВ Української бібліотечної асоціації: змінюємо формати, відповідаємо на виклики [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова, К. М. Вірютіна // XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну», 3-4 берез. 2021 р., онлайн : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2021. – С. 82–86. – Систем. требования: Windows XP або вище ; PDF. - Назва з етикетки диска. – Електрон. версія друк. публ. – ISBN 978-617-95010-5-0.

  Глазунова, Л. В. Як здобути грант: підказки новачкам

Глазунова, Л. В. Як здобути грант: підказки новачкам [Електронний ресурс] : [відеозапис майстер-класу] / Л. В. Глазунова // YouTube. Основа, Видавнича група (http://bit.ly/1U0HzVm). - Електрон. відео дан. (1 файл: 1:12:52 хв.). - [Харків], 2015. - 25 груд. - Режим доступу: http://bit.ly/1Vdl97F, вільний. – Укр. Дата публ.: 25.12.2015. - Дата перегляду: 11.05.2016. - Назва з екрана.


Повний текст

  Глазунова, Л. В. Як здобути грант. Підказки для новачків

Глазунова, Л. В. Як здобути грант. Підказки для новачків [Електронний ресурс] : [вебінар в межах 7-го інтернет-марафону, 21–24 черв. 2016 р.] / спікер Л. В. Глазунова ; видав.група «Основа» // YouTube. – Електрон. відеодані (1 файл: 50:19хв.). – [Харків], 2016. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=UNUXHM4-fZk, вільний. – Канал користувача «Основа, Видавнича група» на YouTube: http://osnova.com.ua. – Укр. – Назва з тит. екрана. – Дата публ.: 06.07.2016. – Дата перегляду: 06.07.2016.


Повний текст

Д

  Дмитрієва, О. М. «Об'єднуючий потенціал» краєзнавства. Співпраця ХДНБ ім. В. Г. Короленка з громадськістю в підготовці мережевих краєзнавчих ресурсів

Дмитрієва, О. М. «Об'єднуючий потенціал» краєзнавства. Співпраця ХДНБ ім. В. Г. Короленка з громадськістю в підготовці мережевих краєзнавчих ресурсів [Текст] / О. М. Дмитрієва // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам'яткоохорон. роботи / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. худож. музей та ін. - Харків : Курсор, 2015. - Вип. 4. - С. 284-289. - (Твори пам'яткознавців).

  Дмитрієва, О. М. «Представительство лиц, наиболее близких к украинской книге». Письменники, видавці, працівники книгарень і бібліотек у складі української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.)

Дмитрієва, О. М. «Представительство лиц, наиболее близких к украинской книге». Письменники, видавці, працівники книгарень і бібліотек у складі української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) [Текст] / О. М. Дмитрієва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 3. – С. 41–46. – Бібліогр. наприкінці ст.

Стисло представлені біографічні відомості та інформація про професійну діяльність представників книжкової справи, які перебували у складі комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906–1918 рр. визначала функціонування українського відділу – спеціалізованого підрозділу літератури українською мовою та іншомовної літератури про Україну.

  Дмитриченко І. В. Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна

Дмитриченко І. В. Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна [Електронный ресурс] / І. В. Дмитриченко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/bagalij-tatarinova-olga-dmitrivna (дата звернення: 17.08.2020). – Назва з екрана.

Про українського історика, архівіста, бібліографа, бібліотекознавця, працівницю ХГБ (пізніше ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 1918–1933 з перервами), бібліотеки Харківського університету (1935–1942), співробітницю кафедри європейської культури цього університету (1922), наукову співробітницю Інституту Тараса Шевченка (1933–1935) та Інституту української літератури АН УРСР (1936–1941).


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Біленький Михайло Антонович

Дмитрієва, О. М. Біленький Михайло Антонович [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2024. – 12 квіт. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/bilenkyi-mykhailo-antonovych (дата звернення: 26.04.2024). – Назва з екрана.

Про українського юриста, громадсько-політичного діяча, члена Харківської громадської бібліотеки, члена української комісії Харківської громадської бібліотеки у 1909–1914 рр.


Повний текст

  Дмитриченко, І. В. Борович (Фінкельштейн) Борис Осипович

Дмитриченко, І. В. Борович (Фінкельштейн) Борис Осипович [Електронний ресурс] / І. В. Дмитриченко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – 19 верес. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/borovych-finkelshtein-borys-osypovych (дата звернення: 3.12.2023). – Назва з титул. екрана.

Про українського бібліотекознавця, бібліографа, книгознавця, завідувача консультаційного відділу Харківської громадської бібліотеки (1920–1932).


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Віртуальний проект ''Слобожанський уклін Кобзареві'' Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Дмитрієва, О. М. Віртуальний проект ''Слобожанський уклін Кобзареві'' Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / О. М. Дмитрієва // Джерело педагогічних інновацій. Спадщина Т. Г. Шевченка у навчально-виховному процесі сучасної школи : наук.-метод журн. — Харків, 2014. — Вип. 1 (5). — С. 15–19.

У статті йдеться про структуру та інформаційне наповнення віртуального проекту ''Слобожанський уклін Кобзареві'', підготовлений ХДНБ ім. В. Г. Короленка до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.

  Дмитриченко, І. В. Вітіхновська Фріда Зельманівна

Дмитриченко, І. В. Вітіхновська Фріда Зельманівна [Електронний ресурс] / І. В. Дмитриченко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/vitihnovska-frida-zelmanivna (дата звернення: 3.12.2020). – Назва з титул. екрана.

Про українського бібліографа, бібліотекаря, співробітницю ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 30-ті рр.


Повний текст

  Датченко, Г. В. Воспоминания Галины Гешелиной об Инне Сергеевне Гончаровой

Датченко, Г. В. Воспоминания Галины Гешелиной об Инне Сергеевне Гончаровой [Текст] / Г. В. Датченко // Инна Сергеевна Гончарова. С улыбкой к миру / [сост.: И. В. Волошина, А. И. Мысленков]. – Владивосток, 2020. – Гл. 4. – С. 153–156. – ISBN 978-5-93577-212-3.

Про бібліографа, ученого секретаря, завідувачку відділу патентів, заступника директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1948–1976 рр.

  Дмитрієва, О. М. Діячі української діаспори

Дмитрієва, О. М. Діячі української діаспори [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/fahovi-vydannya/20.html (дата звернення: 22.02.2017). – Назва з екрана.

Про серію біобібліографічних покажчиків «Діячі української діаспори», започатковану в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка в 1996 р.


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Клуб «Краєзнавець»

Дмитрієва, О. М. Клуб «Краєзнавець» [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/bibliotechne-kraeznavstvo/94.html (дата звернення: 8.05.2018). – Назва з екрана.

Про громадську організацію, що діє в ХДНБ ім. В. Г. Короленка при відділі «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка з травня 1978 р.


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Колекція екстеріорики Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Дмитрієва, О. М. Колекція екстеріорики Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.old.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/dokumentni-fondy/108.html (дата звернення: 23.01.2019). – Назва з екрана.


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Микола Міхновський і Харківська громадська бібліотека у світлі публікацій

Дмитрієва, О. М. Микола Міхновський і Харківська громадська бібліотека у світлі публікацій / Олена Дмитрієва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2023. – № 1. – С. 52–53. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://www.calameo.com/books/0047616416459d34d7b5f (дата звернення: 15.04.2023).

Висвітлено внесок М. І. Міхновського у розвиток Харківської громадської бібліотеки, зокрема українського відділу ім. Тараса Шевченка.


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Міхновський Микола Іванович

Дмитрієва, О. М. Міхновський Микола Іванович [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2024. – 12 квіт. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/mikhnovskyi-mykola-ivanovych (дата звернення: 26.04.2024). – Назва з екрана.

Про громадсько-політичного діяча, ідеолога самостійницької течії в українському русі початку ХХ ст., адвоката, публіциста, видавця, який очолював українську комісію Харківської громадської бібліотеки у 1906–1912 рр.


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Мокроус Павло Гнатович

Дмитрієва, О. М. Мокроус Павло Гнатович [Електронный ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/mokrous-pavlo-gnatovich (дата звернення: 25.06.2020). – Назва з екрана.

Про інженера, громадського і культурного діяча, укладача «Каталогу книжок українською мовою Харківської громадської бібліотеки» (1912).


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Павло Мокроус – укладач друкованого каталогу української книги

Дмитрієва, О. М. Павло Мокроус – укладач друкованого каталогу української книги [Текст] / О. Дмитрієва // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 8. – С. 43–47. – Бібліогр. наприкінці ст.

За результатами опрацювання матеріалів з історії відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка ХДНБ ім. В. Г. Короленка висвітлено життєвий шлях і внесок в українську культуру П. Мокроуса, укладача «Каталогу книжок українською мовою Харківської громадської бібліотеки» (1912).

  Дмитрієва, О. М. Пантелеймон Куліш у виданнях української діаспори з фонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. Г. Короленка

Дмитрієва, О. М. Пантелеймон Куліш у виданнях української діаспори з фонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. Г. Короленка [Текст] / Олена Дмитрієва // Штрихи до портрета П. Куліша на тлі сучасності : зб. матеріалів круглого столу з он-лайн зв’язком, м. Суми, 12 верес. 2019 р. / КЗ Сум. обл. ради «Сум. обл. універс. наук. б-ка» [та ін.]. – Суми, 2019. – С. 26–34.

  Дмитриченко, І. Подвижник бібліотечної справи. (Про Б. О. Боровича-Фінкельштейна)

Дмитриченко, І. Подвижник бібліотечної справи. (Про Б. О. Боровича-Фінкельштейна) [Електронний ресурс] : біогр. нарис / І. Дмитриченко // Реабілітовані історією. Харківська область : Книга друга / Кз «Редакційно-видавнича група Харківського тому серії «Реабілітовані історією». – Електрон. дані. – Київ ; Харків : Оригінал, 2014. – С. 91–98. : іл. – URL: https://www.calameo.com/books/004761641c03ecde51392 (дата звернення: 3.02.2024) ; Те саме. – URL: http://www.reabit.org.ua/files/store/Kharkiv_2.pdf (дата звернення: 3.02.2024). – Назва з екрана.

Про українського бібліотекознавця, бібліографа, книгознавця, завідувача консультаційного відділу Харківської громадської бібліотеки (1920–1932).


Повний текст

  Дмитрієва, О. Представники органів місцевої влади та самоврядування – члени української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.)

Дмитрієва, О. Представники органів місцевої влади та самоврядування – члени української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) / О. Дмитрієва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 4. – С. 45–49. – Бібліогр. наприкінці ст.

У статті окреслено коло членів української комісії Харківської громадської бібліотеки, які обіймали посади в органах місцевої влади та самоврядування, наведено стислі біографічні відомості про них.

  Дмитриченко І. В. Трамбицька Віра Григорівна

Дмитриченко І. В. Трамбицька Віра Григорівна [Електронный ресурс] / І. В. Дмитриченко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/trambicka-vira-grigorivna (дата звернення: 17.08.2020). – Назва з екрана.

Про українського бібліотекознавця, бібліографа, педагога, співробітницю ХДНБ ім. В. Г. Короленка, викладача Харківського державного бібліотечного інституту (ХДБІ), яка була репресована у травні 1950 р. Повністю реабілітована у листопаді 1954 р.


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Укладач першого друкованого каталогу української книги Павло Мокроус (1884–1938): доля, діяльність та найближче оточення

Дмитрієва, О. М. Укладач першого друкованого каталогу української книги Павло Мокроус (1884–1938): доля, діяльність та найближче оточення / О. М. Дмитрієва // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної, м. Харків, 23 трав. 2019 р. [Текст] : матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2020. – С. 38–47. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945522a6d11bb8b (дата звернення: 17.08.2020).


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Укладач першого друкованого каталогу української книги Павло Мокроус: доля, діяльність і найближче оточення

Дмитрієва, О. М. Укладач першого друкованого каталогу української книги Павло Мокроус: доля, діяльність і найближче оточення [Електронний ресурс] / Олена Дмитрієва // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. , м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України [та ін.]. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – С. 102–109. – Бібліогр. наприкінці ст. – (V Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).– URL: http://www.nibu.kiev.ua/images/kraeznavchichit/vkch.pdf (дата звернення: 11.02.2020).

Про укладача «Каталогу книжок українською мовою Харківської громадської бібліотеки» (Харків, 1912).


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки

Дмитрієва, О. М. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки [Електронный ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/ukrainska-komisija-harkivskoi-gromadskoi-biblioteki (дата звернення: 13.11.2020). – Назва з екрана.

Про роботу комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906–1918 рр. визначала функціонування українського відділу – спеціалізованого підрозділу літератури українською мовою та іншомовної літератури про Україну.


Повний текст

  Дмитрієва, О. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.)

Дмитрієва, О. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) [Текст] / О. Дмитрієва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 2. – С. 43–46. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про роботу комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906–1918 рр. визначала функціонування українського відділу – спеціалізованого підрозділу літератури українською мовою та іншомовної літератури про Україну.

  Дмитрієва, О. М. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.)

Дмитрієва, О. М. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Вип. 9. – С. 82–90. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/9_20240110_20240110_1703/page/82/mode/2up (дата звернення: 17.06.2024). – Назва з екрана.

Йдеться про діяльність української комісії, що діяла в Харківській громадській бібліотеці протягом 1906-1918 рр. Висвітлено становлення та діяльність комісії, визначено її внесок у формування фонду книгозбірні та досягнення у галузі національної бібліографії.


Повний текст

  Дмитрієва, О. М. Шерстюк Тетяна Григорівна

Дмитрієва, О. М. Шерстюк Тетяна Григорівна [Електронний ресурс] / О. М. Дмитрієва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/71.html (дата звернення: 19.09.2017). – Назва з екрана.

Про бібліотекаря-бібліографа, бібліотекознавця, учасника Другої світової війни, ветерана праці, співробітника Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.


Повний текст

З

  Зубрицька, І. Є. Інноваційні ідеї та проблеми сучасної шкільної бібліотеки

Зубрицька, І. Є. Інноваційні ідеї та проблеми сучасної шкільної бібліотеки [Текст] / І. Є. Зубрицька // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 7. – С. 6–9. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про круглий стіл, який був організований фахівцями кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка разом з партнерами - членами редколегії науково-методичного часопису «Шкільний бібліотекар» ВГ «Основа» і відбувся 5 квітня 2017 р.


Повний текст

  Зубрицька, І. Ключі до натхнення

Зубрицька, І. Ключі до натхнення [Текст] / І. Зубрицька // Трибуна. – 2021. – № 12. – 19 берез. – С. 3 : фото. – Електрон. аналог: URL: https://tribune.best/news (дата звернення: 24.03.2021).

Про зустріч членів літературної студії «Кастальське джерело», яка відбулася в соціокультурному центрі ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Згадується інші заходи центру, як дозвіллєвого осередку.


Повний текст

  Зубрицька, І. Коли квітнуть сади – душа співає!

Зубрицька, І. Коли квітнуть сади – душа співає! [Текст] / І. Зубрицька // Трибуна. – 2021. – № 15. – 9 квіт. – С. 4 : фото. – Електрон. аналог: URL: https://tribune.best/news (дата звернення: 12.04.2021).

Про літературні читання присвячені 85-річчю від дня народження А. Герман, які відбулися у соціокультурному центрі ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

И

  Исаенко, О. Я. Документы из истории Харьковской общественной библиотеки/ХГНБ им. В. Г. Короленко в личном фонде М. О. Габель

Исаенко, О. Я. Документы из истории Харьковской общественной библиотеки/ХГНБ им. В. Г. Короленко в личном фонде М. О. Габель [Текст] / О. Я. Исаенко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 223–230. – Электрон. аналог : режим доступа : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата обращения: 10.12.2014).


Повний текст

К

  Карнаух І. Event-маркетинг у бібліотеках

Карнаух І. Event-маркетинг у бібліотеках [Електронний ресурс] / Ірина Карнаух // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 трав. 2017 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Електрон. дані. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 121–123. – Бібліогр.: 2 назв. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37981/1/10-KARNAUKH.pdf (дата звернення: 29.05.2017). – Назва з екрана.


Повний текст

  Карнаух, І. А. PR-кампанія з Он-лайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка

Карнаух, І. А. PR-кампанія з Он-лайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка [Текст] / І. А. Карнаух // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2017. – С. 39–45. – Бібліогр. в підстрок. прим. – Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19059 (дата звернення: 12.02.2018).

Розглядаються особливості проведення PR-кампанії з он-лайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка.


Повний текст

  Карнаух, І. А. PR-кампанія з Он-лайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка

Карнаух, І. А. PR-кампанія з Он-лайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. в підстрок. прим. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17782 (дата звернення: 7.11.2017). – Назва з екрана.

Розглядаються особливості проведення PR-кампанії з он-лайн анкетування в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.


Повний текст

  Капустина, Н. И. Библиотека в медиапространстве: региональный аспект

Капустина, Н. И. Библиотека в медиапространстве: региональный аспект [Текст] / Н. И. Капустина, Ю. В. Ходарева, О. А. Косачева // Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 10. Теория и практика научных исследований в библиотеках : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Абакан, 21–25 сент. 2015 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2016. – С. 53–59. – Библиогр. в конце ст.

Изложены программа и основные результаты исследования «Библиотеки в медиапространстве региона», проведенного в Харьковской государственной научной библиотеке имени В. Г. Короленко. Основными направлениями исследования являются: взаимодействие со СМИ, создание собственных медиа и повышение медиаграмотности граждан.


Повний текст

  Капустіна, Н. І. Бібліотека і війна (за матеріалами праць Л. Б. Хавкіної)

Капустіна, Н. І. Бібліотека і війна (за матеріалами праць Л. Б. Хавкіної) [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Короленківські читання 2022 «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни» : матеріали ХХV Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовт. 2022 р.) / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – С. 105–113. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/2022._202401/page/104/mode/2up (дата звернення: 16.12.2023). – Назва з екрана.

На матеріалах творчої спадщини видатної бібліотекознавиці Л. Б. Хавкіної з урахуванням кращого зарубіжного досвіду розкрито тему бібліотек у реаліях Першої світової війни.


Повний текст

  Косачова, О. О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних впроваджень

Косачова, О. О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних впроваджень [Текст] / О. О. Косачова // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 31–43. – Бібліогр. : с. 42–43. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 26.08.2016).


Повний текст

  Капустіна, Н. І. Бібліотеки Харкова, регіональний інформаційний ресурс

Капустіна, Н. І. Бібліотеки Харкова, регіональний інформаційний ресурс [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-komunikacijni-kanaly/87.html (дата звернення: 19.03.2018). – Назва з екрана.

Про регіональний інформаційний ресурс «Бібліотеки Харкова», ініційований науково-дослідним відділом бібліотекознавства і бібліографознавства ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 2012 році.


Повний текст

  Косачова, О. О. Бібліотечна журналістика

Косачова, О. О. Бібліотечна журналістика [Електронний ресурс] / О. О. Косачова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/bibliomarketing/15.html (дата звернення: 4.04.2017). – Назва з екрана.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України

Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук, М. Є. Корнієнко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України

Ковальчук, Г. Д. Бібліотечна преса як складова медіа-системи України [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук, М. Є. Корнієнко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 69–78. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/00063294515a24d6c5e1b.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» : зведений каталог нових надходжень

[Карнаух, І. А.] Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» : зведений каталог нових надходжень [Електронний ресурс ] / [І. А. Карнаух] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Електрон. текстові дані. – [Харків], 2015.– Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступа: http://su0.ru/L1xT (дата звернення : 25.08.2015). – Назва з титулу екрана.

Про видання «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова» — бібліографічний покажчик, який містить інформацію про документи з дисциплін соціально-комунікаційного циклу, що надходять до провідних наукових та публічних бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів Харкова за поточний рік. Головним координатором проекту є Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

  Ковальчук, Г. Д. Бібліотечні журнали Харківщини (20-30 роки XX ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні

Ковальчук, Г. Д. Бібліотечні журнали Харківщини (20-30 роки XX ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні [Текст] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 54–56. – Бібліогр. наприкінці ст.


Повний текст

  Карнаух І. А. Бібліотечні працівники на дистанційних курсах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «Куратор змісту»

Карнаух І. А. Бібліотечні працівники на дистанційних курсах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «Куратор змісту» [Текст] / І. А. Карнаух // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ф-т док. комунікацій та менеджменту, Каф. док. комунікацій і бібл. справи ; [редкол.: Г. В. Сілкова та ін.]. – Рівне, 2016. – С. 106–109. – Бібліогр.: с. 109. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf (дата звернення: 24.05.2016).

Про навчання головних бібліотекарів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка Н. О. Стрілець, кандидата наук із соціальних комунікацій, та І. А. Карнаух на дистанційних курсах «Куратор змісту (Мережевий інформаційний аналітик)», що проводяться на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), у межах реалізації грантової програми «Нарощування цифрового потенціалу громадянського суспільства» Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.


Повний текст

  Косачова, О. О. Буктрейлер як ефективий медіаресурс сучасної бібліотеки

Косачова, О. О. Буктрейлер як ефективий медіаресурс сучасної бібліотеки [Текст] / О. О. Косачова // Вісн. Кн. палати. - 2014. - № 10. - С. 15-18. - Бібліогр.: с.18 ; То же // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение «Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины». – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 22-25.

Проведено аналіз буктрейлерів, створених фахфівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на реципієнта.

  Кравченко Л. І. Використання фонду нормативно-технічної документації у забезпеченні інформаційних потреб фахівців Харкова

Кравченко Л. І. Використання фонду нормативно-технічної документації у забезпеченні інформаційних потреб фахівців Харкова [Текст] / Л. І. Кравченко // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 176–183. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Йдеться про роботу відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка з використання фондів нормативно-технічної документації зі стандартизації на допомогу виробництву конкурентоспроможної і якісної продукції, захисту довкілля та здоров’я людини, ощадливого використання природних ресурсів.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Відображення образу бібліотекаря на сторінках українського журналу «Перець»

Карнаух, І. А. Відображення образу бібліотекаря на сторінках українського журналу «Перець» [Текст] / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 94–107 : рис. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 11.11.2021).

Використовуються публікації українського ілюстрованого сатирично-гумористичного журналу «Перець» для відтворення образу радянського бібліотекаря. Привернуто увагу дослідників до актуальних проблем бібліотечної професії: умови праці, професійні, соціальні компетентності, особисті якості.


Повний текст

  Капустіна, Н. І. Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт як стимул професійного розвитку бібліотечної молоді

Капустіна, Н. І. Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт як стимул професійного розвитку бібліотечної молоді [Текст] / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Бібліотека & Creative : матеріали Всеукр. конкурсу для молодих бібліотекарів ім. Любові Борисівни Хавкіної на кращу наук. роботу та інновац. проєкт / М-во культури та інформ. політики України, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц., Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва, відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2021. – С. 5–25. – Електрон. аналог: URL: https://www.calameo.com/read/000632945cad42443633f (дата звернення: 20.03.2023).

Представлено інформацію про Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної Української бібліотечної асоціації на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів, ініційований до 150-річчя від дня народження видатної бібліотекознавиці, однієї із фундаторів харківської бібліотечної школи Любові Борисівни Хавкіної.


Повний текст

  Капустіна, Н. Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт: популяризація наукових здобутків і креативних ідей молодих спеціалістів бібліотек

Капустіна, Н. Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт: популяризація наукових здобутків і креативних ідей молодих спеціалістів бібліотек / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 1. – С. 2–7. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Кравченко, Л. І. Гонтаренко Лілія Дмитрівна

Кравченко, Л. І. Гонтаренко Лілія Дмитрівна [Електронний ресурс] / Л. І. Кравченко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/personalii/hontarenko-liliia-dmytrivna.html (дата звернення: 21.02.2019). – Назва з екрана.

Про бібліографа, документознавця, фахівця з формування і використання фондів патентної та нормативно-технічної документації, співробітницю відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Кучеренко, О. О. Документ як пам’ятка культури: історико-культурний аспект

Кучеренко, О. О. Документ як пам’ятка культури: історико-культурний аспект [Текст] / О. О. Кучеренко // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 261–267. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 7.12.2020).

Розглянуто трансформацію ролі документної пам’ятки в історії людства через призму історико-культурного дослідження.


Повний текст

  Кучеренко, О. О. Документна пам’ятка у ціннісній системі сучасної цивілізації

Кучеренко, О. О. Документна пам’ятка у ціннісній системі сучасної цивілізації [Текст] / О. О. Кучеренко // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 2. – С. 214–218. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945ebbc1261e1fc (дата звернення: 3.12.2019).

Висвітлюється історична роль і перспективи документної пам’ятки в аксіологічній системі сучасної цивілізації.


Повний текст

  Ковальчук Г. Д. Еволюція організаційних основ методичної діяльності бібліотек в Україні: нотатки до проблеми

Ковальчук Г. Д. Еволюція організаційних основ методичної діяльності бібліотек в Україні: нотатки до проблеми [Текст] / Г. Д. Ковальчук // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 239–244. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Прослідковуються основні етапи формування організаційних основ методичної діяльності бібліотек в Україні, окреслено проблеми в реформуванні методичних служб.


Повний текст

  Капустіна, Н. І. Електронна база даних «Бібліотеки Харкова» : досвід створення

Капустіна, Н. І. Електронна база даних «Бібліотеки Харкова» : досвід створення [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 242–250. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945149cf3f2ff47.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Журнали бібліотечні Харківщини

Ковальчук, Г. Д. Журнали бібліотечні Харківщини [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/istoriya-bibl-spravy-regionu/3.html (дата звернення: 16.02.2017). – Назва з екрана.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Журнали бібліотечні Харківщини

Ковальчук, Г. Д. Журнали бібліотечні Харківщини [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : [регіон. корпорат. проект : демоверсія] ; Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : [матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.)]. У 2 ч. ; БібліоSPACE : дайджест бібл. інновацій. 2016. № 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Електрон. дані. – Харків : ХДНБ, 2016. – 1 електрон. опт. диск на CD-ROM. – Систем. требования: Windows 2000 та вище ; PDF Мастер.– Назва з екрана, етикетки.


Повний текст

  Косачова, О. О. Журналістська діяльність бібліотек Харкова на світових відеохостингах

Косачова, О. О. Журналістська діяльність бібліотек Харкова на світових відеохостингах [Текст] / О. О. Косачова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 124–137. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Карнаух, І. А. Журналістське розслідування

Карнаух, І. А. Журналістське розслідування [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук, Г. Д. За масову комуністичну освіту

Ковальчук, Г. Д. За масову комуністичну освіту [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2ihlStC (дата звернення: 25.10.2017). – Назва з екрана.

Про щомісячний журнал, орган сектору масової комуністичної освіти Наркомату освіти УСРР, ЦК ЛКСМУ та Укрколгоспцентру, що виходив українською мовою у Харкові у 1931–1933 рр. у видавництві «Радянська школа». В журналі, що мав виразно ідеологічне спрямування, зрідка друкувались статті і дописи, в яких висвітлювався досвід роботи книгозбірень при сільбудах в УСРР.


Повний текст

  Карнаух І. А. Завідуючий кабінетом бібліотекознавства ХДНБ ім. В. Г. Короленка М. Д. Рябченко: нотатки до біографії

Карнаух І. А. Завідуючий кабінетом бібліотекознавства ХДНБ ім. В. Г. Короленка М. Д. Рябченко: нотатки до біографії [Текст] / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 244–256 : рис. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Розглядаються окремі моменти біографії вченого-бібліотекознавця, педагога, талановитого керівника та організатора бібліотечної освіти на Харківщині Миколи Дем’яновича Рябченка. Досліджується його діяльність на посаді завідуючого кабінетом бібліотекознавства ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1955 – 1959).


Повний текст

  Ковальчук Г. Д. Информационные потребности экономики: опыт и традиции региональных библиотек Украины

Ковальчук Г. Д. Информационные потребности экономики: опыт и традиции региональных библиотек Украины / Г. Д. Ковальчук // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. - № 2. – С. 73-76.

  Карнаух, И. А. Использование жанра "некролог" в библиотечной сфере

Карнаух, И. А. Использование жанра "некролог" в библиотечной сфере / И. А. Карнаух // Румянцевские чтения – 2014 = The Rumyantsev Readings – 2014 : материалы междунар. науч. конф. (15–16 апр. 2014 ) / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 302–307. – Библиогр. : с. 306–307 (21 назва).

  Карнаух, І. А. Івент-проекти в культурному просторі бібліотеки

Карнаух, І. А. Івент-проекти в культурному просторі бібліотеки [Текст] / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 103–111. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 6.09.2018).

Розглядаються успішні практики використання інструментів та технологій івент-маркетингу в вітчизняних та закордонних бібліотеках.


Повний текст

  Капустіна, Н. І. ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л. Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії у регіоні

Капустіна, Н. І. ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л. Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії у регіоні [Текст] / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 38–42. – Бібліогр. : с. 42 (6 назв.).

Представлено інформацію про ІІІ регіональний конкурс серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова і регіону на кращу наукову роботу та інноваційний проект, присвячений вшануванню пам’яті видатного бібліотекознавця, одного із фундаторів харківської бібліотечної школи Л. Б. Хавкіної.


Повний текст

  Капустіна, Н. І. ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л. Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії у регіоні

Капустіна, Н. І. ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л. Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії у регіоні [Текст] / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // «Бібліотеки, їх організація і техніка». ІІІ регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. обл. від-ня (філ.) Всеукр. громад. орг. «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – С. 4–16. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945264c81de9663 (дата звернення: 22.08.2018).


Повний текст

  Карнаух, І. А. Інформаційний жанр журналістики «некролог» як біобібліографічний ресурс

Карнаух, І. А. Інформаційний жанр журналістики «некролог» як біобібліографічний ресурс [Текст] / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.159–174. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Карнаух, И. А. К вопросу о библиографическом описании сетевых электронных изданий

Карнаух, И. А. К вопросу о библиографическом описании сетевых электронных изданий [Текст] / И. А. Карнаух // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. б-ки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2015. – С. 79-86. – Библиогр. : с. 83–86. – Электрон. аналог: режим доступа: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9677 (дата обращения: 21.03.2016).


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Книга (Харків)

Ковальчук, Г. Д. Книга (Харків) [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2hLD9Hr (дата звернення: 25.10.2017). – Назва з екрана.

Про часопис Української книжкової палати, що видавався у Харкові протягом 1923–1924 рр. українською мовою.


Повний текст

  Куніч, О. П. Ковальчук Галина Дмитрівна

Куніч, О. П. Ковальчук Галина Дмитрівна [Електронний ресурс] / О. П. Куніч // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 17 серп. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/personalii/kovalchuk-galina-dmitrivna (дата звернення: 30.08.2021). – Назва з екрана.

Про бібліотекознавця, викладача Харківського державного інституту культури (1977-1999 р.), співробітника науково-методичного відділу ХДНБ ім. В. Г. Короленка (з 1999 р. і дотепер).


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Коментар

Ковальчук, Г. Д. Коментар [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Капустіна, Н. І. Короленківські читання

Капустіна, Н. І. Короленківські читання [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-asociacii-obednannya-zizdy-konferencii-naradi/2.html (дата звернення: 16.02.2017). – Назва з екрана.

Про щорічну науково-практичну конференцію «Короленківські читання» – міжнародний науковий захід, що з 1998 р. щороку в жовтні проводиться у ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Конференція, приурочена до дня відкриття Харківської громадської бібліотеки, покликана об'єднати вітчизняних та іноземних фахівців бібліотечної, архівної, музейної справи.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Культробітник

Ковальчук, Г. Д. Культробітник [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2ys1tpP (дата звернення: 25.10.2017). – Назва з екрана.

Про журнал, орган культвідділів Всеукраїнської ради професійних спілок (ВУРПС), Харківської округової ради професійних спілок (ХОРПС) та Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій (ВУКОспілок), що виходив у Харкові у 1927–1930 рр. російською та українською мовами.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Майстерня ідей в бібліотеці: пошук нестандартних рішень

Карнаух, І. А. Майстерня ідей в бібліотеці: пошук нестандартних рішень [Текст] / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 47–52. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 13.11.2019).

Висвітлено досвід організації методичної підтримки молодіжної групи «Майстерня ідей» в ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Математичне товариство

Карнаух, І. А. Математичне товариство [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 223–224.

  Косачева, О. А. Медиа-конвергенция и интернет-журналистика

Косачева, О. А. Медиа-конвергенция и интернет-журналистика [Электронный ресурс] / О. А. Косачева // Друга Все-українська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Косачева, О. О. Медіа-простір харківських бібліотек

Косачева, О. О. Медіа-простір харківських бібліотек [Електронний ресурс] / О. О. Косачева // Короленківські читан-ня 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 87–97. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/00063294535fffb92a9e0.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Методична діяльність публічних бібліотек Харківщини 1900 – 1991 рр.

Ковальчук, Г. Д. Методична діяльність публічних бібліотек Харківщини 1900 – 1991 рр. [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/naukovo-metodychna-robota/99.html (дата звернення: 20.08.2018). – Назва з екрана.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Методична діяльність публічних бібліотек Харківщини: пострадянський період

Ковальчук, Г. Д. Методична діяльність публічних бібліотек Харківщини: пострадянський період [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/naukovo-metodychna-robota-innovatsiina-praktyka/metodichna-dijalnist-publichnih-bibliotek-harkivshhini-postradjanskij-period (дата звернення: 16.09.2019). – Назва з екрана.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Методична діяльність як особливий вид бібліотечної роботи

Ковальчук, Г. Д. Методична діяльність як особливий вид бібліотечної роботи [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Вип. 9. – С. 128–133. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/9_20240110_20240110_1703/page/128/mode/2up (дата звернення: 18.06.2024). – Назва з екрана.

Викладено погляд методиста-практика на методичну діяльність у бібліотеках. Розглянуто її історію, термінологію, основні функції.


Повний текст

  Капустіна, Н. Міжнародний проект «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном»

Капустіна, Н. Міжнародний проект «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» [Текст] / Н. Капустіна // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С. 11–14. – Бібліогр. наприкінці ст.

Презентовано діяльність ХДНБ ім. В. Г. Короленка з реалізації міжнародного проекту, спрямованого на створення інтегрованого меморіального ресурсу, який дасть змогу скласти загальне уявлення про життєвий і творчий шлях Л. Хавкіної, діапазон та напрями її наукової діяльності, роль і місце в культурному та громадському житті України, зарубіжних країн.

  Карнаух, І. А. Мультиплатформний проект «Бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану»

Карнаух, І. А. Мультиплатформний проект «Бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану» [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух, К. М. Вірютіна // Короленківські читання 2022 «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни» : матеріали ХХV Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовт. 2022 р.) / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – С. 29–35. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/2022._202401/page/28/mode/2up (дата звернення: 22.01.2024). – Назва з екрана.

Репрезентовано мультиплатформний проєкт, ініційований провідними фахівцями ХДНБ у рамках регіонального дослідження «Бібліотечна енциклопедія Харківщини». Визначено методологію наукової розвідки, розкрито складові частини, грантову мотивацію. Повідомлено про перші публікації результатів моніторингу відкритих джерел та подальші плани дослідників. Пілотний проєкт є першою спробою під час впровадження воєнного стану в Україні зібрати поточні відомості про сучасний стан бібліотечної сфери на території Харківської області.


Повний текст

  Кравченко, Л. Наш головний штурман

Кравченко, Л. Наш головний штурман [Текст] / Л. Кравченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 58–59. – Бібліогр. наприкінці ст.

Представлено інформацію про професійний шлях Лілії Дмитрівни Гонтаренко, ветерана праці, співробітника ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Публікується з нагоди 70-річчя від дня народження та 45-річчя роботи у бібліотеці.

  Карнаух, І. А. Некролог

Карнаух, І. А. Некролог [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук, Г. Д. Нова книга

Ковальчук, Г. Д. Нова книга [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2hMeKBs (дата звернення: 25.10.2017). – Назва з екрана.

Про щомісячний критико-бібліографічний журнал, що видавався Українською книжковою палатою. Виходив у Харкові у 1924–1925 рр. українською мовою у видавництві «Червоний шлях».


Повний текст

  Косачова, О. О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України

Косачова, О. О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України [Текст] / О. О. Косачова // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 12. – С. 38–43. – Бібліогр. наприкінці ст.

Проаналізовано сучасний стан ведення новинної інтернет-журналістики на веб-сайах провідних бібліотек України. Контент-аналіз здійснено за професійними журналістськими критеріями цінної новини. Відзначено веб-сайт ХДНБ як один з провідних по рівню оперативності в освітленні новин бібліотеки (40 новин).


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Огляд

Ковальчук, Г. Д. Огляд. [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Карнаух, І. А. Орієнтація на читача: за результатами дослідження інформаційних потреб і запитів користувачів ХДНБ імені В. Г. Короленка

Карнаух, І. А. Орієнтація на читача: за результатами дослідження інформаційних потреб і запитів користувачів ХДНБ імені В. Г. Короленка [Текст] / І. А. Карнаух // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 109–122. – Бібліогр. : с. 122. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 29.08.2016).

Проаналізовані результати дослідницького проекту 2014 року «Інформаційні потреби і запити користувачів ХДНБ імені В. Г. Короленка з позицій моніторингу».


Повний текст

  Косачова, О. О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні

Косачова, О. О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні [Текст] / О. А. Косачова // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 5. – С. 48–52.

Розглядаються основні напрями становлення бібліотечної журналістики в Україні. Здійснюється огляд передового досвіду книгозбірень у цій сфері, застосування медіа для трансляції соціально значущої інформації.

  Карнаух, І. А. Особливості оформлення списку використаних джерел в українських наукових виданнях

Карнаух, І. А. Особливості оформлення списку використаних джерел в українських наукових виданнях [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. – 1 лип. 2016 р. : матеріали конф. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», Наук. б-ка. – Електрон. текст. данні. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3948/631 (дата звернення: 22.06.2016). – Назва з титул. екрана.

Розглядаються чинні нормативні документи й очікувані зміни в законодавчій базі України щодо оформлення списку використаних джерел у наукових виданнях.


Повний текст

  Карнаух І. А. Перезавантаження професії бібліотекаря

Карнаух І. А. Перезавантаження професії бібліотекаря [Електронний ресурс] / Карнаух Ірина Анатоліївна // Тези доповідей [Всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормингу «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука», 27 квітня 2016 року, Факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі] / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://lib-hduht.kh.ua/Info/Karnaukh.pdf (дата звернення: 25.05.2016). – Назва з титул. екрана. – Надійшло 6.04.2016, 10:44.

Про навчання головних бібліотекарів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка Н. О. Стрілець, кандидата наук із соціальних комунікацій, та І. А. Карнаух на дистанційних курсах «Куратор змісту (Мережевий інформаційний аналітик)», що проводяться на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), у межах реалізації грантової програми «Нарощування цифрового потенціалу громадянського суспільства» Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Перезавантаження професії бібліотекаря

Карнаух, І. А. Перезавантаження професії бібліотекаря [Електронний ресурс] / Карнаух Ірина Анатоліївна // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури. – Електрон. та текст. дані. – Харків, 2016. – С. 71–77. – Бібліогр.: 76–77 (7 назв). – Режим доступу: http://bit.ly/2ekakCW (дата звернення: 23.01.2017). – Назва з титул. екрана. – Матеріали також розміщені на CD-ROM.

Про навчання головних бібліотекарів ХДНБ ім. В. Г. Короленка Н. О. Стрілець, кандидата наук із соціальних комунікацій, та І. А. Карнаух на дистанційних курсах «Куратор змісту (Мережевий інформаційний аналітик)», що проводяться на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), у межах реалізації грантової програми «Нарощування цифрового потенціалу громадянського суспільства» Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.


Повний текст

  Куніч, О. П. Перепеча Алла Михайлівна

Куніч, О. П. Перепеча Алла Михайлівна [Електронний ресурс] / О. П. Куніч // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/58.html (дата звернення: 20.02.2017). – Назва з екрана.

Про бібліотекаря-бібліографа, методиста, бібліотекознавця Перепечу (Васильєву) Аллу Михайлівну (17 лютого 1937 р., м. Харків), яка працювала у ХДНБ ім. В. Г. Короленка з 1959 р. по 2013 р., очолювала наукову роботу бібліотеки як заступник директора у 1978–1994 рр.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Перша харківська чоловіча гімназія

Карнаух, І. А. Перша харківська чоловіча гімназія [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 271.

  Капустіна, Н. І. Перші бібліотечні курси в Харкові

Капустіна, Н. І. Перші бібліотечні курси в Харкові [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/pershi-bibliotechni-kursi-v-harkovi (дата звернення: 14.12.2020). – Назва з титул. екрана.

Про перші на території нинішньої України курси з підготовки бібліотечних кадрів, які розпочали роботу 17 червня 1918 р. у Харкові.


Повний текст

  Капустіна, Н. І. Перші бібліотечні курси в Харкові як перший ступінь бібліотечної освіти в Україні

Капустіна, Н. І. Перші бібліотечні курси в Харкові як перший ступінь бібліотечної освіти в Україні [Текст] / Н. І. Капустіна // Історичні етапи становлення бібліотечної освіти в Україні: до 150-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2021. – С. 72–88. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329456c991c1d567e (дата звернення: 23.09.2021).

Про перші на території нинішньої України курси з підготовки бібліотечних кадрів, які розпочали роботу 17 червня 1918 р. у Харкові.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників

Ковальчук, Г. Д. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijna-bibliotechna-osvita/60.html (дата звернення: 14.03.2017). – Назва з екрана.

Висвітлено історію та сучасний стан організації підвищення кваліфікації на Харківщині.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект

Ковальчук, Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект [Текст] / Галина Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 11–14. – Бібліогр. : с. 14.

У статті методиста ХДНБ ім. В. Г. Короленка прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні.

  Капустіна, Н. І. Покажчик змісту збірників матеріалів «Короленківських читань»

Капустіна, Н. І. Покажчик змісту збірників матеріалів «Короленківських читань» [Текст] / Н. І. Капустіна // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 246–252. – Електрон. аналог : режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Каплун, Л. А. Практические рекомендации по написанию информационного письма и фактической справки

Каплун, Л. А. Практические рекомендации по написанию информационного письма и фактической справки [Электронный ресурс] / Л. А. Каплун // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ковальчук, Г. Д. Путь к коммунизму / Шлях до комунізму

Ковальчук, Г. Д. Путь к коммунизму / Шлях до комунізму [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://bit.ly/2FvaF2z (дата звернення: 6.03.2018). – Назва з екрана.

Про місячник, орган Головполітосвіти УСРР, перше періодичне професійне видання для працівників позашкільної освіти радянської України, який виходив у Харкові. У 1921–1923 рр. мав назву «Путь к коммунизму», у 1924 р. змінив її на «Шлях до комунізму».


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Рабочий клуб

Ковальчук, Г. Д. Рабочий клуб [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2gfl8Rv (дата звернення: 25.10.2017). – Назва з екрана.

Про ілюстрований щомісячник Головполітосвіти УСРР і культвідділу Всеукраїнської ради професійних спілок (ВУРПС), наступник журналу «Шлях до комунізму». Виходив у Харкові у 1925–1926 рр., у Державному видавництві України (ДВУ), переважно російською мовою.


Повний текст

  Капустіна, Н. І. Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної

Капустіна, Н. І. Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijna-bibliotechna-osvita/47.html (дата звернення: 20.02.2017). – Назва з екрана.

Про Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова і регіону на кращу наукову роботу та інноваційний проект, присвячений вшануванню пам’яті видатного бібліотекознавця, одного із фундаторів харківської бібліотечної школи Любові Борисівни Хавкіної. Засновниками та організаторами конкурсу є Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, Харківське обласне відділення (філія) Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» (ХОВ ВГО УБА) та Харківська державна академія культури.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Рецензія

Ковальчук, Г. Д. Рецензія [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного жур-наліста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Кравченко, Л. І. Роль фондів нормативно-технічної документації зі стандартизації ХДНБ ім. В. Г. Короленка у забезпеченні інформаційних потреб фахівців Харкова

Кравченко, Л. І. Роль фондів нормативно-технічної документації зі стандартизації ХДНБ ім. В. Г. Короленка у забезпеченні інформаційних потреб фахівців Харкова / Л. І. Кравченко // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 187–194. – Бібліогр.: с. 194 (3 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Розглядається роль фонду нормативно-технічної документації зі стандартизації ХДНБ ім. В. Г. Короленка у забезпеченні інформаційних потреб фахівців міста. Висвітлюється робота з фондом та довідково-пошуковим апаратом до нього.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Рябченко Микола Дем’янович

Карнаух, І. А. Рябченко Микола Дем’янович [Електронний ресурс] / І. А. Карнаух // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/73.html (дата звернення: 13.10.2017). – Назва з екрана.

Про вченого-бібліотекознавця, методиста, педагога, талановитого керівника та організатора бібліотечної освіти на Харківщині, який більшу частину життя присвятив бібліотечній справі, працюючи на керівних посадах у ХДНБ ім. В. Г. Короленка та у Харківському державному інституті культури (нині – Харківська державна академія культури).


Повний текст

  Карнаух, И. А. Сводные каталоги библиотековедческой тематики: история и развития

Карнаух, И. А. Сводные каталоги библиотековедческой тематики: история и развития [Текст] / И. А. Карнаух // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 29–40. – Електрон. аналог : режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Селянський будинок

Ковальчук, Г. Д. Селянський будинок [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://bit.ly/2iijxyo (дата звернення: 25.10.2017). – Назва з екрана.

Про місячник політосвіти на селі, орган Всеукраїнського управління селянськими будинками Головполітосвіти УСРР, що виходив з листопада 1924 р. по 1930 р. у харківському видавництві «Червоний шлях» українською мовою. У часописі розміщувалися публікації з бібліотечної тематики з досвіду роботи хат-читалень, практичні рекомендації з упорядкування бібліотек при сельбудах та ін.


Повний текст

  Косачова О. О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки

Косачова О. О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки / О. О. Косачова // Вісн. Харк. держ. академії культури. – 2014. – Вип. 44. – С. 167–177.

Досліджено сучасний стан та проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.

  Косачова, О. О. Структурно-функціональний аспект журналістської діяльності харківських бібліотек

Косачова, О. О. Структурно-функціональний аспект журналістської діяльності харківських бібліотек [Текст] / О. О. Косачова // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2015 р. / Харк. держ. акад. культури та ін. – Харків : ХДАК, 2015. – C. 192–193.

Ведення бібліотечної журналістики та формування окремих структурних підрозділів, що відповідають за цю реалізацію, стають основним завданням роботи сучасної бібліотеки.

  Карнаух, І. А. Студент у науковій бібліотеці (за результатами дослідження)

Карнаух, І. А. Студент у науковій бібліотеці (за результатами дослідження) / І. А. Карнаух // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі: матеріали наук.-практ. конф., Харків, ХДУХТ, 17 квіт. 2015 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Харків. держ. акад. культури, ф-т соц. комунікацій. – Харків, 2015. – С. 38–43. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://lib-hduht.kh.ua/lib/3/Proceedings_of_the_conference.pdf (дата звернення: 14.04.2016).

Проаналізовано науково-дослідну роботу ХДНБ ім. В. Г. Короленка в галузі вивчення бібліотечного обслуговування користувачів. Представлено результати анкетування студентів за підсумками соціологічного дослідження «Інформаційні потреби і запити користівачів з позицій моніторингу», проведеного у 2014 році.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Сучасні вектори розвитку науково-методичної діяльності публічних бібліотек України

Ковальчук, Г. Д. Сучасні вектори розвитку науково-методичної діяльності публічних бібліотек України [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотека у призмі Web технологій: традиційні та модерні послуги і очікування користувача : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26-30 жовт. 2020 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – С. 79–86. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://conf.hduht.edu.ua/images/2020/Kovalchuk.pdf (дата звернення: 29.10.2020). – Назва з екрана ; Те саме. – URL: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/t_k_26.10.20.pdf (дата звернення: 18.11.2020). – Назва з екрана.


Повний текст

  Карнаух, И. А. Технология iBEACON в библиотеках

Карнаух, И. А. Технология iBEACON в библиотеках [Текст] / И. А. Карнаух // Кітап. Уақыт.Қоғам = Книга. Время. Общество : v халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары / ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған ; ред. А. Нухулы ; отв. ред. А. К. Свидерский ; сост. М. А. Таженова. – Павлодар, 2017. – Б. 238–241. – Библиогр. в конце ст.

  Куніч, О. П. Ткач Клавдія Олександрівна

Куніч, О. П. Ткач Клавдія Олександрівна [Електронний ресурс] / О. П. Куніч // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 22 черв. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/personalii/tkach-klavdija-oleksandrivna (дата звернення: 5.07.2021). – Назва з екрана.

Про бібліотекаря-бібліотекознавця, організатора бібліотечної справи на Харківщині, популяризатора науково-технічних знань, інспектора бібліотек Харківського обласного управління культури (1964–1970); заступника директора з наукової роботи, виконувача обов’язків директора Харківської державної обласної бібліотеки (1970–1986); співробітника науково-методичного відділу ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1986–2000).


Повний текст

  Карнаух, І. А. Товариство дослідників природи

Карнаух, І. А. Товариство дослідників природи [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 362.

  Карнаух, І. А. Товариство наук

Карнаух, І. А. Товариство наук [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 362.

  Карнаух, І. А. Товариство наукової медицини та гігієни

Карнаух, І. А. Товариство наукової медицини та гігієни [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 362.

  Карнаух, І. А. Товариство фізико-хімічних наук

Карнаух, І. А. Товариство фізико-хімічних наук [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 363.

  Ковальчук, Г. Д. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів ХДНБ імені В. Г. Короленка: пошук рішень

Ковальчук, Г. Д. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів ХДНБ імені В. Г. Короленка: пошук рішень [Текст] / Г. Д. Ковальчук // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 139–144. – Бібліогр. : с. 144. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 30.08.2016).

Розглядається досвід роботи зі створення та функціонування внутрішньобібліотечної системи професійного розвитку ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Ковальчук, Г. Д. Феномен «методична діяльність» у контексті розвитку бібліотечної справи в Україні

Ковальчук, Г. Д. Феномен «методична діяльність» у контексті розвитку бібліотечної справи в Україні [Текст] / Г. Д. Ковальчук // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 75–84. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 26.11.2019).

Розглядається еволюція методичної діяльності у бібліотечній справі України. Простежується трансформація принципів, функцій, механізмів методичного впливу на бібліотеки на різних історичних етапах.


Повний текст

  Кравченко, Л. І. Фонд нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Кравченко, Л. І. Фонд нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / Л. І. Кравченко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/dokumentni-fondy/86.html (дата звернення: 16.02.2018). – Назва з екрана.


Повний текст

  Кравченко, Л. І. Фонди нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія і сьогодення

Кравченко, Л. І. Фонди нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія і сьогодення [Текст] / Л. І. Кравченко // Бібл. форум України. - 2014. - № 3. - С. 23-25.

Висвітлюється робота з фондом нормативно-технічної документації Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, довідково-пошуковим апаратом до нього та науково-просвітницька діяльність.

  Ковальчук, Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період

Ковальчук, Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період [Текст] / Г. Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 26–30. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Ковальчук, Г. Д. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920-1940 роках

Ковальчук, Г. Д. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920-1940 роках [Текст] / Г. Д. Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 27–30. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Капустіна, Н. І. Хавкіна Любов Борисівна

Капустіна, Н. І. Хавкіна Любов Борисівна [Електронний ресурс] / Н. І. Капустіна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2021. – 11 трав.: фото. – URL: https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 12.05.2021). – Назва з екрана.

Про організатора бібліотечної справи, фундатора вітчизняного бібліотекознавства, бібліотечної освіти, бібліографознавця, бібліографа, педагога-просвітителя, письменницю, публіциста, перекладача, заслуженого діяча науки РРФСР (1945), доктора педагогічних наук (1949), видатного діяча Харківської громадської бібліотеки (1890–1918 рр.). Згадуються заходи з вшанування пам'яті видатної бібліотекознавиці в ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Харківський історичний архів

Карнаух, І. А. Харківський історичний архів [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 398–399.

  Ковальчук, Г. Д. Хропач Олександр Миколайович

Ковальчук, Г. Д. Хропач Олександр Миколайович [Електронний ресурс] / Г. Д. Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 16 черв. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/hropach-oleksandr-mikolajovich (дата звернення: 18.06.2021). – Назва з екрана.

Про українського бібліотекознавця, викладача, кандидата педагогічних наук, що у 1977 – 1999 рр. працював у Харківському державному інституті культури (з 1998 р. Харківська державна академія культури) на посадах старшого викладача кафедри бібліотекознавства, доцента, завідуючого кафедрою.


Повний текст

  Куликова, О. М. Шкільний бібліотекар

Куликова, О. М. Шкільний бібліотекар [Електронний ресурс] / О. М. Куликова, Л. В. Глазунова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/fahovi-vydannya/83.html (дата звернення: 20.08.2018). – Назва з екрана.

Про щомісячний науково-методичний журнал, адресований бібліотекарям навчальних закладів системи загальної середньої освіти, який був заснований ТОВ «Видавнича група “Основа”» у квітні 2010 р.


Повний текст

  Карнаух, І. А. Юридичне товариство

Карнаух, І. А. Юридичне товариство [Текст] / І. Карнаух // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 435.

Л

  Лосієвський, І. Я. «Багатий сад» Яна Орновського 1705 р. перший художньо-документальний твір про Слобідську Україну

Лосієвський, І. Я. «Багатий сад» Яна Орновського 1705 р. перший художньо-документальний твір про Слобідську Україну [Текст] / І. Я. Лосієвський // Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність : матеріали наук. конф., м. Харків, 24 квіт. 2004 р. / Ген. консульство Респ. Польща в Харкові, Польський Дім у Харкові. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Майдан, 2014. – С. 97–118. – Бібліогр.: с. 115–117.

Про збірку панегіричних поезій польською мовою, присвячених роду слободських полковників Донців-Захаржевських, видану в Києві у 1705 році. Зазначено, що примірники цього видання є у фондах бібліотек України, і один із них у ХДНБі ім. В. Г. Короленка

  Лосиевский, И. Я. «Другому как понять тебя?» : преамбула

Лосиевский, И. Я. «Другому как понять тебя?» : преамбула [Текст] / И. Я. Лосиевский // Никипелова Н. А. От Чехова до Чичибабина. – Харьков, 2015. – С. 3–7.

  Левченко, Н. «Ее волшебная поэзия»

Левченко, Н. «Ее волшебная поэзия» [Текст] / Н.Левченко // Слово ветерана. – 2020. – № 19. – 12–18 июня. – С. 4.

Про Елеонору Городецьку, харківську поетесу, популяризаторку науки давню читачку, друга та партнера відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка., якій 12 червня виповнилось 80 років.

  Лосиевский И. Я. «Я – цветок осенний…» : поэзия Вадима Сидура

Лосиевский И. Я. «Я – цветок осенний…» : поэзия Вадима Сидура / И. Я. Лосиевский // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – 2013. – Вип. 69, № 1080. – С. 165–170.

  Лосієвський, І. Я. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування

Лосієвський, І. Я. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування [Текст] / Ігор Лосієвський // Вісн. Книжк. палати. – 2016. – № 1. – С. 42–48. – Бібліогр.: с. 47–48. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_1_11 (дата звернення: 01.02.2017).

У статті доктора філологічних наук, професора ХДАК, завідувача науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка розглянуто актуальні питання теорії та практики формування колекцій та зібрань автографічних пам’яток у фондах наукових бібліотек.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Автографічні пам’ятки у фондах наукової бібліотеки

Лосієвський, І. Я. Автографічні пам’ятки у фондах наукової бібліотеки / І. Я. Лосієвський // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 52–73. – Бібліогр.: с. 73 (18 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Розглядаються актуальні питання теорії і практики формування колекцій та зібрань автографічних пам’яток у фондах наукових бібліотек.


Повний текст

  Лужанчук, В. В. Астрономічна обсерваторія

Лужанчук, В. В. Астрономічна обсерваторія [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 21.

  Лужанчук, В. В. Атлас зворотного боку Місяця

Лужанчук, В. В. Атлас зворотного боку Місяця [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 21.

  Лужанчук, В. В. Бернштейн Сергій Натанович

Лужанчук, В. В. Бернштейн Сергій Натанович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 36.

  Лужанчук, В. В. Вернадський Володимир Іванович

Лужанчук, В. В. Вернадський Володимир Іванович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 65–66.

  Лужанчук, В. В. Вєркін Борис Ієремійович

Лужанчук, В. В. Вєркін Борис Ієремійович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 66–67.

  Лосієвський, І. Я. Відділ документарних пам’яток як науково-культурний проєкт (за матеріалами історії та сучасної діяльності ХДНБ імені В. Г. Короленка)

Лосієвський, І. Я. Відділ документарних пам’яток як науково-культурний проєкт (за матеріалами історії та сучасної діяльності ХДНБ імені В. Г. Короленка) [Текст] / І. Я. Лосієвський // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 63–78. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://v-khsac.in.ua/article/view/247077 (дата звернення: 4.02.2022).

Висвітлено специфіку підрозділу документарних пам’яток як одного з найважливіших бібліотечних науково-культурних проєктів. Охарактеризовано умови генези, основні етапи формування, особливості функціонування і розвитку такого підрозділу в ХДНБ ім. В. Г. Короленка протягом ХХ ст., починаючи із заснування в 1903 р. за ініціативи голови правління Харківської громадської бібліотеки Д. І. Багалія відділу рукописів і автографів, й до 2010-х рр., у сучасному соціокомунікативному середовищі.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Габель Маргарита Орестівна

Лосієвський, І. Я. Габель Маргарита Орестівна [Електронный ресурс] / І. Я. Лосієвський // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-margarita-orestivna (дата звернення: 25.06.2020). – Назва з екрана.

Про українського ученого-літературознавця, книгознавця, бібліотекознавця, бібліографа, педагога вищої школи, бібліотекаря, керівника книгознавчої групи (1934–1939), завідувачки відділу стародруків, рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1940–1941, 1944–1949); кандидата філологічних наук (1940), доцента (1940).


Повний текст

  Лужанчук, В. В. Дмітренко Ігор Михайлович

Лужанчук, В. В. Дмітренко Ігор Михайлович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 111.

  Лужанчук, В. В. Докучаєв Василь Васильович

Лужанчук, В. В. Докучаєв Василь Васильович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 112–113.

  Лужанчук, В. В. Дубодєлов Віктор Іванович

Лужанчук, В. В. Дубодєлов Віктор Іванович [Текст] / В. В. Лужанчук // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін.; [ред. рада: С. І. Чернов (голова) та ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 117.

  Лосієвський, І. Я. Експертиза пам'яткових документних комплексів

Лосієвський, І. Я. Експертиза пам'яткових документних комплексів [Електронний ресурс] / І. Я. Лосієвський // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Вип. 9. – С. 6–26. – URL: https://archive.org/details/9_20240110_20240110_1703/page/n5/mode/2up (дата звернення: 26.04.2024). – Назва з екрана.

Про специфіку експертизи цінності комплексних документарних пам'яток, їх типологічні та видові ознаки. Розглянуто проблемні питання теорії і практики формування колекцій та фондів документарних пам 'яток.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток у сучасній Україні

Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток у сучасній Україні [Текст] / Ігор Якович Лосієвський // Libri Descripti : Materialy międzynarodowej konferencji nankowej «Opis edycji rzadkich I unikatowych», Charków, 16-19 września 2013 rokou = Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Експертиза рідкісних і цінних видань», Харків, 16-19 вересня 2013 року / Дослідн. Центр Польськ. Бібліогр. Естрайхерів Ягелонського Ун-ту, ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Kraków, 2016. – S. 183–204. – (Biblioteka Tradicji, № CXLVI).

Майстер-клас професора кафедри бібліотекознавства і соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, завідувача науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, доктора філологічних наук І. Я. Лосієвського, присвячений організації державної, міжвідомчої та відомчої (без статусу державної) експертизи цінності документних пам’яток в Україні, використанню матеріалів такої експертизи в архівній, бібліотечній та музейній справі, у роботі слідчих органів, судовій справі; регламентації експертизи унікальних та особливо цінних документів.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка

Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / І. Я. Лосієвський // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – 20 берез. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/dokumentni-fondy/ekspertyza-tsinnosti-dokumentnykh-pam-iatok-u-kharkivskii-derzhavnii-naukovii-bibliotetsi-imeni-v-h-korolenka (дата звернення: 15.04.2023). – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток як навчальна дисципліна

Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток як навчальна дисципліна [Електронний ресурс] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 45–60. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945e841df50ebc0


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Етичні та психологічні особливості документознавчої експертної діяльності

Лосієвський, І. Я. Етичні та психологічні особливості документознавчої експертної діяльності [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 87–100. – Бібліогр. : с. 98–100. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2bJ03x7 (дата звернення: 07.09.2016).


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Засіб символьної комунікації: від історії до сьогодення

Лосієвський, І. Я. Засіб символьної комунікації: від історії до сьогодення / І. Я. Лосієвський // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 13–14. – Рец. на кн. : Чекштуріна, В. М. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В. М. Чекштуріна. – Харків : Індустрія, 2015. – 316 с.

  Лосиевский, И. Я. Защита поэта. Вадим Шершеневич

Лосиевский, И. Я. Защита поэта. Вадим Шершеневич [Текст] / И. Я. Лосиевский // Сквозь литературу : сб. ст. к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. - Киев, 2015. - С. 253–267.

Розповідь про творчість видатного поета Вадима Габриэлевича Шершеневича (1893-1942).

  Лях, Г. М. Із досвіду укладання робочих таблиць УДК для краєзнавчих фондів і каталогів, або Усмішки систематизатора

Лях, Г. М. Із досвіду укладання робочих таблиць УДК для краєзнавчих фондів і каталогів, або Усмішки систематизатора / Г. М. Лях // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної, м. Харків, 23 трав. 2019 р. [Текст] : матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2020. – С. 79–85. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945522a6d11bb8b (дата звернення: 17.08.2020).


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Каганов Ісак Якович

Лосієвський, І. Я. Каганов Ісак Якович [Електронний ресурс] / І. Я. Лосієвський // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 16 груд. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/kaganov-isak-jakovich (дата звернення: 23.12.2021). – Назва з екрана.

Про українського ученого-книгознавця, бібліотекознавця, бібліографа, літературознавця, педагога, бібліофіла, кандидата філологічних наук, визначного представника Харківської бібліотечної науково-освітньої школи.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Колекції рідкісних та цінних періодичних видань у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Лосієвський, І. Я. Колекції рідкісних та цінних періодичних видань у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 78–93. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329451fff17e48fd7 (дата звернення: 26.09.2018).

Про колекції пам’яток вітчизняного та іноземного періодичного друку, особливо рідкісні та цінні періодичні видання у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Колекція давньогрецьких керамічних клейм у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка

Лосієвський, І. Я. Колекція давньогрецьких керамічних клейм у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка [Текст] / І. Я. Лосієвський, К. В. Бондар // Пам'ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н. е. : колекція О. В. Горілого : [нариси, альбом] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Харків : ІРІС, 2015. - С. 6–13. - Бібліогр.: с. 13.

  Лосиевский, И.Я. Литературное движение на Украине в 1800-х – 1825 гг.

Лосиевский, И.Я. Литературное движение на Украине в 1800-х – 1825 гг. [Текст] / И. Я. Лосиевский // В.Н.Каразін. Діалоги у часі й просторі: дослідження і матеріали. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – С. 181-191.

Екстракт із монографії І.Я.Лосієвського «Русская лира с Украины: Русские писатели Украины первой четверти ХІХ в.» (1993), по суті, є полемікою науковця із представниками ленінградської літературознавчої школи В. Г. Базановим, Б. С. Мейлахом та ін., м. вважали В. Н. Каразіна м. у засланні О. С. Пушкіна. Автор доводить, що нотатки В. Н. Каразіна не могли суттєво вплинули на долю поета, адже стали відомими урядовцями уже після винесення остаточного вердикту стосовно Олександра Сергійовича.

  Левченко, Н. Г. Літопис успіху: історія довжиною у 120 років

Левченко, Н. Г. Літопис успіху: історія довжиною у 120 років [Текст] / Н. Г. Левченко // Слово ветерана. – 2021. – № 3–4. – 29 янв. – 4 февр. – С. 3.

Зазначено, що у 2020 р. ХДНБ ім. В. Г. Короленка відзначила 190-річний ювілей. Представлена інформація про один із провідних відділів книгозбірні – відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів, якому у 2021 р. виповнилось 120 років.

  Лосієвський, І. Я. Новознайдені пам’ятки: «внутрішні ресурси» фондів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка та надходження до її фондів з приватних зібрань

Лосієвський, І. Я. Новознайдені пам’ятки: «внутрішні ресурси» фондів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка та надходження до її фондів з приватних зібрань [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 184–203. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 15.11.2021).

Про напрямки та результати обстеження фондів ХДНБ протягом 1980–2020 рр. з метою виявлення унікальних та особливо рідкісних документів – стародруків, починаючи з фрагментів інкунабул і палеотипів; інших рідкісних та цінних видань, книжок з бібліотек видатних діячів науки і культури, зокрема з їх автографами та екслібрисами; архівних пам’яток тощо. Висвітлено також історію надходження до бібліотеки у цей період найцінніших документарних пам’яток з приватних зібрань.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Особовий фонд поета Бориса Чичибабіна у ХДНБ ім. В. Г. Короленка: до характеристики складу

Лосієвський, І. Я. Особовий фонд поета Бориса Чичибабіна у ХДНБ ім. В. Г. Короленка: до характеристики складу [Текст] / І.Я. Лосієвський. // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 231–240. – Електрон. аналог : режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Лосієвський І. Я. Особові архівні фонди у ХДНБ ім. В. Г. Короленка як джерела з історії науки та культури України

Лосієвський І. Я. Особові архівні фонди у ХДНБ ім. В. Г. Короленка як джерела з історії науки та культури України / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ЗГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 2.– С. 3–11. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: https://ru.calameo.com/read/000632945ec25530693b1 (дата звернення: 23.10.2017).

Розглядаються питання історії формування, сучасної структури та складу особових архівних фондів у ХДНБ ім. В. Г. Короленка, їх наукової цінності як джерел з історії науки та культури України.


Повний текст

  Лужанчук, В. В. Очерк

Лужанчук, В. В. Очерк [Электронный ресурс] / В. В. Лужанчук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Лосиевский, И.Я. Пам`ятки античної культури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Лосієвський, І. Я. Пам`ятки античної культури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 49–56. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Лосієвський, І. Поет, воїн, патріот

Лосієвський, І. Поет, воїн, патріот [Текст] / І. Лосієвський // Слово і час. –– 2015. –– № 6. –– С. 111. – Рец. на кн. : Рева Л. Платон Микитович Воронько, 1913 –– 1988 : до 100-ліття від дня народження : монографія. –– Київ : Альтерпрес, 2014. –– 204 с.

  Лосієвський, І. Я. Почеркознавча експертиза рукописних пам’яток у науковій бібліотеці (за матеріалами експертних досліджень Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка)

Лосієвський, І. Я. Почеркознавча експертиза рукописних пам’яток у науковій бібліотеці (за матеріалами експертних досліджень Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка) [Текст] / І. Я. Лосієвський // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. – Київ : НБУВ, 2022. – Вип. 28. – С. 219–254. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://rksu.nbuv.gov.ua/cgi-bin/rksu/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=RKSU&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2022_28_15 (дата звернення: 6.09.2022).

Висвітлено специфіку почеркознавчої експертизи рукописних пам’яток на основі досвіду експертних досліджень у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Романовський Валерій Станіславович. Некролог (26.06.1976 – 16.01.2023)

Лосієвський, І. Я. Романовський Валерій Станіславович. Некролог (26.06.1976 – 16.01.2023) / І. Я. Лосієвський // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2023. – № 1. – С. 60–61. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про Валерія Романовського, українського історика, краєзнавця, кандидата історичних наук, педагога і ветерана антитерористичної операції, захисника України з перших днів повномасштабного вторгнення, бібліотекаря науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

  Левченко, Ніна Справа усього життя

Левченко, Ніна. Справа усього життя [Текст] / Н. Левченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 59–63. – Бібліогр. наприкінці ст.

Висвітлюється досвід роботи Віри Григорівни Прохорової, заслуженого працівника культури України, завідуючої відділом науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

  Лосиевский, Игорь Стихи

Лосиевский, Игорь. Стихи [Электронный ресурс] / И. Лосиевский // Новый Континент : лит.-художеств. альм. : сайт. – Электрон. дан. – 2017. – 25 июня. – Режим доступа: http://www.kontinent.org/igor-losievskii-stihi/ (дата обращения: 4.07.2017). – Загл. с экрана.


Повний текст

  Лях Г. М. Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка: до 110-річчя відділу «Україніка» імені Т. Г. Шевченка

Лях Г. М. Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка: до 110-річчя відділу «Україніка» імені Т. Г. Шевченка [Текст] / Г. М. Лях // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 183–189. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Про зразки літературної спадщини Т. Шевченка – прижиттєві, факсимільні видання, а також присвячені йому бібліографічні покажчики – у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Лосієвський, І. Текст, сюжети і мотиви «Повісті временних літ» в українському літописному збірнику 1620-х рр. з фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Лосієвський, І. Текст, сюжети і мотиви «Повісті временних літ» в українському літописному збірнику 1620-х рр. з фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / І. Лосієвський // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : зб. ст. – [Харків], 2014. – С. 114–137. : іл.

Розглянуто особливості літературної рецепції -трансформації тексту, сюжетів і мотивів – «Повісті временних літ» в українському літописному збірнику 1620-х рр. з фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка

  Лосієвський, І. Я. Український бібліотекар, книгознавець та бібліограф О. І. Черкашин: до 100-річчя з дня народження

Лосієвський, І. Я. Український бібліотекар, книгознавець та бібліограф О. І. Черкашин: до 100-річчя з дня народження [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.205– 216. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Харківські книжкові видання XIX – початку ХХ ст. у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія, сучасний склад та перспективи розширення колекції

Лосієвський, І. Я. Харківські книжкові видання XIX – початку ХХ ст. у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія, сучасний склад та перспективи розширення колекції [Текст] / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 2. – С. 204–214. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945ebbc1261e1fc (дата звернення: 3.12.2019).

Про історію формування, сучасний склад та перспективи розширення колекції харківських книжкових видань ХІХ – початку ХХ ст. (до 1921 р. включно).


Повний текст

  Лосиевский, И. Я. Харьковская общественная библиотека им. В. Г. Короленко в годы немецко-фашистской оккупации Харькова (1941–1943 гг.)

Лосиевский, И. Я. Харьковская общественная библиотека им. В. Г. Короленко в годы немецко-фашистской оккупации Харькова (1941–1943 гг.) [Текст] / И. Я. Лосиевский // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне : материалы VI Междунар. науч. конф. (Москва, 25–26 нояб. 2015 г.) : в 2 ч. - Москва, 2015. - Ч. 1. - С. 163–169.

В статті міститься унікальна інформація з архівних джерел, що розкриває втрати ХДНБ ім. В. Г. Короленка в період Великої Вітчизняної війни.

  Лосієвський, І. Я. Черкашин Олексій Іванович

Лосієвський, І. Я. Черкашин Олексій Іванович [Електронний ресурс] / І. Я. Лосієвський // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.old.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/107.html (дата звернення: 23.01.2019). – Назва з екрана.

Про Черкашина Олексія Івановича, українського бібліотекаря, книгознавця та бібліографа, завідувача відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1949–1981 рр.


Повний текст

  Лосієвський, І. Я. Шоломова Софія Богданівна

Лосієвський, І. Я. Шоломова Софія Богданівна [Електрон. ресурс ] / І. Я. Лосієвський. // Українська бібліотечна енциклопедія : веб-сайт / Нац. парлам. б-ка України. – [Київ], 2015. – Електрон. текстові дані. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Шоломова%20Софія%20Богданівна (дата звернення: 08.05.2015)

Стаття розміщена у розділі ''Персоналії'' сайту Української бібліотечної енциклопедії. Розділ містить відомості про науковців, організаторів бібліотечної справи, бібліотечних фахівців-практиків, діяльність яких вплинула на становлення та розвиток бібліотечної справи на територіях, які зараз входять до складу Української держави, а також про фахівців бібліотечної справи - наших сучасників.


Повний текст

М

  Мамон, В. Від концепції до реалізації: історія створення філіалів Харківської громадської бібліотеки

Мамон, В. Від концепції до реалізації: історія створення філіалів Харківської громадської бібліотеки [Електронний ресурс] / В. Мамон // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. (22-23 листоп. 2023). У 2 ч. / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Ч. 1. – С. 196–198. – URL: http://rio-khsac.in.ua/konfer.html (дата звернення: 21.02.2024). – Назва з екрана.


Повний текст

  Мамон, В. Є. Габель Людмила Орестівна

Мамон, В. Є. Габель Людмила Орестівна [Електронний ресурс] / В. Є. Мамон // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – 22 серп. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/habel-liudmyla-orestivna (дата звернення: 3.12.2023). – Назва з титул. екрана.

Про бібліотекаря, члена Комітету сільських бібліотек та Книжкової комісії Харківського товариства грамотності, члена Харківської громадської бібліотеки.


Повний текст

  Мамон, В. Є. Гассельбрінк (Габель) Валерія Орестівна

Мамон, В. Є. Гассельбрінк (Габель) Валерія Орестівна [Електронний ресурс] / В. Є. Мамон // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Електрон. дані. – Харків, 2021. – 26 серп. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gasselbrink-gabel-valerija-orestivna (дата звернення: 30.08.2021). – Назва з екрана.

Про бібліотекаря, члена комітету філіальних відділень Харківської громадської бібліотеки, завідуючу відділом іноземної літератури ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Мамон, В. Є. Життєвий шлях бібліотекарки Марії Габель-Ющенко

Мамон, В. Є. Життєвий шлях бібліотекарки Марії Габель-Ющенко [Електронний ресурс] / В. Є. Мамон // Короленківські читання 2022 «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни» : матеріали ХХV Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовт. 2022 р.) / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – С. 94–101. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/2022._202401/page/94/mode/2up (дата звернення: 22.01.2024). – Назва з екрана.

Розповідається про життєвий шлях революціонерки, бібліотекарки та діячки народної освіти, Марії Габель-Ющенко. Згадується, що вона організувала Педагогічну бібліотеку в Харкові, яка згодом стала педагогічним відділом ЦНБ (нині ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна). Розглядається її революційна та бібліотечна діяльність. Приділено особливу увагу питанню авторства її статей у періодичних виданнях педагогічної тематики.


Повний текст

  Мамон, В. Є. Життєвий шлях бібліотекаря Людмили Габель

Мамон, В. Є. Життєвий шлях бібліотекаря Людмили Габель [Текст] / В. Є. Мамон // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 239–246. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 15.11.2021).

Розповідь про життєвий шлях бібліотекарки, революціонерки та громадської діячки Людмили Габель та про її творчий доробок, який зберігається в архівному фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Миценко, С. М. Збірник наукових праць Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Миценко, С. М. Збірник наукових праць Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / С. М. Миценко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/profesiini-komunikatsiini-kanaly-fakhovi-vydannia/zbirnik-naukovih-prac-harkivskoi-derzhavnoi-naukovoi-biblioteki-im-v-g-korolenka (дата звернення: 16.09.2019). – Назва з екрана.

Про видання «Збірник наукових праць», започатковане в ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1996 р. з метою створити основу для дослідження історії та досвіду роботи книгозбірні.


Повний текст

  Московкин, В. М. О деятельности Алексея Николаевича Деревицкого в Харькове

Московкин, В. М. О деятельности Алексея Николаевича Деревицкого в Харькове [Электронный ресурс] / В. М. Московкин, Е. Н. Дмитриева // Научный результат. Серия: Социальные и гуманитарные исследования : сетевой науч. журн. – Электрон. дан.– 2017. – Т. 3, Вып. 2. – С. 37–46. – Библиогр. в конце ст. – URL: http://rrhumanities.ru/journal/issue/2-12-2017/ (дата обращения: 19.02.2018). – Загл. с экрана.

Висвітлюється харківський період діяльності відомого фахівця з античної філології, дослідника давньогрецької літератури О. М. Деревицького. Вивчено його дарчі написи на книгах з фондів найбільших харківських бібліотек, показаний внесок в розвиток Харківської громадської бібліотеки (нині – Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка).


Повний текст

  Миценко, С. М. Ракитянська Валентина Дмитрівна : до 65-річчя [заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, директора Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка]

Миценко, С. М. Ракитянська Валентина Дмитрівна : до 65-річчя [заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, директора Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка] / С. М. Миценко // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам’яткоохорон. роботи. – Харків, 2014. – Вип. 3, ч. 1. – С. 237–238 : портр.

  Мамон, В. Є. Ситников Олександр Петрович

Мамон, В. Є. Ситников Олександр Петрович [Електронний ресурс] / В. Є. Мамон // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – 28 листоп. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/sytnykov-oleksandr-petrovych (дата звернення: 3.12.2023). – Назва з титул. екрана.

Про українського вченого-хіміка, громадського діяча, голову Комітету сільських бібліотек Харківського товариства поширення у народі грамотності (1903–1910), члена Харківської громадської бібліотеки.


Повний текст

  Миценко, С. М. Спогади про роботу в Книжковій палаті України

Миценко, С. М. Спогади про роботу в Книжковій палаті України [Текст] / С. М. Миценко // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 214–227 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 15.11.2021).

Згадується про роботу в Книжковій палаті УРСР у 1974–1991 рр., директора установи І. М. Сипала, заступника директора Ю. Б. Медведєва, про Харківську обласну бібліотеку для дітей. Йдеться про професійну діяльність автора спогадів на різних посадах.


Повний текст

  Михайленко, В. М. Становлення депозитарної системи бібліотечних фондів у харківському регіоні у 1970–1990-х роках

Михайленко, В. М. Становлення депозитарної системи бібліотечних фондів у харківському регіоні у 1970–1990-х роках / В. М. Михайленко // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 93–108. – Бібліогр.: с. 107–108 (12 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Розглядаються профілі комплектування, принципи формування депозитарних фондів, впровадження та становлення регіональних систем депозитарного зберігання, їх специфіка. Висвітлюється робота з передачі маловикористовуваної літератури до регіональних депозитаріїв.


Повний текст

  Мыценко, С. М. Теоретические основы редактирования и некоторые практические рекомендации по редактированию документов

Мыценко, С. М. Теоретические основы редактирования и некоторые практические рекомендации по редактированию документов [Электронный ресурс] / С. М. Мыценко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Н

  Непочатова, О. В. «Cоціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова» – регіональний корпоративний проєкт

Непочатова, О. В. «Cоціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова» – регіональний корпоративний проєкт [Електронний ресурс] / О. В. Непочатова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/proektna-diialnist/socialni-komunikacii-zvedenij-katalog-nadhodzhen-do-bibliotek-harkova-regionalnij-korporativnij-proiekt (дата звернення: 16.12.2020). – Назва з титул. екрана.

Про регіональний корпоративний бібліографічний ресурс (базу даних), який містить інформацію про документи соціально-комунікаційного циклу, що надходять до провідних наукових та публічних бібліотек, книгозбірень закладів вищої освіти Харкова з 1996 р.


Повний текст

  Непочатова О. В. «Каталог видань Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка та публікацій про її діяльність за 2011 – 2015 рр.» як потужний бібліографічний ресурс

Непочатова О. В. «Каталог видань Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка та публікацій про її діяльність за 2011 – 2015 рр.» як потужний бібліографічний ресурс [Текст] / О. В. Непочатова, Ю. В. Ходарєва // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 263–272. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Презентовано покажчик, що хронологічно продовжує попередні випуски і містить бібліографічні відомості про публікації бібліотеки за 2011–2015 рр. Висвітлено особливості випуску, здійснений аналіз джерельної бази, наводяться статистичні показники публікацій про бібліотеку та публікацій її працівників у фахових виданнях і у ЗМІ.


Повний текст

  Науменко, Л. В. Авторитетний файл колективного автора (АФКА)

Науменко, Л. В. Авторитетний файл колективного автора (АФКА) [Електронний ресурс] / Л. В. Антонова, О. А. Поліщук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/katalogizaciya/7.html (дата звернення: 7.05.2018). – Назва з екрана.

Про базу даних «Авторитетний файл колективного автора (АФКА)», що ведеться у ХДНБ ім. В. Г. Короленка з 2002 р.


Повний текст

  Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка)

Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібл. вісн. – 2014. - № 3. - C. 7-12. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2014_3_4.pdf.

У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку.


Повний текст

  Непочатова, О. В. База даних «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова» – корпоративний ресурс для професіоналів

Непочатова, О. В. База даних «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова» – корпоративний ресурс для професіоналів [Текст] / О. В. Непочатова // Людина, культури, техніка в новому тисячолітті : ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-24 квіт. 2019 р. : зб. тез наук. доп. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 103–105.

Представлено інформацію про корпоративний бібліографічний електронний ресурс, учасниками якого є 15 провідних бібліотек Харкова. Координатор ресурсу – кабінет бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної ХДНБ iм. В. Г. Короленка.

  Непочатова, О. В. Ігор Якович Лосієвський – український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет (презентація біобібліографічного покажчика)

Непочатова, О. В. Ігор Якович Лосієвський – український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет (презентація біобібліографічного покажчика) [Текст] / О. В. Непочатова // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 184–188. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329451fff17e48fd7 (дата звернення: 26.09.2018).

Презентовано біобібліографічний покажчик, присвячений доробку завідуючого науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, доктора філологічних наук, заслуженого працівника культури України.


Повний текст

  Непочатова, О. В. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс – база даних «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бiблiотек Харкова»

Непочатова, О. В. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс – база даних «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бiблiотек Харкова» [Текст] / О. В. Непочатова, Н. І. Капустіна // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 68–77. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 7.12.2020).

Розглянуто базу даних «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бiблiотек Харкова» як засіб інформаційного забезпечення фахівців із соціальних комунікацій. Представлено результати бібліометричного аналізу, висвітлено динаміку розвитку і сучасний стан корпоративного ресурсу.


Повний текст

  Непочатова, О. В. Перший випуск серії «Бібліотечні діячі Слобожанщини» (презентація видання)

Непочатова, О. В. Перший випуск серії «Бібліотечні діячі Слобожанщини» (презентація видання) [Текст] / О. В. Непочатова, Н. В. Петренко // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 2. – С. 266–271. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945ebbc1261e1fc (дата звернення: 4.12.2019).

Презентовано перший біобібліографічний покажчик із серії «Бібліотечні діячі Слобожанщини», присвячений професійному доробку директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги III ступеня, голови Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» В. Д. Ракитянській.


Повний текст

П

  Полянська, Н. І. «Краєзнавці Слобожанщини» - серія біобібліографічних покажчиків ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Полянська, Н. І. «Краєзнавці Слобожанщини» - серія біобібліографічних покажчиків ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / Н. І. Полянська // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам'яткоохорон. роботи / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. худож. музей та ін. - Харків : Курсор, 2015. - Вип. 4. - С. 191-196. - (Твори пам'яткознавців).

  Прохорова, Г. В. «Проект "Техно-LAB"»

Прохорова, Г. В. «Проект "Техно-LAB"» [Текст] / Г. В. Прохорова // «Бібліотеки, їх організація і техніка». ІІІ регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. обл. від-ня (філ.) Всеукр. громад. орг. «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – С. 59–64. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945264c81de9663 (дата звернення: 22.08.2018).

Про проект, націлений на реалізацію інтелектуального потенціалу громадян у сфері науково-технічної діяльності, використання вітчизняних досягнень науки і техніки.


Повний текст

  Прохорова, Г. В. NE-FORMATне навчання бібліотекарів

Прохорова, Г. В. NE-FORMATне навчання бібліотекарів [Текст] / Г. В. Прохорова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 26–27.

Йдеться про Зимову школу молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, що була проведена за підтримки програми «Бібліотміст» 11–15 лютого 2014 року у Львівській області.

  Прохорова, В. V Фестиваль науки у Харкові

Прохорова, В. V Фестиваль науки у Харкові [Текст] / В. Прохорова, Н. Левченко // Інтелектуальна власність в Україні. – 2021. – № 5. – С. 56–59.

Про V Фестиваль науки «Наука ХХІ століття: Інновації у харчовій галузі і ресторанному бізнесі», що відбувся в онлайн-режимі у ХДНБ ім. В. Г. Короленка 17-21 травня 2021 р.

  Прохорова, Г. В. Бібліотека як середовище технічної творчості сучасної молоді

Прохорова, Г. В. Бібліотека як середовище технічної творчості сучасної молоді [Текст] / Г. В. Прохорова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23-24 квіт. 2020 р. / Ін-т модернізації змісту освіти, Харків. держ. акад. культури та ін. – Харків, 2020. – С. 180–182.

Проаналізовано просвітницькі заходи відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка як центра неформальної освіти на допомогу технічної творчості молоді («Фестиваль науки», «Школа молодого винахідника» тощо).

  Прохорова, Г. В. Бібліотечне обслуговування на карантині: нові виклики часу

Прохорова, Г. В. Бібліотечне обслуговування на карантині: нові виклики часу [Текст] / Г. В. Прохорова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 лист. 2020 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків, 2020. – С. 181-182.

  Прохорова, Г. Бібліотечний краудсорсинг: традиції чи інновації?

Прохорова, Г. Бібліотечний краудсорсинг: традиції чи інновації? [Текст] / Ганна Прохорова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 6–8. – Бібліогр. : с. 8.

У статті головного бібліотекаря ХДНБ ім. В. Г. Короленка розглядається поняття «краудсорсинг», можливість і доцільність застосування краудсорсингу в бібліотечній сфері, а також досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка у цьому напрямку.


Повний текст

  Панарин, Г. С. Вебпортфолио ученого – молоток, который стал мікроскопом

Панарин, Г. С. Вебпортфолио ученого – молоток, который стал мікроскопом [Электронный ресурс] / Г. С. Панарин // Бібліотека у призмі Web технологій: традиційні та модерні послуги і очікування користувача : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26-30 жовт. 2020 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – С. 96–105. – URL: http://conf.hduht.edu.ua/images/2020/Panarin.pdf (дата звернення: 29.10.2020). – Назва з екрана ; Те саме. – URL: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/t_k_26.10.20.pdf (дата звернення: 18.11.2020). – Назва з екрана.

Розглядаються передумови до створення, процес розробки, впровадження та подальші плани розвитку модуля для подання в мережі інтернет доступу до наукометричних показників авторів-співробітників і бібліографічних списків їх робіт.


Повний текст

  Прохорова, В. Г. Внесок керівників відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів у розвиток Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Прохорова, В. Г. Внесок керівників відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів у розвиток Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / В. Г. Прохорова, Л. І. Кравченко // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Вип. 9. – С. 90–128. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/9_20240110_20240110_1703/page/90/mode/2up (дата звернення: 18.06.2024). – Назва з екрана.

Висвітлюється діяльність дев'ятьох керівників відділу: особистий внесок завідуючих та робота колективу під їхнім керівництвом. Йдеться про людей, які вписали в історію відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів нові сторінки: формували фонди, залучали користувачів, несли в маси інформацію про нові досягнення науки і техніки. Відомостей про осіб, які керували відділом у 1920-1940-х роках, не знайдено.


Повний текст

  Прохорова, В. Г. Десять років діяльності центру інформаційної підтримки винахідництва Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Прохорова, В. Г. Десять років діяльності центру інформаційної підтримки винахідництва Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка / В. Г. Прохорова // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 176–186. – Бібліогр.: с. 186 (4 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Висвітлюються досягнення та підсумки діяльності Центру інформаційної підтримки винахідництва в історичному аспекті, впровадження нових форм і методів інформаційного обслуговування, створення нових інформаційних продуктів, розвиток соціального партнерства.


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Діяльність представників технічної інтелігенції у складі Правління Харківської громадської бібліотеки

Прохорова, Г. В. Діяльність представників технічної інтелігенції у складі Правління Харківської громадської бібліотеки [Текст] / Г. В. Прохорова // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 134–141. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 15.11.2021).

Йдеться про внесок представників технічної інтелігенції з числа членів Правління у всебічний розвиток Харківської громадської бібліотеки. Їхній вплив на формування у перших користувачів зацікавленості, схильності до самоосвіти, поваги і любові до книги, художнього смаку, наукового та філософського світогляду важко переоцінити.


Повний текст

  Прохорова, Г. Досвід патентно-інформаційної діяльності бібліотек за кордоном та їх місце у державних системах НТІ

Прохорова, Г. Досвід патентно-інформаційної діяльності бібліотек за кордоном та їх місце у державних системах НТІ [Текст] / Г. Прохорова // Інтелектуальна власність в Україні. – 2021. – № 2. – С. 32–35. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Прохорова, Г. В. Енергія життя

Прохорова, Г. В. Енергія життя [Текст] / Г. В. Прохорова // Андрій Вікторович Гнатов : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Г. В. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко]. – Харків, 2020. – С. 3–4. – (Винахідники Харківщини ; вип. 11).

Висвітлено події життя та етапи творчого винахідницького шляху професора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктора технічних наук Андрія Вікторовича Гнатова.

  Прохорова, Г. В. Енергія життя

Прохорова, Г. В. Енергія життя [Текст] / Г. В. Прохорова // Гнатов Андрій Вікторович : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – С. 7–8. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294519dff6854cd8 (дата звернення: 16.08.2021).


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Забезпечення потреб фахівців медичної галузі інформаційно-бібліотечними ресурсами (з досвіду роботи відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка)

Прохорова, Г. В. Забезпечення потреб фахівців медичної галузі інформаційно-бібліотечними ресурсами (з досвіду роботи відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка) [Текст] / Г. В. Прохорова // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 96–103. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 26.11.2019).

Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці бібліотеки з представниками медичної галузі.


Повний текст

  Прохорова, В. Засновник патентного відділу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (до 100-річчя від дня народження Інни Сергіївни Гончарової (1919-1993)

Прохорова, В. Засновник патентного відділу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (до 100-річчя від дня народження Інни Сергіївни Гончарової (1919-1993) [Текст] / В. Прохорова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 60–63. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про бібліографа, ученого секретаря, завідувачку відділу патентів, заступника директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1948–1976 рр.

  Петренко, Н. І в роки бурь, і голоду, і холоду

Петренко, Н. І в роки бурь, і голоду, і холоду [Текст] / Н. Петренко // Бібл. форум України: історія, теорія і практика. – 2022. – № 2. – С. 37–46. – Бібліогр. наприкінці ст.

Історичний нарис, присвячений Наталії Іванівні Чепізі, першій завідувачці та директорці Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (у 1904–1930 рр.)

  Прохорова, Г. В. Інтелектуальна власність очима молоді

Прохорова, В. Г. Інтелектуальна власність очима молоді [Текст] / В. Г. Прохорова, В. О. Кривошей, Є. С. Стогній // Освіта і право. – 2015.– № 12. – С. 13 – 14.

  Прохорова, В. Г. Інформаційне забезпечення винахідницької діяльності наукових установ міста

Прохорова, В. Г. Інформаційне забезпечення винахідницької діяльності наукових установ міста [Текст] / В. Г. Прохорова // Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 26 верес. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винахідників і раціоналізаторів. – Харків, 2020. – С. 45–50. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945eff12ac1e138 (дата звернення: 17.08.2021).

Про науково-просвітницьку та інформаційну роботу відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 2019 р. на допомогу науковій та винахідницькій діяльності.


Повний текст

  Подошовка, Н. В. Історія впровадження УДК у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка

Подошовка, Н. В. Історія впровадження УДК у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / Н. В. Подошовка // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Електрон. дані. – Харків, 2023. – Вип. 9. – С. 26–43. – Бібліогр. наприкінці ст. - URL: https://archive.org/details/9_20240110_20240110_1703/page/26/mode/2up (дата звернення: 26.04.2024). – Назва з екрана.

Розкрито перебіг подій та тематику проведених у ХДНБ ім. В. Г. Короленка науково-організаційних заходів із впровадження Універсальної десяткової класифікації, до участі в яких були залучені викладачі Харківської державної академії культури та фахівці бібліотек Харкова, що мають досвід опрацювання документів за УДК. Зазначено, що науково-методичний та координаційний центр - Державна наукова установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова».


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Історія становлення сфери інтелектуальної власності в Україні

Прохорова, Г. В. Історія становлення сфери інтелектуальної власності в Україні / Г. В. Прохорова // Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 7. – С. 4–12.

  Прохорова, В. Г. Історія фонду патентів ХДНБ ім. В. Г. Короленка та його популяризація в електронному середовищі

Прохорова, В. Г. Історія фонду патентів ХДНБ ім. В. Г. Короленка та його популяризація в електронному середовищі [Текст] / В. Г. Прохорова, Г. В. Прохорова // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 39–48. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329451fff17e48fd7 (дата звернення: 26.09.2018).

Висвітлено історію створення фонду патентів, названі наявні у бібліотеці стародавні попередники патентів, розглядаються приклади популяризації фонду в соціальних мережах, на сайті бібліотеки, через інтерактивні заходи, віртуальні виставки тощо.


Повний текст

  Петренко, Н. Її виховав і навчив колектив

Петренко, Н. Її виховав і навчив колектив [Текст] / Н. Петренко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 53–59. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про Ніну Хомівну Семененко, бібліотекознавця, директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1970–1985 рр., заслуженого працівника культури УРСР (1974), учасника Другої світової війни. Публікується з нагоди 100-річчя від дня народження.

  Петренко, Н. Керманич «короленківської» книгозбірні повоєнної доби

Петренко, Н. Керманич «короленківської» книгозбірні повоєнної доби [Текст] / Н. Петренко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 50–57. – Бібліогр. наприкінці ст.

Стаття присвячена Григорію Андрійовичу Мірошниченку, військовослужбовцю, бібліотекознавцю, партійному та громадському діячу, директору ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1949–1969 рр., заслуженому працівнику культури УРСР, учаснику Другої світової війни. Публікується до 190-річчя заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

  Петренко, Н. В. Книжки під обстрілами: врятувати найбільшу книгозбірню Харкова

Петренко, Н. В. Книжки під обстрілами: врятувати найбільшу книгозбірню Харкова [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з директоркою ХДНБ ім. В. Г. Короленка Наталею Петренко] / Н. Петренко ; спілкувалася Наталя Меркулова // Gromada Group : сайт. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – 15 серп. : фото. – URL: https://gromada.group/news/statti/29519-knizhki-pid-obstrilami-vryatuvati-najbilshu-knigozbirnyu-harkova (дата звернення: 23.08.2023). – Назва з екрана.

Про діяльність ХДНБ ім. В. Г. Короленка в умовах війни, значні пошкодження та руйнування, збереження будівель бібліотечного комплексу та його фондів, виконання онлайн послуг користувачам, участь у проєктах, зокрема, у проекті «Архівування документів про війну», реалізація мультиплатформного проекту «Бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану» та ін.


Повний текст

  Полянська, Н. І. Краєзнавці Слобожанщини

Полянська, Н. І. Краєзнавці Слобожанщини [Електронний ресурс] / Н. І. Полянська // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/fahovi-vydannya/30.html (дата звернення: 23.02.2017). – Назва з екрана.

Про серію біобібліографічних покажчиків «Краєзнавці Слобожанщини», започатковану в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка в 1999 р.


Повний текст

  Полянська, Н. І. Краєзнавці Слобожанщини

Полянська, Н. І. Краєзнавці Слобожанщини [Електронний ресурс] / Н. І. Полянська // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : [регіон. корпорат. проект : демоверсія] ; Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : [матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.)]. У 2 ч. ; БібліоSPACE : дайджест бібл. інновацій. 2016. № 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філ.) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Електрон. дані. – Харків : ХДНБ, 2016. – 1 електрон. опт. диск на CD-ROM. – Систем. требования: Windows 2000 та вище ; PDF Мастер. – Назва з екрана, етикетки.

Про серію біобібліографічних покажчиків «Краєзнавці Слобожанщини», започатковану в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка в 1999 р.


Повний текст

  Прохорова Г. В. Краудсорсинг у бібліотечній сфері (напрацювання ХДНБ ім. В. Г. Короленка)

Прохорова Г. В. Краудсорсинг у бібліотечній сфері (напрацювання ХДНБ ім. В. Г. Короленка) [Текст] / Г. В. Прохорова // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 168–176 : рис. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Розглядається поняття «краудсорсинг», можливість і доцільність застосування краудсорсингу в бібліотечній сфері, а також досвід роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка за цим напрямком. Згадуються інноваційні проекти Школа бібліотечного журналіста, Фестиваль науки, виставки-конференції винахідницького мистецтва «Ukr.tech.fest», окремі заходи та проекти відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів. Зазначено, що за запрошенням бібліотеки студентка Харківського художнього училища Ю. О. Вербицька виконала художній розпис стіни в кабінеті бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної.


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Маркетинг як інтеграційний інструмент у роботі сучасної бібліотеки та досвід роботи відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Прохорова, Г. В. Маркетинг як інтеграційний інструмент у роботі сучасної бібліотеки та досвід роботи відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / Г. В. Прохорова // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 62–68. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 7.12.2020).

Розглядаються загальні положення теорії і сутність бібліотечного маркетингу, а також досвід застосування різноманітних його форм у роботі відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Петренко, Н. В. Мірошниченко Григорій Андрійович

Петренко, Н. В. Мірошниченко Григорій Андрійович [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 30 груд. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/miroshnichenko-grigorij-andrijovich (дата звернення: 30.12.2021). – Назва з екрана.

Про бібліотекознавця, громадського діяча, директора (1949–1969) ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури УРСР, учасника Другої світової війни, підполковника у відставці.


Повний текст

  Панарін, Г. Модуль «ВебПортфоліо вченого» як інструмент презентації наукометричних даних вчених

Панарін, Г. Модуль «ВебПортфоліо вченого» як інструмент презентації наукометричних даних вчених [Текст] / Г. Панарін, С. Панарін // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 1. – С. 11–14.

Розглядаються передумови до створення, процес розробки, впровадження та подальші плани розвитку модуля для подання в мережі інтернет доступу до наукометричних показників авторів-співробітників і бібліографічних списків їх робіт.

  Прохорова, Г. Науково-дослідна робота – метод удосконалення інформаційного обслуговування винахідників та інноваторів

Прохорова, Г. Науково-дослідна робота – метод удосконалення інформаційного обслуговування винахідників та інноваторів [Текст] / Г. Прохорова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовт. 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – С. 95–99. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30131 (дата звернення: 18.02.2022).

Проаналізовано основні наукові дослідження, які здійснювали працівники відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка самостійно та в яких брали участь останнім часом. Розкрито їх зміст та можливості як засіб покращення інформаційного обслуговування в бібліотеці.


Повний текст

  Подошовка, Н. В. Науково-організаційні заходи з упровадження УДК у бібліотеках Харкова

Подошовка, Н. В. Науково-організаційні заходи з упровадження УДК у бібліотеках Харкова [Текст] / Н. В. Подошовка // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 3. – С. 26–30. – Бібліогр. наприкінці ст.

Розкрито тематику проведених у ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 2017-2018 рр. заходів, присвячених упровадженню УДК, до участі в яких були залучені викладачі Харківської державної академії культури та фахівці бібліотек Харкова, які мають досвід опрацювання документів за УДК. Згадується участь у заходах співробітників кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної з виставкою "Практичні рекомендації з індексування документів за таблицями УДК", огляд якої зробила головний бібліотекар О.Непочатова.

  Петренко, Н. Невтомна праця, освячена любов'ю до книги

Петренко, Н. Невтомна праця, освячена любов'ю до книги [Текст] / Н. Петренко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 60–63. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про Надію Миколаївну Авдєєву, філолога, мовознавця, директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1986-1988 рр.

  Петренко, Н. В. Незнамова Лілія Павлівна

Петренко, Н. В. Незнамова Лілія Павлівна [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/personalii/neznamova-lilija-pavlivna (дата звернення: 19.06.2019). – Назва з екрана.

Про бібліотекаря-бібліографа, директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1989–2006), заслуженого працівника культури України (2000).


Повний текст

  Петренко, Н. Нелегкий шлях директора бібліотеки «сталінської доби»

Петренко, Н. Нелегкий шлях директора бібліотеки «сталінської доби» [Текст] / Н. Петренко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 51–58. – Бібліогр. наприкінці ст.

Стаття присвячена Павлу Степановичу Сафронову, політредактору, бібліотекознавцю, директору ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1932–1949 рр. Публікується до 190-річчя заснування книгозбірні.

  Прохорова, В. Г. Неформальна освіта – важливий напрямок діяльності центру інформаційної підтримки винахідництва ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Прохорова, В. Г. Неформальна освіта – важливий напрямок діяльності центру інформаційної підтримки винахідництва ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / В. Г. Прохорова // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 133–139. – Бібліогр. : с. 139. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 29.08.2016).

Розглядається діяльність Центру інформаційної підтримки винахідництва з надання освітніх послуг у сфері інтелектуальної власності та винахідництва.


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Нові реалії бібліотечного обслуговування

Прохорова, Г. В. Нові реалії бібліотечного обслуговування [Текст] / Г. В. Прохорова // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.187–192. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015).


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівців-медиків у бібліотеці

Прохорова, Г. В. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівців-медиків у бібліотеці [Текст] / Г. В. Прохорова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 35–36.

Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка з представниками медичної галузі.

  Погребняк, Н. Особливості укладання каталогу духовних нотних видань

Погребняк, Н. Особливості укладання каталогу духовних нотних видань [Електронний ресурс] / Н. Погребняк // Книга і бібліотека у мистецькому просторі міста : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 18–19 жовт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка [та ін.]. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – С. 81–83. – URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15139/5/book%26library_18_19_10_2017.pdf (дата звернення: 11.03.2020). – Назва з екрана.

Представлено досвід створення каталогу та особливості бібліографічного опису духовних нотних видань фахівцями ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Полянська, Н. І. Партнерство в краєзнавчій діяльності бібліотек (на прикладі ХДНБ ім. В.Г.Короленка)

Полянська, Н. І. Партнерство в краєзнавчій діяльності бібліотек (на прикладі ХДНБ ім. В.Г.Короленка) [Текст] / Н. І. Полянська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р., [що відбулася у рамках II краєзнав. читань пам'яті П. Тронька] / Нац. іст. б-ка України [та ін.]. - Київ : Фоліант, 2014. - С. 158-161.

У статті розповідається про великий досвід ХДНБ ім. В.Г.Короленка пратнерської співпраці у царині краєзнавчої діяльності.

  Прохорова, Г. В. Перспективи формування іміджу бібліотеки як «третього місця»

Прохорова, Г. В. Перспективи формування іміджу бібліотеки як «третього місця» [Текст] / Г. В. Прохорова // Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Одеса, 25-26 верес. 2014 р.) / Одеська нац. наук. б-ка ім. Максима Горького. - Одеса, 2015. - С. 7–9. - Електрон. аналог: режим доступу: www.odnb.odessa.ua/doc_file/DKB/konf2014.pdf/ (дата звернення: 26.11.2015).


Повний текст

  Прохорова, Г. Популяризація науки: Харків на передовій

Прохорова, Г. Популяризація науки: Харків на передовій [Текст] / Ганна Прохорова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 3. – С. 5–8. – Бібліогр. : с. 8.

Висвітлено науково-просвітницьку роботу відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, які мають на меті забезпечення і сприяння місцевого і регіонального винахідницького руху.

  Пахарук, Е. А. Пресс-пакет. Практические рекомендации по составлению пресс-релиза

Пахарук, Е. А. Пресс-пакет. Практические рекомендации по составлению пресс-релиза [Электронный ресурс] / Е. А. Пахарук // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріа-ли ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Петренко, Н. В. Проєкт «Історія бібліотеки» як важлива складова інтеграції літопису книгозбірні у цифровий простір

Петренко, Н. В. Проєкт «Історія бібліотеки» як важлива складова інтеграції літопису книгозбірні у цифровий простір [Текст] / Н. В. Петренко // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 127–134. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 15.11.2021).

Розглянуто досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка з впровадження інформаційного проєкту «Історія бібліотеки», висвітлено його мету, основні завдання, структуру та зроблено спробу визначити етапи реалізації на сайті книгозбірні. Основну увагу приділено змістовному наповненню ресурсу відповідно до розробленої структури та надано відомості про особливості кожної тематичної рубрики.


Повний текст

  Прохорова, В. Г. Просвітницька та іміджева діяльність відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів у дзеркалі медіа-простору регіону

Прохорова, В. Г. Просвітницька та іміджева діяльність відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів у дзеркалі медіа-простору регіону [Електронний ресурс] / В. Г. Прохорова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 136–141. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945139bc3780af6


Повний текст

  Петренко, Н. В. Реалії воєнного часу державної бібліотеки

Петренко, Н. В. Реалії воєнного часу державної бібліотеки [Електронний ресурс] / Наталя Петренко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : V Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 25 жовт. 2023 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. дані. –Харків, 2023. – 8 с. – URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/32619; URL: https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/32619/3/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A5%D0%94%D0%9D%D0%91%D0%9A.pdf (дата звернення: 10.11.2023). – Назва з екрана.

Висвітлено пріоритетні напрями діяльності ХДНБ ім. В. Г. Короленка в умовах воєнного стану 2022 року.


Повний текст

  Поліщук, О. А. Різдвяні святки: традиції українського народу

Поліщук, О. А. Різдвяні святки: традиції українського народу [Текст] / Оксана Поліщук, Наталя Погребняк // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 74.

Огляд дореволюційного нотного видання К. Г. Стеценка «Українські колядки і щедрівки» із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, повний зміст якого знаходиться на сайті бібліотеки.

  Петренко, Н. В. Роль віртуальних виставок в інформаційному забезпеченні досліджень з історії харківської бібліотечної школи

Петренко, Н. В. Роль віртуальних виставок в інформаційному забезпеченні досліджень з історії харківської бібліотечної школи [Текст] / Н. В. Петренко // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 87–95. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 7.12.2020).

Розглянуто віртуальні виставки, створені фахівцями кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка, та здійснено спробу визначити їх роль в інформаційному забезпеченні досліджень з історії Харківської бібліотечної школи. Основну увагу приділено представленим виданням, особливостям структури та принципам побудування віртуальних виставок.


Повний текст

  Петренко, Н. В. Семененко Ніна Хомівна

Петренко, Н. В. Семененко Ніна Хомівна [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/personalii/semenenko-nina-homivna (дата звернення: 20.12.2019). – Назва з екрана.

Про бібліотекознавця, директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1970–1985 рр., заслуженого працівника культури УРСР (1974), учасника Другої світової війни.


Повний текст

  Прохорова, В. Союзу науково-інженерних центрів – бути!

Прохорова, В. Союзу науково-інженерних центрів – бути! [Текст] / В. Прохорова, Є. Стогній // Винахідник і раціоналізатор. – 2021. – № 2. – С. 33–34.

Про онлайн-захід на тему «Науково-інженерні центри – досвід, проблеми та перспективи», що відбувся 4 березня 2021 року у відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

  Прохорова, В. Г. Фестиваль науки

Прохорова, В. Г. Фестиваль науки [Електронний ресурс] / В. Г. Прохорова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/proektna-diyalnist/61.html (дата звернення: 14.03.2017). – Назва з екрана.

Про просвітницький інноваційний проект з популяризації науки, ініційований працівниками відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Проект започаткований у 2012 р. і проводиться кожні два роки.


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Фестиваль науки – 2018

Прохорова, Г. В. Фестиваль науки – 2018 [Текст] / Г. В. Прохорова // Наука ХХІ століття: Харків медичний : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 14 трав. 2018 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2018. – С. 4–6. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329456bccf8da6d7c (дата звернення: 26.09.2018).

Про комплексний науковий захід «Фестиваль науки», що проводиться у ХДНБ ім. В. Г. Короленка з нагоди відзначення Дня науки. Захід 2018 року присвячений досягненням харків’ян у медицині.


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Фестиваль науки 2023 – дзеркало наукового сьогодення

Прохорова, Г. В. Фестиваль науки 2023 – дзеркало наукового сьогодення [Текст] / Г. В. Прохорова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2023. – № 4. – С. 46–49.

Про VI Фестиваль науки - просвітницький інноваційний проєкт з популяризації науки, започаткований ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Захід за темою «Наука ХХІ століття: інновації в умовах війни та повоєнного відновлення України» відбувся 16-20 травня 2023 р. з ініціативи фахівців відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів бібліотеки за підтримки партнерів і сприянні Харківської обласної військової адміністрації та Харківського обласного відділення УБА.

  Погребняк, Н. П. Фонд нотних видань Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Погребняк, Н. П. Фонд нотних видань Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / Н. П. Погребняк, Н. М. Кучерова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.old.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/dokumentni-fondy/106.html (дата звернення: 23.01.2019). – Назва з екрана.


Повний текст

  Прохорова, Г. В. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах

Прохорова, Г. В. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах [Текст] / Г. В. Прохорова // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 33-34.

Стаття присвячена питанню необхідної реорганізації бібліотечного простору в умовах нових інформаційних потреб користувачів; особлива увага акцентується на втіленні ідеї “третього місця” на бібліотечних теренах.

  Петренко, Н. В. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка в епіцентрі війни

Петренко, Н. В. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка в епіцентрі війни [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Короленківські читання 2022 «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни» : матеріали ХХV Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовт. 2022 р.) / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – С. 10–16. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/2022._202401/page/10/mode/2up (дата звернення: 22.01.2024). – Назва з екрана.

Висвітлено історію проведення науково-практичної конференції, діяльність ХДНБ під час воєнного стану, допомогу від колег та міжнародних організацій.


Повний текст

  Полянська, Н. І. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як база виробничої практики студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Полянська, Н. І. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як база виробничої практики студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» [Текст] / Н. І. Полянська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. [у рамках IV Краєзнав. читань пам’яті Петра Тронька] / Нац. іст. б-ка України та ін. ; [редкол. : Скорохватова А. В. (голова) та ін.]. – Київ, 2017. – С. 171–173. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf (дата звернення: 14.03.2018).

Зазначено, що ХДНБ ім. В. Г. Короленка упродовж десятків років є базою проходження виробничої практики студентів Харківської державної академії культури, Харківського вищого коледжу мистецтв, інших навчальних закладів, у тому числі частково історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У відділі «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка студенти проходять практику з такого важливого напряму роботи бібліотеки, як краєзнавча діяльність.


Повний текст

  Прохорова, В. Г. Центр інформаційної підтримки винахідництва

Прохорова, В. Г. Центр інформаційної підтримки винахідництва [Електронний ресурс] / В. Г. Прохорова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 24 берез. : фото. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechne-obsluhovuvannia-informatsiine-obsluhovuvannia/centr-informacijnoi-pidtrimki-vinahidnictva (дата звернення: 25.03.2021). – Назва з екрана.

Про Центр інформаційної підтримки винахідництва ХДНБ ім. В. Г. Короленка, що був заснований у відділі технічної літератури (тепер відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів) 27 квітня 2006 р.


Повний текст

  Прохорова, В. Г. Шляхи активізації технічної творчості сучасної молоді

Прохорова, В. Г. Шляхи активізації технічної творчості сучасної молоді [Текст] / В. Г. Прохорова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу» (м. Київ, 8 листоп. 2018 р.) / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ, 2018. – С. 107–109.

Про досвід роботи відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Згадуються заходи Центру інформаційної підтримки винахідництва, «Фестиваль науки», конкурс «Молодий новатор Харківщини», Міжрегіональна виставка-конференція винахідницького мистецтва «Ukr. tech. fest» та ін.

  Петренко, Н. В. Щаслива доля – працювати за покликанням

Петренко, Н. В. Щаслива доля – працювати за покликанням [Текст] / Н. В. Петренко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 56–60. – Бібліогр. наприкінці ст.

Стаття співробітника кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної присвячена Лілії Павлівні Незнамовій, заслуженому працівнику культури України, директору ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1989-2006 рр.

  Прохорова, В. Г. Щоб пам’ятали

Прохорова, В. Г. Щоб пам’ятали [Текст] / В. Прохорова // Слово ветерана. – 2021. – № 26-27. – 2–15 июля. – С. 3.

Про онлайн-зустріч за круглим столом за темою «Здобутки український вчених під час Другої світової війни», що відбулася у читальному залі відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка 10 червня 2021 р.

  Полянська, Н. І. Ярошик Валентина Олександрівна

Полянська, Н. І. Ярошик Валентина Олександрівна [Електронний ресурс] / Н. І. Полянська // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/56.html (дата звернення: 16.02.2018). – Назва з екрана.

Про Заслуженого працівника культури України, завідувачку відділу краєзнавчої роботи (1986–1992), завідувачку відділу україніки (1993–2004) ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

Р

  Ракитянская, В. Д. «В поисках путей к уму и сердцу каждого читателя». К образу Н.Я.Фридьевой

Ракитянская, В. Д. «В поисках путей к уму и сердцу каждого читателя». К образу Н.Я.Фридьевой [Текст] / В. Д. Ракитянская, Н. И. Капустина // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 4. – С. 60-63.

У статті досліджується наукова діяльність Н.Я.Фрідьєвої, зокрема присвячена розвитку бібліотечної справи в Харкові.

  Ракитянська В. Д. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації

Ракитянська В. Д. «Школа бібліотечного журналіста» як навчально-інноваційний проект: від ідеї до реалізації / Ракитянська Валентина Дмитрівна, Глазунова Людмила Володимирівна, Сафонова Вікторія Володимирівна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека – територія єдності», 27–28 листопада 2014 р., Київ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. С. Пашкова та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD–R). – Назва з етикетки диску. – С. 20–23. – Бібліогр.: с. 23 (2 назви).

  Ракитянська, В. Д. [Привітання журналу «Бібліотечна планета» від ХДНБ ім. В. Г. Короленка]

Ракитянська, В. Д. [Привітання журналу «Бібліотечна планета» від ХДНБ ім. В. Г. Короленка] [Текст] / В. Д. Ракитянська // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – С. 13.

  Ракитянська, В. Д. Бібліотека ім. В. Г. Короленка (Харків. держ. наук. бібліотека ім. В. Г. Короленка)

Ракитянська, В. Д. Бібліотека ім. В. Г. Короленка (Харків. держ. наук. бібліотека ім. В. Г. Короленка) / В. Д. Ракитянська // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. – Харків, 2014. – С. 38–39.

  Ракитянська, В. Д. Бібліотечна енциклопедія Харківщини: концепція регіонального електронного проекту

Ракитянська, В. Д. "Бібліотечна енциклопедія Харківщини" : концепція регіонального електронного проекту [Текст] / В. Д. Ракитянська, Сафонова В.В. // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 20-22.

У статті розкривається ідеї створення, мета і завдання впровадження мультимедійного регіонального проекту “Бібліотечна енциклопедія Харківщини”.

  Ракитянська, В. Д. Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: концепція регіонального електронного проекту

Ракитянська, В. Д. Бібліотечна енциклопедія Харківщини»: концепція регіонального електронного проекту [Текст] / В. Д. Ракитянська, В. В. Сафонова // Короленківські читання 2014 «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 7–14. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. В гостях ''Вечірньої кави'' Валентина Ракитянська – директор ХДНБ ім. Г. В Короленка [Відеозапис]

Ракитянська, В. Д. В гостях ''Вечірньої кави'' Валентина Ракитянська – директор ХДНБ ім. Г. В Короленка [Відеозапис] / бесіду вела І. Вікторова // YouTube UA. – Електрон. дані. – Харків, 2015. – 13 лют. – Назва з екрана. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=lR5jtvGgdc0 (дата звернення: 23.02.2015).


Повний текст

  Романовський, В. С. В. І. Савва як історик та співробітник Харківської громадської бібліотеки

Романовський, В. С. В. І. Савва як історик та співробітник Харківської громадської бібліотеки / В. С. Романовський // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 80–93 : іл. – Бібліогр.: с. 90–93 (71 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Стаття доцента Харківської державної академії культури, кандидата історичних наук присвячена постаті російського й українського історика, професора Харківського університету Володимира Івановича Савви (1865–1920 рр.). Розглянуто його наукові дослідження, певну увагу приділено громадській діяльності. У Харківській громадській бібліотеці В. І. Савва виконував різні обов’язки з грудня 1902 р., зокрема, працював у відділі рукописів і автографів від часу заснування (1903 р.).


Повний текст

  Рибак, І. М. Віртуальна довідкова служба Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка: десятирічний досвід роботи

Рибак, І. М. Віртуальна довідкова служба Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка: десятирічний досвід роботи / І. М. Рибак // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 194–202. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Інноваційний вектор розвитку Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Ракитянська, В. Д. Інноваційний вектор розвитку Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] : [презентація] / В. Д. Ракитянська, Л. В. Глазунова // SlideShare. – Електрон. дані (1 файл: 40 слайдів). – [Б. м.], 2018. – 17 груд. – URL : https://www.slideshare.net/methodicaldepartment/ss-126101628 (дата звернення: 18.03.2019). – Назва з екрана.

  Ракитянська, В. Д. Інноваційний розвиток бібліотек як спосіб забезпечення дієздатності в умовах інформаційного суспільства: досвід та перспективи

Ракитянська, В. Д. Інноваційний розвиток бібліотек як спосіб забезпечення дієздатності в умовах інформаційного суспільства: досвід та перспективи [Текст] / В. Д. Ракитянська // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 5–18. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 26.08.2016).

Проаналізовано досвід, проблеми та перспективи інноваційної діяльності бібліотек України, специфіку інноваційних зрушень у бібліотеках різних типів, основні ознаки інноваційного обслуговування користувачів, інноваційні проекти популяризації європейських цінностей, інновації, характерні для наукових бібліотек як каталізаторів наукових знань.


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Лосієвський Ігор Якович

Ракитянська, В. Д. Лосієвський Ігор Якович [Електрон. ресурс ] / В. Д. Ракитянська. // Українська бібліотечна енциклопедія : веб-сайт / Нац. парлам. б-ка України. – [Київ], 2015. – Електрон. текстові дані. – Режим доступу : http://ube.nplu.org/article/Лосієвський%20Ігор%20Якович2. (дата звернення: 08.05.2015)

Стаття розміщена у розділі ''Персоналії'' сайту Української бібліотечної енциклопедії. Розділ містить відомості про науковців, організаторів бібліотечної справи, бібліотечних фахівців-практиків, діяльність яких вплинула на становлення та розвиток бібліотечної справи на територіях, які зараз входять до складу Української держави, а також про фахівців бібліотечної справи - наших сучасників.


Повний текст

  Ракитянская, В. Д. Медиа-пространство современной научной библиотеки

Ракитянская, В. Д. Медиа-пространство современной научной библиотеки [Электронный ресурс] / В. Д. Ракитянская // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С.7–13. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329456528057c26bf


Повний текст

  Романовський, В. С. Про який «музей» у Харкові писав Григорій Сковорода Михайлові Коваленському в 1762 та 1763 рр.?

Романовський, В. С. Про який «музей» у Харкові писав Григорій Сковорода Михайлові Коваленському в 1762 та 1763 рр.? [Текст] / В. С. Романовський // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 204–224. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 7.12.2020).

Критично розглянуто спроби дослідників пояснити згадки про «музей» у листах Г. Сковороди часу його повернення до викладацької праці в Харкові (1762–1764 рр.). Проаналізовано епістолярну спадщину Сковороди цих років і документи, що стосуються історії бібліотеки Харківського колеґіуму та її раритетів.


Повний текст

  Романовський, В. С. Савва Володимир Іванович

Романовський, В. С. Савва Володимир Іванович [Електронний ресурс] / В. С. Романовський // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/84.html (дата звернення: 13.02.2018). – Назва з екрана.

Про українського історика, викладача, громадського діяча, професора Харківського університету, співробітника Харківської громадської бібліотеки (ХГБ). Був членом правління ХГБ, працював у відділі рукописів і автографів від часу його заснування, беручи участь у збиранні, описі та збереженні колекцій.


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Слобожанський уклін Кобзареві (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка)

Ракитянська, В. Д. Слобожанський уклін Кобзареві (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) [Текст] / В. Д. Ракитянська // Тарас Шевченко в просторі сучасної культури : зб. наук. ст. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2014. – С. 93–103.

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка за 125 років: найголовніше…

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка за 125 років: найголовніше… / В. Д. Ракитянська // Праці пам’яткознавців : ювіл. зб. наук. ст. з пам’яткоохорон. роботи. – Харків, 2014. – Вип. 3, ч. 1. – С. 239–246.

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / В. Д. Ракитянська // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Київ, 2020 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://bit.ly/36QHW5h (дата звернення: 7.12.2020). – Назва з екрана.

Представлено вичерпну енциклопедичну інформацію про історію та сучасний стан ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як центр неформальної освіти бібліотечних фахівців

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як центр неформальної освіти бібліотечних фахівців [Електронний ресурс] / В. Д. Ракитянська, Л. В. Глазунова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : ІІ наук.-практ. інтернет конф., Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовт. 2016 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14140 (дата звернення: 21.11.2016). – Назва з титул. екрана.

Подано огляд проектів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка з реалізації напрямку неформальної освіти бібліотекарів-бібліографів України. Проаналізовано навчально-інноваційний проект «Школа бібліотечного журналіста» та дистанційний курс «Електронна бібліографія».


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як центр освіти та саморозвитку особистості

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як центр освіти та саморозвитку особистості [Текст] / В. Д. Ракитянська // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 5–16. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 13.11.2019).

Висвітлено внесок бібліотеки у формальну, неформальну і інформальну освіти, участь у прямому навчальному процесі закладів вищої освіти, що готують спеціалістів сфери культури, реалізацію різних освітніх проектів для користувачів.


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: від ідеалів просвітництва до цифрового світу

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: від ідеалів просвітництва до цифрового світу [Текст] / В. Д. Ракитянська // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 6–18. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 9.11.2021).

Йдеться про 190-літню історію ХДНБ ім. В. Г. Короленка, її засновників, дарувальників, встановлення континуїтету Харківської публічної бібліотеки з Харківською громадською бібліотекою – нині ХДНБ. Висвітлено сучасний розвиток ХДНБ як бібліотеки загальнодержавного значення: консолідацію професійної громади, сприяння поширенню цифрових навичок та компетенцій громадян.


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: динамічний розвиток, пошук нових форматів

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: динамічний розвиток, пошук нових форматів [Текст] / В. Д. Ракитянська // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 4–19. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 4.09.2018).

Йдеться про 20-річну історію науково-практичної конференції «Короленківські читання», зміну форматів проведення та створення потужного професійного ресурсу для професійного розвитку бібліотекарів. Зосереджено увагу на інноваційних проектах бібліотеки.


Повний текст

  Ракитянська В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: нові інтеграційні процеси і новий погляд на історію

Ракитянська В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: нові інтеграційні процеси і новий погляд на історію [Текст] / В. Д. Ракитянська // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 4–19. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Висвітлено діяльність ХДНБ 2011–2015 рр., яка сприяла створенню сучасного іміджу книгозбірні, необхідних умов для надання користувачам більше можливостей для вільного доступу до власних інформаційних ресурсів. Йдеться також про дослідження з історії установи, починаючи від першої Харківської губернської публічної бібліотеки.


Повний текст

  Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: цифрові активи, мультиплатформність, клієнтоорієнтованість

Ракитянська, В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: цифрові активи, мультиплатформність, клієнтоорієнтованість [Текст] / В. Д. Ракитянська // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 6–19. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 4.12.2020).

Йдеться про заходи, що здійснюються у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка з підготовки користувачів до існування в кіберфізичному просторі. Наводяться приклади впровадження у бібліотеці цифрових сервісів та ресурсів.


Повний текст

  Ракитянська, В. Хранитель пам’яті, дослідник, поет, патріот

Ракитянська, В. Хранитель пам’яті, дослідник, поет, патріот [Текст] / В. Ракитянська, А. Соляник // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 7. – С. 42–48. – Бібліогр. : с. 46–48.

Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора філологічних наук, заслуженого працівника культури України, завідувача науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань та рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка Ігоря Яковича Лосієвського з нагоди 60-річчя від дня народження.


Повний текст

  Ракитянская, В. Читатели дарят уникальные артефакты Библиотеке им. Короленко

Ракитянская, В. Читатели дарят уникальные артефакты Библиотеке им. Короленко [Текст] : [ответы на вопросы прямой телефонной линии с гостем редакции - директором Харьковской государственной библиотеки им. В. Г. Короленка Валентиной Ракитянской] / В. Д. Ракитянская; подг. и провела И. Стрельник // Веч. Харьков. - 2014. - 28 окт. - С. 4-5 : фото. - Электронный аналог (публ.: 28.10.2014): режим доступа: http://vecherniy.kharkov.ua/news/98566/ (дата обращения: 30.10.2014).

В. Д. Ракитянская - гость редакции и участник прямой телефонной линии газеты ''Вечерний Харьков''- отвечает на вопросы слушателей.


Повний текст

С

  Скорик, О. П. «ХДНБ iм. В. Г. Короленка: видання та публiкацiї про Бiблiотеку» – тематична бібліографічна база даних

Скорик, О. П. «ХДНБ iм. В. Г. Короленка: видання та публiкацiї про Бiблiотеку» – тематична бібліографічна база даних [Електронний ресурс] / О. П. Скорик // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/katalogizaciya/105.html (дата звернення: 6.09.2018). – Назва з екрана.


Повний текст

  Соцков, О. В. Instagram addiction: використовуємо!

Соцков, О. В. Instagram addiction: використовуємо! [Електронний ресурс] / О. В. Соцков // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : ІІІ наук.-практ. інтернет конф., Харків, НБ ХНМУ, 22-29 жовт. 2018 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2018. – URL: https://bit.ly/2zzFgXx (дата звернення: 6.11.2018). – Назва з титул. екрана.

Йдеться про особливості використання сервісу Instagram в бібліотечній практиці.


Повний текст

  Соцков, О. В. Instagram addiction: використовуємо!

Соцков, О. В. Instagram addiction: використовуємо! [Текст] / О. В. Соцков // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІІ наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2018. – С. 99–100. – Електрон. аналог: URL: https://bit.ly/2zzFgXx (дата звернення: 5.06.2019).

Йдеться про особливості використання сервісу Instagram в бібліотечній практиці.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Багалій Дмитро Іванович

Сафонова, В. В. Багалій Дмитро Іванович [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/104.html (дата звернення: 20.08.2018). – Назва з екрана.

Про історика, архівіста, громадського діяча; одного із фундаторів Харківської бібліотечної школи та українського бібліотекознавства, Харківської громадської бібліотеки (ХГБ, 1886–1918); голову Правління ХГБ (1893–1906); ректора Харківського університету (1906–1911); дійсного члена (академіка) Української Академії Наук (УАН, згодом ВУАН, 1918–1932).


Повний текст

  Соляник, А. А. Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини

Соляник, А. А. Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини [Текст] / А. Соляник, Л. Глазунова // Валентина Дмитрівна Ракитянська : (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2018. – С.4–12. – Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/pokagchiky-personalni.html#anchor278 (дата звернення: 6.12.2018).


Повний текст

  Соляник, А. Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини (До 70-річчя директора ХДНБ ім. В. Г.Короленка Валентини Дмитрівни Ракитянської)

Соляник, А. Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини (До 70-річчя директора ХДНБ ім. В. Г.Короленка Валентини Дмитрівни Ракитянської) [Текст] / А. Соляник, Л. Глазунова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 9. – С. 44–47.

  Сафонова В. В. Библиотечная блогосфера, блоггинг, журналистика: украинский опыт

Сафонова В. В. Библиотечная блогосфера, блоггинг, журналистика: украинский опыт / В. В. Сафонова // Библиотечное дело – 2014: библиотечно-информационная деятельность и документно-информационные коммуникации в сфере культуры и образования. Скворцовские чтения : материалы девятнадцатой междунар. науч. конф., 23–24 апр. 2014 г. / [науч. ред. и сост. Л. И. Сальникова]. – Москва, 2014. – Ч. 1. – С. 191–195.

  Соцков О. В. БібліоSpace, дайджест бібліотечних інновацій

Соцков О. В. БібліоSpace, дайджест бібліотечних інновацій [Електронний ресурс] / О. В. Соцков // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/naukovo-metodychna-robota-innovatsiina-praktyka/bibliospace-dajdzhest-bibliotechnih-innovacij (дата звернення: 12.12.2019). – Назва з екрана.

Про дайджест інновацій бібліотек зарубіжжя, що видається відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка з 2015 року з періодичністю – один раз на рік.


Повний текст

  Соцков, О. В. Бібліотеки зарубіжжя: ідеї, сервіси

Соцков, О. В. Бібліотеки зарубіжжя: ідеї, сервіси [Текст] / О. В. Соцков // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 112–115. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 6.09.2018).

Представлено низку актуальних і корисних ідей, інноваційних технологій та сервісів, що розпочинають активно використовуватися у провідних бібліотеках світу.


Повний текст

  Соцков, О. В. Бібліотеки у соціальних мережах: особливості та кроки ефективного просування

Соцков, О. В. Бібліотеки у соціальних мережах: особливості та кроки ефективного просування [Електронний ресурс] / О. В. Соцков // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17793 (дата звернення: 9.11.2017). – Назва з екрана.

Розглядаються елементи, особливості бібліотечного маркетингу, що спрямовані на залучення й утримання користувачів, знаходження можливостей розширення використання сервісів та послуг.


Повний текст

  Соцков, О. В. Бібліотеки у соціальних мережах: особливості та кроки ефективного просування

Соцков, О. В. Бібліотеки у соціальних мережах: особливості та кроки ефективного просування [Текст] / О. В. Соцков // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2017. – С. 79–84. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19059 (дата звернення: 12.02.2018).

Розглядаються елементи, особливості бібліотечного маркетингу, що спрямовані на залучення й утримання користувачів, знаходження можливостей розширення використання сервісів та послуг.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Бібліотечна блогосфера. Блогінг як вид журналістської діяльності

Сафонова, В. В. Бібліотечна блогосфера. Блогінг як вид журналістської діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 182–203. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945b97ce5a817a8


Повний текст

  Сафонова, В. В. Бібліотечна енциклопедія Харківщини: інформація для учасників проекту

Сафонова, В. В. Бібліотечна енциклопедія Харківщини: інформація для учасників проекту [Електронний ресурс] : [презентація] / Вікторія Володимирівна Сафонова // Electronic Archive of Kharkov National University of Radioelectronics. – Електрон. та граф. дані (6 слайдів). – Харків, 2015. – Режим доступу: http://bit.ly/1C4WJW8 (дата звернення: 2.07.15)


Повний текст

  Соцков, О. В. Бібліотечний ландшафт – інноваційні сенси

Соцков, О. В. Бібліотечний ландшафт – інноваційні сенси [Текст] / О. В. Соцков // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 91–94. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://drive.google.com/file/d/1iRCHoX1OtWVpEoFRb1NdqltFv5GLfd7L/view (дата звернення: 11.11.2021).

Розглянуто особливості бібліотечного ландшафту, сучасні специфіки існування бібліотек.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Біографічні дослідження в контексті професійного саморозвитку бібліотекарів

Сафонова, В. В. Біографічні дослідження в контексті професійного саморозвитку бібліотекарів [Текст] / В. В. Сафонова // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 67–75. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 26.11.2019).


Повний текст

  Сафонова, В. В. Блоги бібліотечні Харківщини

Сафонова, В. В. Блоги бібліотечні Харківщини [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/informacijni-tekhnologii/16.html (дата звернення: 16.02.2017). – Назва з екрана.

Згадуються блоги ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Зазначено, що перший бібліотечний блог («Методист библиотеки») на Харківщині започаткований ХДНБ у квітні 2009 р.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Блоги бібліотечні Харківщини

Сафонова, В. В. Блоги бібліотечні Харківщини [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : [регіон. корпорат. проект : демоверсія] ; Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : [матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.)]. У 2 ч. ; БібліоSPACE : дайджест бібл. інновацій. 2016. № 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Електрон. дані. – Харків : ХДНБ, 2016. – 1 електрон. опт. диск на CD-ROM. – Систем. требования: Windows 2000 та вище ; PDF Мастер.– Назва з екрана, етикетки.

Згадуються блоги ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Зазначено, що перший бібліотечний блог («Методист библиотеки») на Харківщині започаткований ХДНБ у квітні 2009 р.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Блогінг і бібліотечна журналістика. Бібліоблогосфера

Сафонова, В. В. Блогінг і бібліотечна журналістика. Бібліоблогосфера [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Сафонова, В. В. Вплив просвітницьких проектів на формування і розвиток регіональної бібліотечної школи: досвід минулого та сучасні реалії

Сафонова, В. В. Вплив просвітницьких проектів на формування і розвиток регіональної бібліотечної школи: досвід минулого та сучасні реалії [Текст] / В. В. Сафонова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 246–252. – Електрон. аналог : режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Сафонова, В. В. Галузева енциклопедія як складова бібліотечної регіоналістики

Сафонова, В. В. Галузева енциклопедія як складова бібліотечної регіоналістики [Електронний ресурс] / В. Сафонова // Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному середовищі: досягнення, виклики і вектори розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф., присв. 125-річчю від дня заснув. Полтав. обл. універс. наук. б-ки ім. І. П. Котляревського / Департамент культури і туризму Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського, Полтав. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Електрон. дані. – Полтава, 2020. – С. 63–71. – URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9848/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB..pdf (дата звернення: 14.05.2021). – Назва з екрана.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Громадський бібліотечний рух. Бібліотечні об’єднання

Сафонова, В. В. Громадський бібліотечний рух. Бібліотечні об’єднання [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : [регіон. корпорат. проект : демоверсія] ; Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : [матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.)]. У 2 ч. ; БібліоSPACE : дайджест бібл. інновацій. 2016. № 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філ.) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Електрон. дані. – Харків : ХДНБ, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – 1 електрон. опт. диск на CD-ROM. – Систем. требования: Windows 2000 та вище ; PDF Мастер. – Назва з екрана, етикетки.

Висвітлено історію та сучасний стан громадського бібліотечного руху на Харківщині.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Громадський бібліотечний рух. Бібліотечні об’єднання

Сафонова, В. В. Громадський бібліотечний рух. Бібліотечні об’єднання [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-asociacii-obednannya-zizdy-konferencii-naradi/63.html (дата звернення: 14.03.2017). – Назва з екрана.

Висвітлено історію та сучасний стан громадського бібліотечного руху на Харківщині.


Повний текст

  Соцков О. В. Десять пазлів, що допоможуть оновити бібліотеку, запровадити зміни

Соцков, О. В. Десять пазлів, що допоможуть оновити бібліотеку, запровадити зміни [Текст] / Олег Соцков // Бібл. форум України. – 2015. – № 2. – С. 16.

Здійснено спробу викласти покрокову схему дій щодо впровадження змін у бібліотеках у формі алгоритму.

  Соцков, О. В. Динозаври зникли – самі винні

Соцков, О. В. Динозаври зникли – самі винні [Текст] / Олег Соцков // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 34–35.

У статті методиста Харківської державної наукової наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка представлені роздуми щодо сучасних проблем існування публічних бібліотек.


Повний текст

  Стрілець, Н. О. Дистанційна освіта як можливість підвищення кваліфікації бібліотечних працівників

Стрілець, Н. О. Дистанційна освіта як можливість підвищення кваліфікації бібліотечних працівників [Електронний ресурс] / Н. О. Стрілець // Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири : VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27 лют.-2 берез. 2018 р., смт. Славське Львів. обл. : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Електрон. дані. – Київ : УБА, 2018. – С. 37–41. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://ula.org.ua/images/uba_document/publications/Zbirnyk_ULASlavske_2018-ilovepdf-compressed.pdf (дата звернення: 25.04.2018). – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Есе як перспективний жанр бібліотечної публіцистики

Сафонова, В. В. Есе як перспективний жанр бібліотечної публіцистики [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Сєдих, В. Життя і доля Б. О. Боровича: до 140-річчя з дня народження видатного українського бібліотекознавця

Сєдих, В. Життя і доля Б. О. Боровича: до 140-річчя з дня народження видатного українського бібліотекознавця [Електронний ресурс] / В. Сєдих // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (22-23 листоп. 2023). У 2 ч. / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Ч. 1. – С. 198–199. – URL: http://rio-khsac.in.ua/konfer.html (дата звернення: 21.02.2024). – Назва з екрана.

Про українського бібліотекознавця, бібліографа, книгознавця, завідувача консультаційного відділу Харківської громадської бібліотеки (1920–1932).


Повний текст

  Соцков, О. В. Інновації. Бібліотека. Розвиток

Соцков, О. В. Інновації. Бібліотека. Розвиток [Текст] / О. В. Соцков // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 79–85. – Бібліогр. : с. 84–85. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 26.08.2016).

Розглядається зміст інновацій як основи формування нововведень у бібліотеках, аналізується місце бібліотек у інформаційному середовищі, наводяться деякі приклади інновацій у бібліотеках.


Повний текст

  Сергієнко, О. Каталоги періодичних видань Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка: історія та сучасність

Сергієнко, О. Каталоги періодичних видань Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка: історія та сучасність / О. Сергієнко, О. Поліщук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 1. – С. 48–50.

У статті висвітлено історичний шлях створення й розвитку каталогів періодичних видань Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка від друкованої форми до сучасного електронного каталогу.

  Соцков, О. В. Коворкінг бібліотечний

Соцков, О. В. Коворкінг бібліотечний [Електронний ресурс] / О. В. Соцков // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/sociokulturna-diyalnist/98.html (дата звернення: 20.08.2018). – Назва з екрана.


Повний текст

  Стогній, Є. С. Криза винахідництва в Україні і шляхи її подолання

Стогній, Є. С. Криза винахідництва в Україні і шляхи її подолання [Текст] / Є. С. Стогній // Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 26 верес. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винахідників і раціоналізаторів. – Харків, 2020. – С. 10–15. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945eff12ac1e138 (дата звернення: 17.08.2021).


Повний текст

  Стрілець, Н. О. Можливості онлайн-конференцій для бібліотек

Стрілець, Н. О. Можливості онлайн-конференцій для бібліотек [Текст] / Н. О. Стрілець // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 63–67.

Аналізується процедура, принципи та сервіси для проведення онлай-конференцій

  Стрілець Н. О. Можливості цифрових комунікацій бібліотек : зарубіжний досвід

Стрілець Н. О. Можливості цифрових комунікацій бібліотек : зарубіжний досвід [Електрон. ресурс] / Н. О. Стрілець // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. — Харків, 2014. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Statti_Tezu/Strilec.doc (дата звернення: 03.04.2014).

Розглядаються можливості зарубіжних бібліотек зі збереження та організації доступу до цифрових матеріалів.


Повний текст

  Сафонова В. В. Онлайнові раритетні колекції як прерогатива сучасних наукових бібліотек

Сафонова В. В. Онлайнові раритетні колекції як прерогатива сучасних наукових бібліотек [Електрон. ресурс] / В. В. Сафонова // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. — Харків, 2014. — Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Statti_Tezu/Safonova.doc (дата звернення: 3.04.2014).

У статті розглянута роль цифрових колекцій раритетів як ресурсів віддаленого доступу у використанні онлайнових форм обслуговування користувачів. Акцентується увага на формуванні нової концепції наукової бібліотеки, визначенні її місця в сучасному електронно-інформаційному середовищі.


Повний текст

  Стогний, Е. С. Охрана интеллектуальной собственности как составляющая часть бизнес-стратегии компании

Стогний, Е. С. Охрана интеллектуальной собственности как составляющая часть бизнес-стратегии компании [Текст] / Е. С. Стогний // Механіка та машинобудування. – 2019. – №1. – С. 158–164. – Електрон. аналог: URL: http://library.kpi.kharkov.ua/files/JUR/Mex2019_1.pdf (дата звернення: 7.11.2019).


Повний текст

  Стогній, Є. С. П'ять питань стосовно захисту комп'ютерних програм

Стогній, Є. С. П'ять питань стосовно захисту комп'ютерних програм [Електронный ресурс] / Є. С. Стогній // Inventa : [сайт] / Компанія ТОВ «Інвента». – Електрон. дані. – Харків, 2020. – [20 трав.] : фото. – URL: https://www.inventa.ua/ua/blog/1612-piat-pytan-stosovno-zakhystu-kompiuternykh-prohram/ (дата звернення: 16.06.2020) . – Назва з екрана.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Перша конференція наукових бібліотек УСРР 1925

Сафонова, В. В. Перша конференція наукових бібліотек УСРР 1925 [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-asociacii-obednannya-zizdy-konferencii-naradi/69.html (дата звернення: 21.06.2017). – Назва з екрана.

Згадується участь ХДНБ ім. В. Г. Короленка у Першій конференції наукових бібліотек УСРР, яка відбулася 28–31 грудня 1925 р. у Києві. Зазначено, що особливий інтерес викликала доповідь Б. О. Боровича, завідувача консультаційно-бібліографічного відділу «Класифікація книг в наукових бібліотеках і предметний каталог».


Повний текст

  Стрілець, Н. О. Представлення видань в інформаційному просторі

Стрілець, Н. О. Представлення видань в інформаційному просторі [Текст] / Н. О. Стрілець // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 29–33. – Бібліогр. : с. 33. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2bJ03x7 (дата звернення: 06.09.2016).

Висвітлюється досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка з представлення електронних версій видань на сервісі Calameo.


Повний текст

  Стрілець, Н. Представлення електронних версій видань у відкритому доступі (з досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка)

Стрілець, Н. Представлення електронних версій видань у відкритому доступі (з досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка) [Текст] / Н. Стрілець // Вісн. Книжк. палати. – 2016. – № 3. – С. 20–23. – Бібліогр. с. 23.

Висвітлено досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка з представлення електронних версій видань на сервісі Calameo.


Повний текст

  Сафонова, В. В. Проект триває. Перша Регіональна школа бібліотечного журналіста

Сафонова, В. В. Проект триває. Перша Регіональна школа бібліотечного журналіста. [Текст] / В. В. Сафонова // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 55-57.

У статті надається аналіз діяльності та результати Першої Регіональної школи бібліотечного журналіста.

  Стрелец, Н. А. Рекомендации по организации пресс-конференции и онлайн-конференции

Стрелец, Н. А. Рекомендации по организации пресс-конференции и онлайн-конференции [Электронный ресурс] / Н. А. Стрелец // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріа-ли ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); То же // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Сафонова, В. В. Репортаж і бібліотечна журналістика: можливості жанру. Вимоги до репортерської роботи

Сафонова, В. В. Репортаж і бібліотечна журналістика: можливості жанру. Вимоги до репортерської роботи [Елект-ронний ресурс] / В. В. Сафонова // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Скорик, О. П. Роль БД «ХДНБ iм. В. Г. Короленка: видання та публiкацiї про бiблiотеку» в забезпеченні інформаційних потреб та рекламі книгозбірні

Скорик, О. П. Роль БД «ХДНБ iм. В. Г. Короленка: видання та публiкацiї про бiблiотеку» в забезпеченні інформаційних потреб та рекламі книгозбірні [Текст] / О. П. Скорик, Н. І. Капустіна // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 130–136. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 6.09.2018).

Представлено інформацію про бібліографічний електронний ресурс кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, що висвітлює історію і сучасний стан ХДНБ iм. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Стрілець, Н. О. Роль ресурсів ХДНБ ім. В. Г. Короленка у самообслуговуванні користувачів

Стрілець, Н. О. Роль ресурсів ХДНБ ім. В. Г. Короленка у самообслуговуванні користувачів [Електронний ресурс] / Н. О. Стрілець // Модель бібліотеки ХХІ століття : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2018 р. : матеріали конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14625/7606 (дата звернення: 22.08.2018). – Назва з екрана.

Наводиться інформація про деякі інформаційні ресурси ХДНБ, представлені на сайті книгозбірні, які можна використовувати для самообслуговування.


Повний текст

  Стрілець, Н. О. Самообслуговування користувачів за допомогою інформаційних ресурсів бібліотек

Стрілець, Н. О. Самообслуговування користувачів за допомогою інформаційних ресурсів бібліотек [Текст] / Н. О. Стрілець // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 2. – С. 63–66. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945ebbc1261e1fc (дата звернення: 27.11.2019).

Представлено опис деяких ресурсів ХДНБ, які можуть використовуватися для задоволення потреб користувачів із самообслуговування, перевірки знань, покращення орієнтації в електронному середовищі.


Повний текст

  Соцков, О. В. Соціальні мережі та бібліотеки

Соцков, О. В. Соціальні мережі та бібліотеки [Електронний ресурс] / О. В. Соцков // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : [регіон. корпорат. проект : демоверсія] ; Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : [матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.)]. У 2 ч. ; БібліоSPACE : дайджест бібл. інновацій. 2016. № 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Електрон. дані. – Харків : ХДНБ, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст. – 1 електрон. опт. диск на CD-ROM. – Систем. требования: Windows 2000 та вище ; PDF Мастер. – Назва з екрана, етикетки.


Повний текст

  Соцков, О. В. Соціальні мережі та бібліотеки

Соцков, О. В. Соціальні мережі та бібліотеки [Електронний ресурс] / О. В. Соцков // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-komunikacijni-kanaly/48.html (дата звернення: 14.03.2017). – Назва з екрана.


Повний текст

  Соцков, О. В. Способи використання Instagram у бібліотеках

Соцков, О. В. Способи використання Instagram у бібліотеках [Текст] / О. В. Соцков // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 13–16. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Сафонова, В. В. Сучасні тенденції в кадровому менеджменті: доцільність впровадження у бібліотечну практику

Сафонова, В. В. Сучасні тенденції в кадровому менеджменті: доцільність впровадження у бібліотечну практику / В. В. Сафонова // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23–26 квіт. 2013 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" та ін. – Харків, 2014. – С. 241–249.

  Соцков, О. В. Тренди для бібліотек у соціальних мережах

Соцков, О. В. Тренди для бібліотек у соціальних мережах [Текст] / О. В. Соцков // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15–17. – Бібліогр. наприкінці ст.

В статті методиста відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка розглядаються деякі елементи, функції та тренди соціального маркетингу, що допоможуть надати бібліотечним сторінкам та спільнотам додаткового поштовху в просуванні власного контенту.


Повний текст

  Соцков, О. В. Форсайт як формування образу майбутнього бібліотеки

Соцков, О. В. Форсайт як формування образу майбутнього бібліотеки [Текст] / О. В. Соцков // Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали та тези доп. і повідомл. ХХІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2020. – С. 59–61. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329459df7f7aff5d1?fbclid=IwAR1tDWFyqijai3LjliP4xiI1YsPj6vkD8oB91eJIN2DcBXDRY0TyucE_inQ (дата звернення: 7.12.2020).

Йдеться про особливості використання методу форсайт як ефективного інноваційного способу стратегічного планування розвитку бібліотеки, інструменту для тренінгів та проєктної діяльності.


Повний текст

  Стрілець, Н. О. Хмарний сервіс як канал для зберігання ресурсів бібліотеки

Стрілець, Н. О. Хмарний сервіс як канал для зберігання ресурсів бібліотеки [Електронний ресурс] / Н. О. Стрілець // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лют. 2018 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Електрон. дані. – Рівне, 2018. – URL: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf (дата звернення: 22.08.2018). – Назва з екрана.


Повний текст

  Соцков, О. В. Хроніки війни, що не була оголошена

Соцков, О. В. Хроніки війни, що не була оголошена [Текст] / Олег Соцков // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 6–7.

  Соцков, О. В. Що нам робити з методичною службою бібліотек? Роздуми вголос

Соцков, О. В. Що нам робити з методичною службою бібліотек? Роздуми вголос [Текст] / Олег Соцков // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 38–39.

  Соцков, О. В. Як крокувати до модерної бібліотеки

Соцков, О. В. Як крокувати до модерної бібліотеки [Текст] / О. В. Соцков // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 61–67. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 25.11.2019).

Викладено погляд на проблемні питання існування публічних бібліотек, представлено деякі практичні поради щодо впровадження змін у бібліотеках.


Повний текст

Т

  Тіщенко, А. А. «Професійний ресурс – сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації – як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху»

Тіщенко, А. А. «Професійний ресурс – сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації – як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху» [Текст] / А. А. Тіщенко // «Бібліотеки, їх організація і техніка». ІІІ регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. обл. від-ня (філ.) Всеукр. громад. орг. «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – С. 75–79. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945264c81de9663 (дата звернення: 22.08.2018).


Повний текст

  Тіщенко, А. А. SEO – другий подих бібліотечного сайта

Тіщенко, А. А. SEO – другий подих бібліотечного сайта [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Модель бібліотеки ХХІ століття : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2018 р. : матеріали конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. - URL: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14653/7536 (дата звернення: 22.08.2018). – Назва з екрана.

Розглянуто методи і надаються рекомендації щодо оптимізації і просування бібліотечного сайта в органічному середовищі безкоштовних пошукових систем. Досліджено основні помилки, яких припускаються під час функціонування сайтів, та шляхи їх подолання. Окреслено основні тенденції у сучасному нетикеті, в оформленні бібліотечних сайтів, представництв у соціальних мережах.


Повний текст

  Тіщенко А. А. Бібліографія – едвайзер наукової та соціокомунікативної діяльності В. І. Вернадського

Тіщенко А. А. Бібліографія – едвайзер наукової та соціокомунікативної діяльності В. І. Вернадського [Текст] / А. А. Тіщенко // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 257–263. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).


Повний текст

  Торно, І. В. Використання загальнодоступних джерел патентної інформації під час обслуговування читачів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Торно, І. В. Використання загальнодоступних джерел патентної інформації під час обслуговування читачів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [Текст] / І. В. Торно // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 33–39. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329451fff17e48fd7 (дата звернення: 26.09.2018).

Розглянуто загальнодоступні джерела патентної інформації та їх використання для задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки. Наведено їх стислу порівняльну характеристику за пошуковими можливостями та особливостями користування.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Використання подкастів бібліотеками України: видовий та змістовний склад

Тіщенко, А. А. Використання подкастів бібліотеками України: видовий та змістовний склад [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 203–214. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945096ed93b1b1c


Повний текст

  Телегіна, С. В. Габель Августина Станіславівна

Телегіна, С. В. Габель Августина Станіславівна [Електронный ресурс] / С. В. Телегіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-avgustina-stanislavivna (дата звернення: 13.11.2020). – Назва з екрана.

Про бібліотекаря, члена комітету філіальних відділень Харківської громадської бібліотеки, громадського і революційного діяча.


Повний текст

  Телегіна, С. В. Габель Орест (Орест-Октавіан) Мартинович

Телегіна, С. В. Габель Орест (Орест-Октавіан) Мартинович [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 6 груд. : фото. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-orest-orest-oktavian-martinovich (дата звернення: 8.12.2021). – Назва з екрана.

Про члена правління Харківського товариства грамотності, товариша голови правління Харківської громадської бібліотеки, політичного і громадського діяча.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Дистанційні форми навчання для професійного розвитку сучасного бібліотекаря

Тіщенко, А. А. Дистанційні форми навчання для професійного розвитку сучасного бібліотекаря [Текст] / А. А. Тищенко // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 122–130. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 6.09.2018).

Розглядаються дистанційні форми навчання для професійного розвитку бібліотечних фахівців, що поширені на території України, підкреслено переваги дистанційного навчання, здійснено огляд технологічної бази для їх створення і впровадження.


Повний текст

  Туркот, Г. О. Електронні сервіси для задоволення інформаційних потреб користувачів (з досвіду роботи відділу МБА та ЕДД у 2000-2019 рр.)

Туркот, Г. О. Електронні сервіси для задоволення інформаційних потреб користувачів (з досвіду роботи відділу МБА та ЕДД у 2000-2019 рр.) [Електронний ресурс] / Г. О. Туркот, А. І. Шашкова // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Вип. 9. – С. 74–81 : рис. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/9_20240110_20240110_1703/page/74/mode/2up (дата звернення: 17.06.2024). – Назва з екрана.

Йдеться про модернізацію процесів |роботи відділу міжбібліотечного абонементу, впровадження платних послуг, виготовлення ксерокопій, надання інтернет-послуг, чільне місце серед яких посідає електронна доставка документів (ЕДД).


Повний текст

  Тищенко А. А. Использование возможностей медиа-сферы в популяризации наследия ученого-библиофила В. И. Вернадського

Тищенко А. А. Использование возможностей медиа-сферы в популяризации наследия ученого-библиофила В. И. Вернадського // Румянцевские чтения – 2014 = The Rumyantsev Readings – 2014 : материалы междунар. науч. конф. (15–16 апр. 2014 ) / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – Ч. 2. – С. 263-269.

  Телегіна, С. В. Інтернет-клуб «КЛІК»

Телегіна, С. В. Інтернет-клуб «КЛІК» [Електронний ресурс] / С. В. Телегіна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/sotsiokulturna-diialnist/internet-klub-klik (дата звернення: 20.02.2020). – Назва з екрана.

Про Інтернет-клуб «КЛІК», заснований 20 листопада 2013 р. співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Клуб об’єднує інтернет-користувачів пенсійного віку, які пройшли курси з основ комп’ютерної грамотності в інтернет-центрі №1.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Інформаційно-комунікаційна безпека

Тіщенко, А. А. Інформаційно-комунікаційна безпека [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2021. – 24 берез. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://libenc.korolenko.kharkov.com/informatsiini-tekhnolohii/informacijno-komunikacijna-bezpeka (дата звернення: 25.03.2021). – Назва з екрана.

Згадуються навчальні заходи для користувачів і бібліотечних фахівців з дотримання інформаційно-комунікаційної безпеки, що проводяться у бібліотеках Харкова. Серед найбільших заходів, спрямованих на поглиблення знань серед громади, названо постійно діючі клуби при ХДНБ ім. В. Г. Короленка («КЛІК», онлайн-інтернет-клуб) та ін.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Керівництво іміджем засобами комунікації на пабліках бібліотек м. Харкова

Тіщенко, А. А. Керівництво іміджем засобами комунікації на пабліках бібліотек м. Харкова [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : ІІІ наук.-практ. інтернет конф., Харків, НБ ХНМУ, 22-29 жовт. 2018 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2018. – URL: https://bit.ly/2JIitxI (дата звернення: 6.11.2018). – Назва з титул. екрана.

Розглядається коментування на пабліках бібліотек м. Харкова у мережі як важливий компонент керування іміджем бібліотеки, досліджено стан та активність, змістовний характер процесу коментування на бібліотечних пабліках м. Харкова.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Керівництво іміджем засобами комунікації на пабліках бібліотек м. Харкова

Тіщенко, А. А. Керівництво іміджем засобами комунікації на пабліках бібліотек м. Харкова [Текст] / А. А. Тіщенко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІІ наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2018. – С. 101–105. – Електрон. аналог: URL: https://bit.ly/2JIitxI (дата звернення: 5.06.2019).

Розглядається коментування на пабліках бібліотек м. Харкова у мережі як важливий компонент керування іміджем бібліотеки, досліджено стан та активність, змістовний характер процесу коментування на бібліотечних пабліках м. Харкова.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Коментування. Сайти та пабліки бібліотек Харкова

Тіщенко, А. А. Коментування. Сайти та пабліки бібліотек Харкова [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/informatsiini-tekhnolohii/komentuvannja-sajti-ta-pabliki-bibliotek-harkova (дата звернення: 25.11.2019). – Назва з екрана.


Повний текст

  Тіщенко, А. Конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих бібліотекарів

Тіщенко, А. Конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих бібліотекарів [Текст] / Антоніна Тіщенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 17–21. – Бібліогр. : с. 21.

У статті провідного бібліотекаря відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка розглядається конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих кадрів у бібліотеках, а також мотивація молодих бібліотечних кадрів на систематичне удосконалення професійної компетентності. Яскравим прикладом конкурів професійної майстерності названо регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів, що організовує ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Кореспонденція: характеристика, методика складання

Тіщенко, А. А. Кореспонденція: характеристика, методика складання [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Тищенко, А. А. Место литературы в жизни и научном творчестве библиофила В. И. Вернадского

Тищенко, А. А. Место литературы в жизни и научном творчестве библиофила В. И. Вернадского [Текст] / А. А. Тищенко // Румянцевские чтения – 2015 : The Rumyantsev readings – 2015 : материалы междунар. науч. конф., [Москва], (14–15 апреля 2015). В 2 ч. – Москва, 2015. – Ч. 2. – С. 148–153.

  Тищенко, А. А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов

Тищенко, А. А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов / А. А. Тищенко // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 1. – С. 61-64 ; То же // Молодые в библ. деле. – 2014. – № 2. – С. 37-56 ; То же // Информ. бюл. РБА. – 2014. – № 69. – С. 72–76. – Электрон. аналог: режим доступа: http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib69/rba69.pdf (дата обращения: 12.05.2016) ; То же // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение «Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины». – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 34-51.

  Тіщенко А. А. Молодіжна секція УБА – перший рік діяльності

Тіщенко А. А. Молодіжна секція УБА – перший рік діяльності [Електрон. ресурс] / А. А. Тіщенко // БібліоМолодь : бюл. Укр. бібл. асоц. – 2014. – № 1, квіт. – С. 1 : фото. – Режим доступу: http://issuu.com/molod.uba/docs/bibliomolod__1_2014 (дата звернення: 8.05.2014).


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Нетикет – тренд сучасного бібліотекаря-нетизянина

Тіщенко, А. А. Нетикет – тренд сучасного бібліотекаря-нетизянина [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17833 (дата звернення: 9.11.2017). – Назва з екрана.

Розглядаються правила, положення, табу та моветон нетикету. Висвітлено особливості використання нетикету бібліотеками Харківщини. Узагальнено рекомендації щодо ділового електронного листування.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Нетикет – тренд сучасного бібліотекаря-нетизянина

Тіщенко, А. А. Нетикет – тренд сучасного бібліотекаря-нетизянина [Текст] / А. А. Тіщенко // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, 31 жовт. 2017 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2017. – С. 85–90. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19059 (дата звернення: 12.02.2018).

Розглядаються правила, положення, табу та моветон нетикету. Висвітлено особливості використання нетикету бібліотеками Харківщини. Узагальнено рекомендації щодо ділового електронного листування.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Нетикет бібліотек

Тіщенко, А. А. Нетикет бібліотек [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/informacijni-tekhnologii/79.html (дата звернення: 16.02.2018). – Назва з екрана.

Розглядаються правила, положення, табу та моветон нетикету. Висвітлено особливості використання нетикету бібліотеками Харківщини. Узагальнено рекомендації щодо ділового електронного листування.


Повний текст

  Торно, І. В. Освітньо-інформаційна діяльність ХДНБ ім. В. Г. Короленка в галузі інтелектуальної власності

Торно, І. В. Освітньо-інформаційна діяльність ХДНБ ім. В. Г. Короленка в галузі інтелектуальної власності [Текст] / І. В. Торно // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 103–109. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 27.11.2019).

Йдеться про сприяння ХДНБ ім. В. Г. Короленка професійному розвитку, розширенню спектру професійних знань та умінь шляхом надання доступу до інформаційних ресурсів та організації науково-просвітницьких заходів.


Повний текст

  Тіщенко, А. Оформлюємо бібліотечний інстаграм за правилами для користування без правил

Тіщенко, А. Оформлюємо бібліотечний інстаграм за правилами для користування без правил [Текст] / А. Тіщенко //Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовт. 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – С. 109–114. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30133 (дата звернення: 18.02.2022).

Стаття зосереджує увагу на основних правилах візуального оформлення бібліотечного аканту у соціальній мережі інстаграм. Розглядаються механізми роботи системи з різним функціоналом та як потрібно вести акаунт аби він був помітним у інстаграмі, та як використовувати ці механізми на користь розвитку бібліотечного представництва.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Подкасти бібліотечні

Тіщенко, А. А. Подкасти бібліотечні [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/informacijni-tekhnologii/44.html (дата звернення: 16.02.2017). – Назва з екрана.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Подкасти бібліотечні Харківщини

Тіщенко, А. А. Подкасти бібліотечні Харківщини [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : [регіон. корпорат. проект : демоверсія] ; Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : [матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.)]. У 2 ч. ; БібліоSPACE : дайджест бібл. інновацій. 2016. № 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Електрон. дані. – Харків : ХДНБ, 2016. – 1 електрон. опт. диск на CD-ROM. – Систем. требования: Windows 2000 та вище ; PDF Мастер.– Назва з екрана, етикетки.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Подкасти: методика створення та поширення

Тіщенко, А. А. Подкасти: методика створення та поширення [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Друга Всеукра-їнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Тіщенко, А. А. Подкастинг в контексті бібліотечної журналістики: практичні та теоретичні аспекти

Тіщенко, А. А. Подкастинг в контексті бібліотечної журналістики: практичні та теоретичні аспекти [Текст] / А. А. Тіщенко // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від.-ня (філ.) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. Куніч О. П. ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. - Харків, 2015. - С. 137-148. - Бібліогр. наприкінці ст. - Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 09.09.2015).


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Подкастинг у бібліотеках – навіщо та як?

Тіщенко, А. А. Подкастинг у бібліотеках – навіщо та як? [Текст] / А. А. Тіщенко // Бібл. форум України. - 2014. - № 3. - С. 59-63.

Подкасти – відносно молодий засіб інформування громади про діяльність бібліотек. Саме тому це явище викликає багато сперечань, а отже, інтерес до нього зростає. У статті розглядаються тонкощі самої суті подкастингу – цього нового для бібліотек інструменту «бесіди» з громадою.

  Телегіна, С. В. Практично-просвітницькі функції андрагогіки у роботі курсів з основ комп’ютерної грамотності ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Телегіна, С. В. Практично-просвітницькі функції андрагогіки у роботі курсів з основ комп’ютерної грамотності ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / С. В. Телегіна // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 116–122. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 6.09.2018).

Викладено досвід та особливості функціонування курсів з основ комп’ютерної грамотності ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Професійний ресурс — сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації — як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху

Тіщенко, А. А. Професійний ресурс — сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації — як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху [Текст] / А. А. Тіщенко // Сучасна бібліотека : філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23–26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка» та ін. – Харків : ХНУ, 2014. – С. 267–270.

Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації – практичне втілення регіонального бібліотечного руху. Одним з головних напрямків діяльності відділення є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи, зокрема формуванню в суспільстві усвдомлення ролі бібліотеки як осередку культури й освіти. доступу до світових інформаційних ресурсів. Саме функцію інформування, представництва, позиціонуванню і здійснює сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації.

  Тіщенко, А. А. Професійний розвиток молодого бібліотекаря: інтеграція традицій та інновацій

Тіщенко, А. А. Професійний розвиток молодого бібліотекаря: інтеграція традицій та інновацій [Текст] / А. А. Тіщенко // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 162–173. – Бібліогр. : с. 172–173. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2cnGz47 (дата звернення: 05.09.2016).


Повний текст

  Тіщенко, А. Сайт Харківського ОВ ВГО «УБА» – майданчик для комунікації та партнерства бібліотекарів Харківщини

Тіщенко, А. Сайт Харківського ОВ ВГО «УБА» – майданчик для комунікації та партнерства бібліотекарів Харківщини [Електронний ресурс] / А. Тіщенко // Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукр. шк. методиста, 27–30 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2018. – С. 128–132. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=9933 (дата звернення: 4.02.2020). – Назва з екрана.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Спадщина вченого-бібліофіла В. І. Вернадського у медіа-просторі

Тіщенко, А. А. Спадщина вченого-бібліофіла В. І. Вернадського у медіа-просторі [Текст] / А. А. Тіщенко // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 152-159. – Електрон. аналог : режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Фейлетон – король гумористично-сатиричних жанрів

Тіщенко, А. А. Фейлетон – король гумористично-сатиричних жанрів [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Тіщенко, А. А. Формування позитивного іміджу бібліотек засобами подкастингу (за результатами дослідження)

Тіщенко, А. А. Формування позитивного іміджу бібліотек засобами подкастингу (за результатами дослідження) [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : ІІ наук.-практ. інтернет конф., Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовт. 2016 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2016. – Бібліогр. наприкінці ст.– Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13991 (дата звернення: 21.11.2016). – Назва з титул. екрана.

Наводяться результати дослідження стану використання подкастів у публічних бібліотеках Харкова та Харківської області, а також бібліотеках ВНЗ.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Формування позитивного іміджу бібліотек засобами подкастингу (за результатами дослідження)

Тіщенко, А. А. Формування позитивного іміджу бібліотек засобами подкастингу (за результатами дослідження) [Електронний ресурс] / А. А. Тіщенко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 24–31 жовт. 2016 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2016. – С. 136–141. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15366 (Дата звернення: 23.01.2017). – Назва з титул. екрана.


Повний текст

  Тіщенко, А. А. Хмарні технології в процесі удосконалення бібліотечного сервісу

Тіщенко, А. А. Хмарні технології в процесі удосконалення бібліотечного сервісу [Електронний ресурс] / А. Тіщенко // Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному середовищі: досягнення, виклики і вектори розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф., присв. 125-річчю від дня заснув. Полтав. обл. універс. наук. б-ки ім. І. П. Котляревського / Департамент культури і туризму Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського, Полтав. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Електрон. дані. – Полтава, 2020. – С. 76–82. – URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9848/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB..pdf (дата звернення: 14.05.2021). – Назва з екрана.


Повний текст

У

  Уткіна, Ю. О. Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому (за матерілами віртуальногого проєкту ХДНБ імені В. Г. Короленка)

Уткіна, Ю. О. Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому (за матерілами віртуальногого проєкту ХДНБ імені В. Г. Короленка) [Текст] / Ю. О. Уткіна // Соц.-гуманітар. вісн. – 2020. – Вип. 36. – С. 15–20. – Електрон. аналог: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_36_8 (дата звернення: 14.05.2021).


Повний текст

Ф

  Філатова, А. В. Формування фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка у роки незалежності. Підсумки, проблеми, перспективи

Філатова, А. В. Формування фонду ХДНБ ім. В. Г. Короленка у роки незалежності. Підсумки, проблеми, перспективи / А. В. Філатова // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 143–162 : табл. – Бібліогр.: с. 161–162 (19 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Висвітлено історію розвитку системи комплектування ХДНБ, проблеми, обумовлені недостатнім фінансуванням та шляхи їх подолання, пошуки альтернативних шляхів комплектування


Повний текст

Х

  Ходарєва, Ю. В. «Перспективи впровадження регіонального досвіду в розвиток медіа-простору ХДНБ ім. В. Г. Короленка: за результатами регіонального дослідження»

Ходарєва, Ю. В. «Перспективи впровадження регіонального досвіду в розвиток медіа-простору ХДНБ ім. В. Г. Короленка: за результатами регіонального дослідження» [Текст] / Ю. В. Ходарєва // «Бібліотеки, їх організація і техніка». ІІІ регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. обл. від-ня (філ.) Всеукр. громад. орг. «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – С. 17–39. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945264c81de9663 (дата звернення: 22.08.2018).

Представлено результати дослідження «Бібліотека в медіапросторі регіону», проведеного ХДНБ у 2013-2014 рр.


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Бібліотека – хранитель культурно-історичної спадщини

Ходарєва, Ю. В. Бібліотека – хранитель культурно-історичної спадщини [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (26–27 квіт. 2018 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Харків, 2018. – С. 268–269.

Подано інформацію про меморіальну роботу ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 115-річний ювілей відділів бібліотекознавства та автографів та рукописів Харківської громадської бібліотеки, історію та сучасну діяльність кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної.

  Ходарєва, Ю. В. Бібліотеки в умовах війни. Досвід Американської бібліотечної асоціації

Ходарєва, Ю. В. Бібліотеки в умовах війни. Досвід Американської бібліотечної асоціації [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарєва // Українська бібліотечна асоціація : портал / Укр. бібл. асоц. – Електрон. дані. – Київ, 2023. – 12 трав. : фото. – URL: https://ula.org.ua/novyny-ta-podii/novyny/5103-biblioteky-v-umovakh-viiny-dosvid-amerykanskoi-bibliotechnoi-asotsiatsii?fbclid=IwAR1LfZudJUS2FbQkJFjEv0N9ROE97-43sNigF4cIDcZIAUS1t4DzqkGf1wI (дата звернення: 17.05.2023). – Назва з екрана.

Представлена інформація про віртуальну виставку кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, присвячену висвітленню досвіду Американської бібліотечної асоціації з організації бібліотечної роботи в умовах Першої світової війни. Ресурс підготовлено на матеріалах творчої спадщини видатного бібліотекознавця Л. Б. Хавкіної.


Повний текст

  Ходарева, Ю. В. Бібліотеки Східної України у медіа-просторі: участь і вплив на реалізацію соціокультурних завдань

Ходарева, Ю. В. Бібліотеки Східної України у медіа-просторі: участь і вплив на реалізацію соціокультурних завдань [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарева // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 79–87. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945f6aabb38250e


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Взаємодія бібліотек із засобами масової інформації

Ходарєва, Ю. В. Взаємодія бібліотек із засобами масової інформації [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарєва // Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, 7 – 10 квіт. 2014 р., м. Харків : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Те ж саме // Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків : матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Ходарева, Ю. В. Видео визитка конкурса

Ходарева, Ю. В. Видео визитка конкурса [Электронный ресурс] / Ю. В. Ходарева // YouTube. – Электрон. видео дан. (1 файл: 8:40 хв.). – [Харьков], 2016. – 20 окт. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: https://youtu.be/KXVSyDsz3fc, свободный. – Канал пользователя Юлиана Ходарева на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfyxXxZsGnAAkMMsIKcC6sQ. – Рус. – Дата публ.: 20.10.2016. – Дата просмотра: 07.11.2016.

Видео визитка Третьего регионального конкурса на лучшую научную работу и инновационный проект имени Л. Б. Хавкиной «Библиотеки, их организация и техника» среди молодых библиотекарей, аспирантов, магистров и студентов, который прошел в 2016 году. Основателями и организаторами конкурса являются Харьковское областное отделение (филиал) Всеукраинской общественной организации «Украинская библиотечная ассоциация» и Управление культуры Харьковской областной государственной администрации при поддержке ХГНБ им. В. Г. Короленко, Харьковской государственной академии культуры. Итоги конкурса были подведены в ХГНБ им. В. Г. Короленко 12 октября во время ХІХ Международной научно-практической конференции «Короленковские чтения 2016».


Повний текст

  Ходарєва, Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної)

Ходарєва, Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної) / Ю. Ходарєва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 4. – С. 36–41. – Бібліогр. наприкінці ст.

Розглянуто основні складові вебпредставництва кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, в т. ч. вебсторінка у фейсбуці як засіб для репрезентації діяльності в інтернет-середовищі, канал професійної інформації, майданчик для розвитку та самоосвіти бібліотечних фахівців, платформа для професійного спілкування. Проаналізовано динаміку розвитку вебсторінки за такими параметрами: представлення, конвергентність, змістовність, інтенсивність зворотного зв’язку.

  Ходарєва, Ю. В. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації. Досвід кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної

Ходарєва, Ю. В. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації. Досвід кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. - Харків, 2019. – Ч. 1. – С. 84–96. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945149d504a9cac (дата звернення: 26.11.2019).

Розглянуто основні складові веб-представництва кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, в т. ч. веб-сторінка у Фейсбук як засіб для репрезентації діяльності в інтернет-середовищі, канал професійної інформації, майданчик для розвитку та самоосвіти бібліотечних фахівців, платформа для професійного спілкування. Проаналізовано динаміку розвитку веб-сторінки за такими параметрами: представлення, конвергентність, змістовність, інтенсивність зворотного зв’язку.


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Вплив бібліотеки на формування медіа-ландшафту регіону

Ходарєва, Ю. В. Вплив бібліотеки на формування медіа-ландшафту регіону [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Сучасні інформаційні технології в бібліотечній справі : зб. матеріалів V міжнар. наук. конф. молодих учених «Молодь. Наука. Інновації», 15 трав. 2014 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Рада молодих учених НБУВ. – Київ, 2014. – С. 62–66. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/fpu/Inovacii.pdf (дата звернення: 27.01.2017).

У 2013 р. ХДНБ ім. В. Г. Короленка ініційовано проведення регіонального дослідження «Бібліотека в медіа-просторі регіону» з метою визначення ролі й місця бібліотеки в сучасному медіа-ландшафті регіону


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Дослідник за покликом душі: до ювілею Н. І. Капустіної

Ходарєва, Ю. В. Дослідник за покликом душі: до ювілею Н. І. Капустіної [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 40–42.

Висвітлено життєвий та професійний шлях завідуючої кабінетом бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Розкривається багатогранна діяльність відділу з часу його створення у 2014 році.


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Інформаційна кульура користувача в інформаційному просторі бібліотеки (за результатами дослідження)

Ходарєва, Ю. В. Інформаційна кульура користувача в інформаційному просторі бібліотеки (за результатами дослідження) [Текст] / Ю. В. Ходарева // Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 69–73.

Важливим показником загальної культури особистості стає інформаційна культура користувача, на формування якої впливає інформаційний простір бібліотеки.

  Ходарєва, Ю. В. Комунікаційні стратегії бібліотек Східної України в медіа-просторі регіону (за результатами дослідження)

Ходарєва, Ю. В. Комунікаційні стратегії бібліотек Східної України в медіа-просторі регіону (за результатами дослідження) / Ю. В. Ходарєва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квітня 2014 р. / Харк. держ. акад. культури та ін. –– Х., 2014. – С. 204.

  Ходарєва, Ю. В. Медіа-карта бібліотек Східної України (за результатами регіонального дослідження)

Ходарєва, Ю. В. Медіа-карта бібліотек Східної України (за результатами регіонального дослідження) [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Короленківські читання 2014 «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, (8 жовт. 2014 р.). / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С.111–123. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. На варті бібліотечної теорії та практики: до 95-річчя від дня народження М. Д. Рябченка

Ходарєва, Ю. В. На варті бібліотечної теорії та практики: до 95-річчя від дня народження М. Д. Рябченка [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Микола Дем'янович Рябченко (до 95-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2019. – С. 58–59. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/000632945de118f8f04ca (дата звернення: 2.07.2019).

Представлено інформацію про персональну виставку, яка експонувалася в кабінеті бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної в межах циклу «З когорти короленківців».


Повний текст

  Ходарєва, Ю. Підсумки акції «Любов Борисівна Хавкіна вчить нас»

Ходарєва, Ю. Підсумки акції «Любов Борисівна Хавкіна вчить нас» [Текст] / Ю. Ходарєва // БібліоТека : бюл. Укр. бібл. асоц. – Київ, 2021. – № 4. – С. 3 : фото. – Електрон. аналог: URL: file:///C:/Users/1111/AppData/Local/Temp/UBA_bulleten4%20(2021).pdf (дата звернення: 4.02.2022).

Оприлюднено результати акції, ініційованої співробітниками кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка за підтримки Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації у квітні-вересні 2021 р. з нагоди 150-річчя від дня народження засновниці відділу.


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Популяризація історико-культурного значення бібліотеки музейними засобами: досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Ходарєва, Ю. В. Популяризація історико-культурного значення бібліотеки музейними засобами: досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Пам'яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст. : зб. наук. ст. з пам'яткоохорон. роботи. – Харків, 2020. – Вип. VI. – С. 61–68 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст.

На прикладі досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка розглянуто меморіальну діяльність та подальше представлення результатів широкій громадськості.

  Ходарєва, Ю. В. Популяризація історико-культурного значення бібліотеки музейними засобами: досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Ходарєва, Ю. В. Популяризація історико-культурного значення бібліотеки музейними засобами: досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарєва // Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному середовищі: досягнення, виклики і вектори розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф., присв. 125-річчю від дня заснув. Полтав. обл. універс. наук. б-ки ім. І. П. Котляревського / Департамент культури і туризму Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського, Полтав. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Електрон. дан. – Полтава, 2020. – С. 183–190. – URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9848/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB..pdf (дата звернення: 14.05.2021). – Назва з екрана.

На прикладі досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка розглянуто меморіальну діяльність та подальше представлення результатів широкій громадськості.


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної

Ходарєва, Ю. В. Регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. :матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених (21-22 квіт. 2016 р.) /Харків. держ. акад. культури,Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків: ХДАК, 2016. – С.333–334.

У березні 2016 р. під егідою Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» стартував ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів ім. Л. Б. Хавкіної «Бібліотеки, їх організація і техніка», приурочений до 145-річчя з дня народження видатного бібліотекознавця, до участі в якому запрошуються молоді бібліотекарі, аспіранти, магістри та студенти.


Повний текст

  Ходарєва, Ю. В. Сучасний бібліотекар: перші результати і досягнення

Ходарєва, Ю. В. Сучасний бібліотекар: перші результати і досягнення [Електронний ресурс] / Ю. В. Ходарєва // Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації: веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – [К.], 2013-2014. – Режим доступу: http://molod.uba.org.ua/2014/09/blog-post_19.html (дата звернення: 19.09.2014). – Назва з екрану.

Про перший етап конкурсу "Сучасний бібліотекар-2", оголошеного програмою "Бібліоміст", який проходив на базі Регіонального тренінгового центру ХОУНБ і ХДНБ, переваги участі в ньому для молодих фахівців.


Повний текст

  Ходарева, Ю. В. ХДНБ ім. В. Г. Короленка як об’єкт бібліотечного туризму (за результатами меморіальної діяльності)

Ходарева, Ю. В. ХДНБ ім. В. Г. Короленка як об’єкт бібліотечного туризму (за результатами меморіальної діяльності) [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 143–154. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 6.09.2018).

Викладено погляд на ХДНБ ім. В. Г. Короленка як туристичний об’єкт – розкрито основні результати меморіальної діяльності та науково-дослідної роботи з історії за останні роки, висвітлено історико-культурну значущість будівлі бібліотеки – пам’ятки архітектури. Розглянуто перспективні напрямки розвитку бібліотечного туризму в ХДНБ.


Повний текст

Ч

  Чегринець, М. М. Багатогранний талант бібліотекаря-керівника: до 80-річного ювілею Жанни Петрівни Корнєвої

Чегринець, М. М. Багатогранний талант бібліотекаря-керівника: до 80-річного ювілею Жанни Петрівни Корнєвої [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 57–60.

Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом систематизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 80-90 роки ХХ ст., ветерана праці Ж. П. Корнєвої.

  Чегринець, М. М. В авангарді бібліотечних інновацій

Чегринець, М. М. В авангарді бібліотечних інновацій [Текст] / М. Чегринець // Валентина Дмитрівна Ракитянська : (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2018. – С. 12–21. – Електрон. аналог: URL: http://korolenko.kharkov.com/vydannia-biblioteky/pokagchiky-personalni.html#anchor278 (дата звернення: 6.12.2018).

Представлено життєвий і професійний шлях директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, Почесного громадянина Харківської області, кавалера Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, голови Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація», ветерана праці.


Повний текст

  Чегринець, М. В авангарді бібліотечних інновацій (до 70-річчя від дня народження В. Д. Ракитянської)

Чегринець, М. В авангарді бібліотечних інновацій (до 70-річчя від дня народження В. Д. Ракитянської) [Текст] / М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 55–61.

Представлено життєвий і професійний шлях директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, Почесного громадянина Харківської області, кавалера Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, голови Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація», ветерана праці.

  Чегринець, М. М. Відголосок далекого минулого…

Чегринець, М. М. Відголосок далекого минулого… [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 1. – С. 47–50 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст.

Представлено життєвий і професійний шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 50–80 роки XX ст., ветерана праці, ветерана Другої світової війни Тамари Борисівни Берцук.

  Чегринець, М. М. Відділ наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів в умовах запровадження інновацій

Чегринець, М. М. Відділ наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів в умовах запровадження інновацій [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2023. – Вип. 9. – С. 44–74. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: https://archive.org/details/9_20240110_20240110_1703/page/44/mode/2up (дата звернення: 17.06.2024). – Назва з екрана.

Висвітлюються досягнення відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів від організації до сьогодення, пошуки, проблеми; простежується розвиток після кожних нововведень, застосування набутого досвіду у практичній діяльності.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Вона хотіла, щоб її почули

Чегринець, М. М. Вона хотіла, щоб її почули [Текст] / М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 55–60 : фото.

Представлено життєвий і творчий шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 40-80-ті рр. ХХ ст., ветерана праці, поета Ольги Тимофіївни Бондаренко.

  Чегринець, М. М. Зайчик Марк Рафаїлович

Чегринець, М. М. Зайчик Марк Рафаїлович [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець //Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/22.html (дата звернення: 29.03.2017). – Назва з екрана.

Про вітчизняного бібліотекознавця, бібліографа, ветерана Другої світової війни, ветерана праці, співробітника ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Історичні віхи створення та розвитку перших каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Чегринець, М. М. Історичні віхи створення та розвитку перших каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / М. М. Чегринець // Вісн. Книжк. палати. – 2016. – № 6. – С. 29–32. – Бібліогр. с. 32. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_6_10 (дата звернення: 01.02.2017).

Висвітлено етапи організації перших каталогів у ХДНБ ім. В. Г. Короленка, досвід і принципи їхнього формування. У дослідженні використано фактичний матеріал архівних документів, публікацій у періодичних виданнях, довідкових і бібліографічних джерел.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Корнєва Жанна Петрівна

Чегринець, М. М. Корнєва Жанна Петрівна [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2018. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/97.html (дата звернення: 16.05.2018). – Назва з екрана.

Про Корнєву Жанну Петрівну, бібліотекознавця, бібліографа, методиста, співробітника ХДНБ ім. В. Г. Короленка в 1978–1994 рр., ветерана праці.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Людина благородних поривів: До 75-річного ювілею Раїси Василівни Онищенко

Чегринець, М. М. Людина благородних поривів: До 75-річного ювілею Раїси Василівни Онищенко [Текст] / М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 61–62 ; Теж саме // Бібл. форум України. - 2015. - № 3. - С. 61-62.

У статті головного бібліотекаря відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка представлений життєвий і творчий шлях завідувачки відділу систематизації та організації систематичних каталогів, ветерана праці Раїси Василівни Онищенко, яка сорок чотири роки присвятила роботі в цій бібліотеці.

  Чегринець, М. Наша пам'ять та вдячність безмежні

Чегринець, М. Наша пам'ять та вдячність безмежні / М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 1. – С. 59–63 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст.

Пам’яті Ракитянської Валентини Дмитрівни.

  Чегринець, М. Невичерпна пам'ять поколінь: династія Яновських

Чегринець, М. Невичерпна пам'ять поколінь: династія Яновських [Текст] / Марія Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 55–58. – Бібліогр. наприкінці ст.

Представлено портретний нарис династії бібліотекарів Яновських, що присвятили своє життя історії, розвитку та формуванню іміджу Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових

Чегринець, М. М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 60–63 : фото. – Бібліогр. наприкінці ст.

Представлено життєвий і професійний шлях співробітників ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 50-90-х роках ХХ ст. - завідувача сектору відділу систематизації та організації систематичних каталогів, ветерана війни, ветерана праці В. О. Шибанова та одного з найавторитетніших фахівців бібліотеки, бібліотекознавця, завідувачки відділу комплектування фондів, ветерана праці Г. М. Шибанової.

  Чегринець, М. М. Служіння улюбленій справі: до 70-річного ювілею Галини Олександрівни Туркот

Чегринець, М. М. Служіння улюбленій справі: до 70-річного ювілею Галини Олександрівни Туркот [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 58–60.

Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів, голови профспілкової організації ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України Г. О. Туркот.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Туркот Галина Олександрівна

Чегринець, М. М. Туркот Галина Олександрівна [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/75.html (дата звернення: 6.11.2017). – Назва з екрана.

Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів, голови профспілкової організації ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України Г. О. Туркот.


Повний текст

  Чегринець, М. М. У круговороті наукових знань: з минулого до сьогодення (З історії відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів)

Чегринець, М. М. У круговороті наукових знань: з минулого до сьогодення (З історії відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів) / М. М. Чегринець // Зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2016. – Вип. 8. – С. 108–143: фото. – Бібліогр.: с. 142–143 (23 назв.). – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1357937/zb%D1%96rnik-naukovih-prac._.-vipusk-8 (дата звернення: 9.03.2017).

Висвітлюється історія та сьогодення відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. На фактичному матеріалі архівних документів, публікацій у періодичних виданнях, довідкових і бібліографічних джерел, спогадів очевидців представлені відомості про його становлення, здобутки та колектив працівників, які протягом багатьох років творили історію відділу та бібліотеки, зробили неоціненний внесок в історичне минуле і розвиток майбутнього ХДНБ.


Повний текст

  Чегринець, М. У моїй бібліотеці життя вирує…

Чегринець, М. У моїй бібліотеці життя вирує… [Текст] / М. Чегринець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 59–61.

Висвітлено різноманітну діяльність ХДНБ ім. В. Г. Короленка, досвід і організацію заходів, цікаві сторінки з історії установи, розвиток творчої ініціативи співробітників.

  Чегринець, М. У тяжкі часи бібліотека згуртувала нас (Роздуми про мир та війну)

Чегринець, М. У тяжкі часи бібліотека згуртувала нас (Роздуми про мир та війну) [Текст] / М. Чегринець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 3. – С. 15–18 : фото.

Представлено міркування, судження щодо війни та миру, окреслено перелік руйнувань, яких зазнала ХДНБ ім. В. Г. Короленка під час війни, що триває.

  Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик в ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик в ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. вісн. – 2015. – № 1. – С. 8–11. – Електрон. аналог: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2015_1_4.pdf


Повний текст

  Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] / М. М. Чегринець // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.). – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. – С. 342–344. – ISBN 978-966-02-7337-5.

  Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Чегринець, М. М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / М. М. Чегринець // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21 - 23 жовт 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського та ін. - К., 2014. - С. 342-344. - Електрон. аналог: режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/388.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Шибанова Ганна Максимівна

Чегринець, М. М. Шибанова Ганна Максимівна [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2019. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://libenc.korolenko.kharkov.com/personalii/shybanova-hanna-maksymivna.html (дата звернення: 21.02.2019). – Назва з екрана.

Про бібліотекаря, бібліографа, методиста, співробітника ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 1963–2006 рр.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Яновські

Чегринець, М. М. Яновські [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii/76.html (дата звернення: 6.11.2017). – Назва з екрана.

Представлено портретний нарис династії бібліотекарів Яновських, що присвятили своє життя історії, розвитку та формуванню іміджу Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.


Повний текст

  Чегринець, М. М. Яскрава сторінка з історії Харківської державної наукової. До 100-річного ювілею Марка Рафаїловича Зайчика

Чегринець, М. М. Яскрава сторінка з історії Харківської державної наукової. До 100-річного ювілею Марка Рафаїловича Зайчика (1915–1996) [Текст] / М. М. Чегринець // Бібл. форум України. - 2014. - № 4. - С. 58-60. - Бібліогр. : с. 60.

У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях завідувача відділу обробки та каталогів, ветерана праці, Великої Вітчизняної війни Зайчика Марка Рафаїловича, який зробив неоціненний внесок в історичне минуле і розвиток майбутнього Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

Ш

  Шалыганова, А. Л. « ... написанное остается» (о первом летописце Харьковской общественной библиотеки Ф. А. Павловском)

Шалыганова, А. Л. « ... написанное остается» (о первом летописце Харьковской общественной библиотеки Ф. А. Павловском) [Текст] / Шалыганова Алла Людвиговна // Короленківські читання 2014 «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків (8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2015. – С. 269–275. – Електрон. аналог: режим доступу: https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014 (дата звернення: 9.09.2015)


Повний текст

  Шалыганова А. Л. «Вот наш патент на благородство»: к истории строительства здания Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко

Шалыганова А. Л. «Вот наш патент на благородство»: к истории строительства здания Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко [Электронный ресурс] // Тези доповідей [Всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормингу «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука», 27 квітня 2016 року, Факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі] / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі. – Электрон. текст. дан. – Харків, 2016. – Режим доступа: http://lib-hduht.kh.ua/Info/Shalyganova.pdf (дата звернення: 25.05.2016). – Загл. с титул. экрана.


Повний текст

  Шалыганова, А. Л. «Протоколом этого собрания...» (к 130-летию первого Правления Харьковской общественной библиотеки)

Шалыганова, А. Л. «Протоколом этого собрания...» (к 130-летию первого Правления Харьковской общественной библиотеки) [Текст] / А. Л. Шалыганова // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 224–234. – Бібліогр. : с. 233–234. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2bJ03x7 (дата звернення: 13.09.2016).


Повний текст

  Шалиганова, А. Л. «Учредительницы и хранительницы» першої громадської бібліотеки Харкова: з історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Шалиганова, А. Л. «Учредительницы и хранительницы» першої громадської бібліотеки Харкова: з історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] / А. Л. Шалиганова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 60–63. – Бібліогр. наприкінці ст.

Розкривається роль жінок-просвітників у становленні та розвитку першої громадської бібліотеки Харкова.

  Шалиганова, А. Від регіональних до всеукраїнських «Короленківських читань» (з історії наукових досліджень кадрової політики бібліотек)

Шалиганова, А. Від регіональних до всеукраїнських «Короленківських читань» (з історії наукових досліджень кадрової політики бібліотек) [Текст] / А. Шалиганова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 2–7. – Бібліогр. наприкінці ст.

  Шалыганова, А. Л. Время. Личность. История: к 150-летию со дня рождения Председателя Правления Харьковской общественной библиотеки А. Н. Анцыферова

Шалыганова, А. Л. Время. Личность. История: к 150-летию со дня рождения Председателя Правления Харьковской общественной библиотеки А. Н. Анцыферова [Текст] / А. Л. Шалыганова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 50–54. – Библиогр. в конце ст.

Викладено підсумки дослідження «Історія Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка» про діяльність Правління Харківської громадської бібліотеки та його Голови А. Н. Анциферова.

  Шалыганова, А. Гуманный деятель общественного просвещения: к 180-летию со дня рождения первого Председателя Правления ХОБ Б. Г. Филонова

Шалыганова, А. Гуманный деятель общественного просвещения: к 180-летию со дня рождения первого Председателя Правления ХОБ Б. Г. Филонова [Текст] / Алла Шалыганова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 66 – 71.

  Шалыганова, А. Л. Знаменитые деятели медицины Харькова и Харьковская общественная библиотека (по материалам исследования «Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918»)

Шалыганова, А. Л. Знаменитые деятели медицины Харькова и Харьковская общественная библиотека (по материалам исследования «Правление Харьковской общественной библиотеки. 1885–1918») [Текст] / А. Л. Шалыганова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. б-ки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2015. – С. 171–177. – Библиогр. в конце ст. – Электрон. аналог: режим доступа: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9688 (дата обращения: 21.03.2016).


Повний текст

  Шалыганова, А. Л. Основатель и первый летописец Харьковской общественной библиотеки: к 175-летию со дня рождения Федора Андреевича Павловского

Шалыганова, А. Л. Основатель и первый летописец Харьковской общественной библиотеки: к 175-летию со дня рождения Федора Андреевича Павловского [Текст] / А. Л. Шалыганова // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 46–50. – Библиогр. : с. 50.

В статье представлены неизвестные факты из истории Харьковской общественной библиотеки ( ныне Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко) и роли Федора Андреевича Павловского в ее основании.

  Шалыганова А. Л. Первое 30-летие Харьковской государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко: к истории Правления Харьковской общественной библиотеки

Шалыганова А. Л. Первое 30-летие Харьковской государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко: к истории Правления Харьковской общественной библиотеки [Текст] / А. Л. Шалыганова // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 272–286. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/2f8PMMf (дата звернення: 7.09.2017).

Вперше розглянуто практично не досліджений аспект історії Харківської громадської бібліотеки, пов’язаний з діяльністю Правління як органу громадського управління. Використані матеріали дослідження «Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка», основаного на першоджерелах, результатом якого стало видання біобібліографічного словника «Правление Харьковской общественной библиотеки».


Повний текст

  Шалыганова, А. Первые Шмитовские чтения в Харькове: к 140-летию со дня рождения академика Ф. И. Шмита и 30-летию Шмитовских чтений

Шалыганова, А. Первые Шмитовские чтения в Харькове: к 140-летию со дня рождения академика Ф. И. Шмита и 30-летию Шмитовских чтений [Электронный ресурс] / А. Шалыганова // Книга і бібліотека у мистецькому просторі міста : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 18–19 жовт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка [та ін.]. – Электрон. дан. – Харків, 2017. – С. 147–153. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15139/5/book%26library_18_19_10_2017.pdf (дата обращения: 11.03.2020). – Загл. с экрана.

Про вивчення і популяризацію творчої спадщини академіка Ф. І. Шміта (1877 - 1837). Зазначено, що вперше розкривається його громадська діяльність в якості члена Правління Харківської громадської бібліотеки.


Повний текст

  Шалыганова, А. Л. Первый нотно-музыкальный: к 170-летию со дня рождения Ильи Ильича Слатина

Шалыганова, А. Л. Первый нотно-музыкальный: к 170-летию со дня рождения Ильи Ильича Слатина / А. Л. Шалыганова // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали наук.-практ. конф., Харків. ХДУХТ, 17 квіт. 2015 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка, Харків. держ. акад. культури, ф-т соц. комунікацій ; [редкол.: Л. Д. Льовшина та ін.]. – Харків, 2015. – С. 84–90. – Электрон. аналог: режим доступа: http://lib-hduht.kh.ua/lib/3/Proceedings_of_the_conference.pdf (дата обращения: 14.04.2016).

Внесок музично-громадського діяча Іллі Ілліча Слатіна у відкриття та подальшу діяльність нотного абонементу в Харківській громадській бібліотеці


Повний текст

  Шалыганова, А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918 : к вопросу о создании биобиблиографического словаря

Шалыганова, А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918 : к вопросу о создании биобиблиографического словаря / А. Л. Шалыганова [Текст] / А. Л. Шалыганова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2014. – С. 147–152. – Електрон. аналог : режим доступа : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3 (дата звернення: 10.12.2014).


Повний текст

  Шалыганова, А. Л. Просветитель, кооператор, гуманист. К 150-летию со дня рождения А. Н. Анцыферова, председателя Правления Харьковской общественной библиотеки

Шалыганова, А. Л. Просветитель, кооператор, гуманист. К 150-летию со дня рождения А. Н. Анцыферова, председателя Правления Харьковской общественной библиотеки [Текст] / А. Л. Шалыганова // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 155–166. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/00063294588ad4a133164 (дата звернення: 6.09.2018).

Розглянуті результати дослідження «Історія Харківської державної наукової бібліотеки» про діяльність Правління Харківської громадської бібліотеки та його Голови О. М. Анциферова (1910–1918 рр.).


Повний текст

  Шалиганова, А. Сторінки діяльності академіка М. Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження)

Шалиганова, А. Сторінки діяльності академіка М. Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження) [Текст] / А. Шалиганова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 4. – С. 49–53. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про фундатора, члена Правління Харківської громадської бібліотеки, бібліотечну діяльність якого розкрито у біобібліографічному словникові «Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918».

  Шалиганова, А. Як не заплутатись у павутині? (онлайн-моніторинг професійної інформації)

Шалиганова, А. Як не заплутатись у павутині? (онлайн-моніторинг професійної інформації) [Текст] / А. Шалиганова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 47–49. – Бібліогр. наприкінці ст.

Розглядається методика відстеження професійної інформації у мережі Інтернет. Згадується дослідження «Віртуальні формати науково-методичної діяльності провідних бібліотек України», яке проводила ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 2018 р.

Я

  Яновская, Лидия. «Великолепное презренье…» (Булгаков и Ахматова)

Яновская, Лидия. «Великолепное презренье…» (Булгаков и Ахматова) [Электронный ресурс] / Л. Яновская; предисл. и подгот. текста А. Яновского; послесл. и примеч. И. Лосиевского // Toronto Slovic Quarterly (TSQ) : Academic Electronic Journal in Slavic Studies / University of Toronto. – Electronic text data. – 2016. – № 56. – Режим доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/56/Yanovskaya56.pdf (дата обращения: 14.07.2016). – Загл. с титул. экрана.

Післямова завідувача науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Ігоря Лосієвського до однієї з глав книги Лідії Яновської «Остання книга, або Трикутник Воланда», біографа, текстолога і автора першої в СРСР монографії про Михайла Булгакова. Представлено матеріал з особового архівного фонду Лідії Яновської, який знаходиться в ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998